BAG - aanpassen huisnummers

Op 1 juli 2013 is de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aangescherpt. De wet omschrijft onder andere op welke manier huisnummers toegekend mogen worden aan gebouwen en woningen. Dit betekent onder andere dat onzelfstandige woningen, zoals studentenkamers, niet meer in aanmerking komen voor individuele huisnummers. Een studentenkamer die voorheen nummer 7D had, wordt voortaan geregistreerd op nummer 7. Voor 1 juni 2017 is de aanpassing geregeld. In de film 'de BAG in 5 minuten' is de BAG kort uitgelegd.

Aanpassen huisnummers

Binnenkort gaat Lefier de huisnummers van circa 90 complexen wijzigen. Naast het verandderen van huisnummers, moeten we ook andere aanpassingen verrichten, zoals:

  • Aanpassen van de nummering bij de kamers
  • Aanpassen van de postbussen
  • Bewegwijzering in het gebouw

Lefier heeft het bedrijf SW gevraagd om de werkzaamheden namens Lefier uit te voeren. Het aanpassen van de huisnummers start in april en is eind mei klaar. Voordat de werkzaamheden starten ontvangen alle bewoners bericht van SW.

Wat betekent dit voor bewoners?

Huurtoeslag

De wijzingen hebben geen gevolgen voor de huurtoeslag. Het is mogelijk dat deze tijdelijk wordt stopgezet of aangepast, omdat de Belastingdienst enige tijd nodig heeft om de wijzigingen te verwerken in haar administratie. Is jouw toeslag gewijzigd? Bel dan de Belastingtelefoon 0800-0543 (gratis), bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Geef duidelijk aan dat je in een studentencomplex woont en te maken hebt gehad met een huisnummerwijziging. De huurtoeslag wordt met terugwerkende kracht hersteld.

Post

Na het uitvoeren van de werkzaamheden ontvangen bewoners de post in een andere postbus. Hiervoor is een andere sleutel nodig. Bewoners ontvangen de nieuwe sleutels van het bedrijf SW.

Administratieve verhuizing

Op 1 juni 2017 gaat de gemeente Groningen de wijziging van de nieuwe huisnummers doorvoeren. Officiƫle instanties ontvangen de nieuwe gegevens automatisch. Dit zijn bijvoorbeeld UWV, Belastingdienst, onderwijsorganisaties ziekenhuizen, nutsbedrijven etc.

Bewoners moeten zelf alle overige relaties, familie, kennissen en vrienden op de hoogte brengen van de adreswijziging. We adviseren bewoners om ook overige instanties zoals verzekeringen, lidmaatschappen, fitnessclub, huisarts etc. te informeren over de adreswijziging.

Informatie

Meer informatie over de BAG vindt u onderaan deze pagina. Hier zijn onder andere de verzonden brief en de meest gestelde vragen te vinden.

Vragen

Heeft u vragen over de BAG , dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 088 - 20 33 000.