Huurverhoging

Lefier mag ieder jaar de huur van de sociale huurwoningen verhogen. De regering bepaalt hoeveel de huurprijs maximaal omhoog mag gaan. Voor huurwoningen in de vrije sector geldt geen maximale huurverhoging.

Geen huurverhoging voor sociale huurwoningen in 2017

Lefier zet zich in om te zorgen voor goede, betaalbare woningen. De investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en onderhoud worden dit jaar gerealiseerd zonder huurverhoging. We maken geen gebruik van de maximaal toegestane huurverhoging van 2,8%. Mede hierdoor blijven onze woningen betaalbaar.

Sociale huurwoningen

Op dinsdag 25 april of woensdag 26 april ontvangen alle huurders van Lefier een brief over de nieuwe huur van hun woning per 1 juli 2017. Voor huurders van sociale huurwoningen en kamers heeft de brief mooi nieuws, omdat Lefier heeft besloten om voor het tweede jaar op rij de huren van sociale huurwoningen niet te verhogen. Lefier blijft duurzaam investeren om de energielasten naar beneden te krijgen: Lefier, duurzaam betaalbaar!

Garages en parkeerplaatsen

De huur van niet-woningen, zoals garages en parkeerplaatsen, wordt verhoogd met maximaal 0,3%.

Vrije sector huur

De huren van woningen in de vrije sector en de huren van het bedrijfs onroerend goed (BOG), zoals maatschappelijk en woon-zorg vastgoed, kunnen wel verhoogd worden. Deze huurders ontvangen hier later dit jaar bericht over. Ook bewoners die huren van zorgpartijen kunnen een huurverhoging ontvangen.

Investeren in de toekomst

Lefier blijft ook in 2017 fors investeren in haar woningbezit. Dit doet Lefier door nieuwe woningen te bouwen en oudere woningen te verbeteren (‘nul-op-de-meter’). Ook investeert Lefier in het bouwen, versterken en verduurzamen van woningen in het aardbevingsgebied.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt hiervoor de modelbrief 'bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging' van de Huurcommissie gebruiken. Die vult u volledig in en stuurt u voor 1 juli op naar Lefier. Voor meer informatie kunt u via telefoonnummer 0800 - 488 72 43 contact opnemen met de Huurcommissie. U kunt het formulier downloaden op www.huurcommissie.nl .

U kunt alleen bezwaar maken als de brief die u heeft ontvangen niet voldoet aan de wettelijke eisen. Deze eisen vindt u onder veelgestelde vragen en staan op de site van de huurcommissie  .

Huurtoeslag

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Dit hangt af van uw huur, de hoogte van uw inkomen en dat van eventuele gezinsleden en medebewoners, en uw vermogen. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Kijk dan op onze pagina over huurtoeslag of neem dan contact op met de Belastingdienst door te bellen met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 (gratis).

Vragen

Heeft u vragen over de huurspecificatie? Bekijk dan de pagina met veel gestelde vragen of neem contact op met een medewerker van het Klant Contact Centrum via het telefoonnummer 088 - 20 33 000.

   

Lefier staat voor wonen

Jong en oud. Studerend, werkend en werkzoekend. Kerngezond en met beperkingen. Iedereen heeft recht op een plek om ‘thuis’ te noemen. Goed wonen betaalbaar maken en houden, daar zetten wij ons elke dag voor in. Dat doen we samen met onze huurders en gemeenten.