Privacy

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt zowel voor de gegevens van (oud-) huurders en overige bewoners als voor woningzoekenden en kopers. Omdat wij persoonsgegevens verwerken zijn wij verantwoordelijk voor deze gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor de verwerking van dergelijke gegevens houden wij ons altijd aan de regels van de Wbp.

Hoe wij omgaan met persoonsgegevens is vastgelegd in ons reglement bescherming persoonsgegevens.

Lefier staat voor wonen

Jong en oud. Studerend, werkend en werkzoekend. Kerngezond en met beperkingen. Iedereen heeft recht op een plek om ‘thuis’ te noemen. Goed wonen betaalbaar maken en houden, daar zetten wij ons elke dag voor in. Dat doen we samen met onze huurders en gemeenten.