Aardbevingen

Door de gaswinning komen in de provincie Groningen regelmatig aardbevingen voor. Vanwege de gaswinning verlaagt de druk in de grond. Hierdoor zakt de bodem met schokken naar beneden. Deze schokken zijn de aardbevingen. Je voelt de grond dan beven en trillen. Meestal licht, maar soms ook heftiger. Je kunt hier veel last van hebben. Meubels kunnen omvallen, ramen breken en huizen scheuren. Dit kan zorgen voor veel onzekerheid en onveiligheid.

Lefier staat voor veilig wonen
Wij vinden het belangrijk dat u woont in een veilig huis. Woont u in de gemeente Groningen of Midden-Groningen? Dan vragen wij u om uw huurhuis te controleren na iedere aardbeving. Ziet u scheuren in binnen- of buitenmuren of andere schade? Meld deze dan altijd bij Lefier. Ook als het niet heel ernstig lijkt.

Overlastvergoeding
Wij geven uw melding door aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en zij komt vervolgens langs om de schade op te nemen. Als het IMG oordeelt dat het om aardbevingsschade gaat, krijgt u een overlastvergoeding van de NAM van € 685,-.

Als blijkt dat de schade aan uw woning geen aardbevingsschade is, dan herstelt Lefier de scheuren natuurlijk ook. Maar u heeft dan geen recht op de overlastvergoeding.

Krachten gebundeld in Kr8
Om de belangen van huurders in het aardbevingsgebied te beschermen, hebben de acht woningcorporaties in het aardbevingsgebied hun krachten gebundeld in Kr8. Lees hier meer over onze gezamenlijke inspanningen in het belang van al onze huurders.

Zie onderstaande links voor meer informatie over aardbevingen en aardbevingsschade in de gemeente Groningen en Midden-Groningen.

Veel gevraagd over Aardbevingen

Hoe kan ik aardbevingsschade melden?

Algemeen

Schademelding
Ontdekt u aardbevingsschade in of aan uw huurwoning? Meld dit dan via uw Mijn Lefier-account. U kunt ook contact opnemen via telefoonnummer 088 – 20 33 000. Wij noteren uw naam, adres en telefoonnummer en proberen samen met u de ernst van de situatie in te schatten. Omdat u geen eigenaar van de woning bent, kunt u aardbevingsschade niet rechtstreeks bij het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) melden.
Let op! Bij een VVE-complex is de binnenkant van de woning voor Lefier de buitenkant en de verkeersrruimte is voor de VVE-beheerder. Dit moeten zij melden.

Vervolgstappen
Een medewerker van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) inventariseert de schade en zal hier een rapport van maken. Daarbij maakt hij foto’s van de schade en de ruimte waarin de schade aanwezig is. Daarbij zal hij de hele woning inspecteren, om direct een beeld te krijgen van mogelijke andere schades. 

Schadeherstel
Als het IMG de schade erkend heeft, schakelt Lefier een aannemer in om de schade te herstellen. U krijgt een brief wanneer Lefier/de aannemer de schade gaat herstellen. Let op: u krijgt binnen 6 maanden bericht van ons. Heeft u na 6 maanden nog niets gehoord? Neem dan contact met ons op via 088 – 20 33 000. 
De schade wordt zo goed als mogelijk hersteld. Als er sprake is van schade in een ruimte dan wordt deze hersteld in de oorspronkelijke staat. (Wanneer er gesaust is dan wordt er opnieuw gesaust, dit geldt ook voor behang etcetera).

De aannemer zal in opdracht van Lefier de woning netjes achterlaten na herstel van de schade.

Heeft u schade aan uw woning, maar blijkt dat dit geen aardbevingsschade is? Dan herstelt Lefier de scheuren zoals Lefier normaal scheuren herstelt.

Kosten/Vergoeding
Bij aardbevingsschade hoeft u niets te betalen. Als de expert vaststelt dat uw schade aardsbevingsschade is, worden de herstelwerkzaamheden volledig vergoed. Wanneer de schade erkend is en daarna hersteld, heeft u recht op een overlastvergoeding van € 805,00.

Welke maatregelen heeft Lefier getroffen naar aanleiding van de aardbevingen?

Algemeen

Wij volgen de informatie over aardbevingen op de voet en hebben de volgende maatregelen genomen:

  • We melden elke aardbevingsschade bij het IMG.
  • We leiden onderhoudsmedewekers en opzichters op, zodat zij aardbevingsschade goed kunnen herkennen.
  • We verstevigen de bestaande woningen waar nodig.
  • Bij nieuwbouw houden we rekening met de richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen.
  • Iedere drie jaar inspecteren wij de buitenkant van uw woning.
  • Bij dagelijks onderhoud kijkt de onderhoudsmedeweker ook in de woning of er schade is.

Heb ik recht op een overlastvergoeding voor het herstellen van aardbevingsschade in mijn woning?

Algemeen

Heeft de besluitvorming over de aardbevingsschade na 1 januari 2023 plaatsgevonden, dan is de vergoeding als volgt opgebouwd: 

  • Overlastvergoeding € 300,-
  • Thuisblijven voor foto's maken €100,- (één dagdeel)
  • Thuisblijven bij herstel € 200,- (twee dagdelen)
  • Schoonmaakkosten € 175,-

Totaal € 775,-

Als de schademelding door het IMG wordt afgewezen (niet veroorzaakt door aardbevingen), dan is er ook geen sprake van een vergoeding.

Als u het niet eens bent met de hoogte van de overlastvergoeding, dan kunt u dit rechtstreeks melden bij het IMG. Hierbij kunt u denken aan ernstige en/of langdurige overlast in verband met herstel van de aardbevingsschade.

Een overlastvergoeding heeft geen invloed op uw loonbelasting, uitkering of huurtoeslag.

Hoe staat het met mijn aardbevingsschade melding?

Algemeen

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.