Jaarverslag 2016: 'Stevige basis voor de toekomst'

Ons jaarverslag 2016 is klaar en is hier te lezen.

Stevige basis voor de toekomst

Lefier wil betaalbare woningen bieden, ook aan toekomstige generaties. In 2016 hebben we hard gewerkt om een stevige basis voor de toekomst te leggen. In het werkgebied van Lefier hebben veel mensen een laag inkomen. Lefier is er juist om deze mensen een dak boven hun hoofd te bieden. Dat is onze kerntaak. Wij willen duurzaam betaalbaar zijn en daarvoor spant Lefier zich maximaal in.

In dit jaarverslag, getiteld ‘Stevige basis voor de toekomst’, leest u hoe Lefier zich in 2016 heeft ingespannen voor het waarmaken van haar doelstellingen en welke resultaten we hebben behaald.

Prestaties in 2016

 • Geen huurverhoging voor sociale huurwoningen
 • We gaven bewoners regie over hun servicekosten
 • Onze huurders gaven onze dienstverlening een 7,5
 • Samen met de huurdersorganisaties maakten we een nieuw sociaal statuut voor sloop en woningverbetering
 • Samen met 13 corporaties bundelen we krachten rondom aardbevingen
 • De fusie met collega corporatie SWS is geruisloos verlopen
 • We maakten een plan om het dagelijks onderhoud efficiënter in te richten
 • We investeerden in woningverbetering en nieuwbouw
 • We ondersteunden diverse initiatieven voor een leefbare woonomgeving
 • We zijn erin geslaagd om de huurachterstanden verder te verlagen
 • We hebben onze verbindingenstructuur drastisch afgebouwd

Natuurlijk speelde zich meer af in 2016. In ons jaarverslag Lefier 2016 inclusief jaarrekening leest u meer over onze maatschappelijke en financiële prestaties in het afgelopen kalenderjaar. We wensen u veel leesplezier.

Jaarverslag Lefier 2016 >>

Lefier staat voor wonen

Jong en oud. Studerend, werkend en werkzoekend. Kerngezond en met beperkingen. Iedereen heeft recht op een plek om ‘thuis’ te noemen. Goed wonen betaalbaar maken en houden, daar zetten wij ons elke dag voor in. Dat doen we samen met onze huurders en gemeenten.