Korting energiekosten bij blokverwarming

Heb je geen eigen elektriciteits- of gasmeter? Dan heeft jouw woning waarschijnlijk blokverwarming. Je betaalt via de servicekosten maandelijks een voorschot aan Lefier voor gas en stroom. Eén keer per jaar krijg je de eindafrekening.  

Het is ook mogelijk dat één bewoner in jouw huis of appartement de energierekening betaalt. Bijvoorbeeld als je in een studentenhuis of woongroep woont. In dat geval reken je zelf de energie af met de huisgenoot die het contract met de energieleverancier heeft afgesloten.

Ook voor jou komt de overheid met een compensatiebedrag voor de hoge energieprijzen waar we sinds vorig jaar mee te maken hebben. 

Geen eigen energiemeter

Huishoudens met een eigen gas- en/of elektriciteitsaansluiting hebben in november en december 2022 energietoeslag ontvangen. In beide maanden kregen zij 190 euro korting op hun energierekening. Bovendien geldt in 2023 een prijsplafond voor elektriciteit en gas. Daardoor weten zij vrij goed wat ze in 2023 voor gas en stroom zullen betalen.

Blokverwarming (studio’s, kamers, complexen)

Huishoudens die hun energieaansluiting delen ontvingen de toeslag van twee keer 190 euro niet. Ook was niet bekend of het prijsplafond ook voor hen zou gelden en wat de bedragen zouden zijn.

Inmiddels is duidelijk dat de overheid ook voor huishoudens met een blokaansluiting komt met een compensatie. Dat geldt voor zelfstandige woningen, met een eigen voordeur, toilet, keuken en douche. Maar ook bewoners van een kamer of woongroep, met gedeelde voorzieningen, krijgen een compensatiebedrag.

Lefier heeft voor de complexen waar we compensatie kunnen krijgen voor gas en electra de teruggave aangevraagd. De belastingdienst is nog bezig met controle of de complexen voldoen aan de eisen.

Compensatie

De hoogte van de bedragen is nog niet zeker. Bovendien wordt het pas aan het eind van 2023 vastgesteld en in 2024 uitbetaald of verrekend. De bedragen kunnen dit jaar nog aangepast worden.

Eindafrekening 

Lefier verrekent daarom de compensatie op je eindafrekening over 2023. Die eindafrekening krijg je begin 2024. Dan weten we zeker dat je niet te weinig of te veel compensatie ontvangt, omdat de bedragen voor gas en elektra dan bekend zijn.