Governance

Goed bestuur is voor Lefier zeer belangrijk. Onze bedrijfsvoering is erop gericht te voldoen aan de normen en principes van de Aedescode en de Corparate Governance Code voor woningcorporaties.

Goed ondernemingsbestuur

Lefier hecht veel waarde aan een goed ondernemingsbestuur. Daarom onderschrijven wij de Aedescode en de principes uit de Corporate Governance Code voor woningcorporaties.

Deze codes bevatten normen voor:

  • Goed bestuur en toezicht.
  • Transparantie.
  • Externe verantwoording.
  • Financiële beheersing.

Corporaties moeten vanuit deze principes uitleggen of zij afwijken van de code en waarom. Voor Lefier betekent dit dat wij nog een aantal acties moeten ondernemen. Zoals bijvoorbeeld het opstellen van een integriteitscode.

Wij zien de codes als een verzameling van activiteiten en maatregelen die richting geeft voor verbetering van onze kwaliteiten. Maar ook voor het afleggen van verantwoording en het bieden van transparantie. Het naleven van de principes is verder van belang bij het aantrekken, binden en behouden van commissarissen, bestuurders en medewerkers.

Wij gebruiken de codes als een stimulans voor de ontwikkeling van een juiste en betrokken houding bij de mensen van Lefier. Governance zegt dus iets over codes, maar zegt vooral iets over onszelf, Lefier.

Lefier staat voor wonen

Jong en oud. Studerend, werkend en werkzoekend. Kerngezond en met beperkingen. Iedereen heeft recht op een plek om ‘thuis’ te noemen. Goed wonen betaalbaar maken en houden, daar zetten wij ons elke dag voor in. Dat doen we samen met onze huurders en gemeenten.