Midden in de samenleving

Lefier staat midden in de maatschappij. Wij staan dichtbij onze huurders en partners. Wij willen echt iets betekenen in en voor de noordelijke samenleving. Met buurten en wijken waarin het goed wonen is en met kansen en mogelijkheden voor iedereen. Dit doen we door overleg en samenwerking met verschillende partijen.

Samenwerking met partners

Lefier wil méér betekenen voor buurten en wijken. Door samenwerking met verschillende partners en op verschillende manieren werken we aan een leefbare samenleving. We zorgen niet alleen voor goede en betaalbare huisvesting. Maar we investeren bijvoorbeeld ook in voorzieningen voor kwetsbare groepen. En we nemen deel aan diverse maatschappelijke projecten. Met onder andere de gemeenten in ons werkgebied maken we afspraken over de prestaties die we leveren.

Werken aan leefbaarheid en duurzaamheid

Lefier wil een bijdrage leveren aan een prettig en veilig woon- en leefklimaat. Werken aan leefbaarheid doen we onder meer door middel van wijk- en dorpsvernieuwing en activering van mensen. Daarbij speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol in ons beleid. We investeren in de toekomst!

Contact met huurders

Lefier hecht veel waarde aan goed overleg met haar bewoners. Of dat nu gaat over een voordeur of over de leefbaarheid in een straat of wijk. Huurders hebben bij Lefier invloed op hun woonomgeving, via bijvoorbeeld huurdersverenigingen. Samen met onze huurders werken we zo aan een prettige woonomgeving.

Lefier staat voor wonen

Jong en oud. Studerend, werkend en werkzoekend. Kerngezond en met beperkingen. Iedereen heeft recht op een plek om ‘thuis’ te noemen. Goed wonen betaalbaar maken en houden, daar zetten wij ons elke dag voor in. Dat doen we samen met onze huurders en gemeenten.