Liberaliseren huurmarkt

Het is de laatste jaren geregeld in het nieuws geweest: huurmarkt en liberaliseren. Het komt erop neer dat minister Blok een grens wil vaststellen (142 punten) waarboven woningen in de zogenoemde 'vrije markt' vallen en een 'geliberaliseerd huurcontract' hebben. Het gaat hier om sociale huurwoningen die op grond van het aantal woningwaarderingspunten te liberaliseren zijn, omdat ze meer dan 141 punten hebben. De huur kan hierdoor onbeperkt stijgen boven de liberalisatiegrens van € 710,68.

Betaalbaarheid

Betaalbaarheid is een van de speerpunten van Lefier. In ons werkgebied hebben veel mensen een laag inkomen. We vinden deze plannen dan ook ongewenst. Het betekent een vermindering van onze sociale woningvoorraad van ca. 11.500 (44%) woningen. Dit is een aanslag op de beschikbaarheid van betaalbare woningen en op de betaalbaarheid van het huren.

Wachtlijsten

Het verlagen van het aantal sociale huurwoningen in Nederland met zo’n 10% betekent minder betaalbare huurwoningen en nog langere wachtlijsten. Zeker in deze tijd van crisis, toenemende werkloosheid en koopkrachtdaling is dat absoluut ongewenst.

Bestuurder Lex de Boer: ‘Het kan niet waar zijn dat de betaalbare woningvoorraad omlaag gaat. De nadruk moet de komende jaren juist liggen in de uitbreiding in plaats van de inkrimping van de sociale huurvoorraad.’

Lefier staat voor wonen

Jong en oud. Studerend, werkend en werkzoekend. Kerngezond en met beperkingen. Iedereen heeft recht op een plek om ‘thuis’ te noemen. Goed wonen betaalbaar maken en houden, daar zetten wij ons elke dag voor in. Dat doen we samen met onze huurders en gemeenten.