Vereniging van Eigenaren

In steeds meer gebouwen wonen zowel huurders als eigenaren. Bijvoorbeeld omdat er vroegere huurwoningen zijn verkocht. In zo'n gebouw is altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). Lefier is als eigenaar ook lid van deze Vereniging van Eigenaren.

Woont u als huurder in een gebouw met huurders en huiseigenaren? Dan zijn sommige zaken anders. Zo regelt de Vereniging van Eigenaren bijvoorbeeld het gezamenlijk onderhoud van het gebouw. Maar reparaties in uw woning kunt u melden bij Lefier via 088 – 20 33 000. Ook als u andere vragen heeft, kunt u bij Lefier terecht.

Bent u eigenaar van een woning? Dan kunt u met vragen terecht bij de VvE-beheerder.

Veel gevraagd over Vereniging van Eigenaren

Wat is een VvE?

Algemeen

In gebouwen waar meerdere eigenaren wonen, ligt het eigendom van het gebouw niet alleen bij Lefier, maar bij alle verschillende eigenaren. Samen vormen zij de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE beslist hoe het gebouw en het terrein eromheen onderhouden en bewoond wordt.

Hoe werkt de VvE?
Een VvE heeft een bestuur dat bestaat uit eigenaren. Het bestuur wordt tijdens een VvE-vergadering benoemd door de leden. De gekozen bestuurders voeren de besluiten uit die tijdens de VvE-vergadering worden genomen. Minimaal één keer per jaar is er een verplichte vergadering. Deze gaat bijvoorbeeld over het onderhoud en de maandelijkse VvE-bijdrage. Alle eigenaren en huurders zijn gebonden aan de besluiten die de VvE in die vergadering neemt. Vaak heeft de VvE een huishoudelijk reglement opgesteld, waaraan alle eigenaren en huurders zich moeten houden.

Wat is de rol van Lefier bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Algemeen

Als verhuurder is Lefier één van de eigenaren van het gebouw en dus ook lid van de VvE. Lefier treedt tijdens de vergaderingen van de VvE op als eigenaar van de huurwoningen.

Financiële bijdrage
Elke eigenaar betaalt maandelijks een VvE-bijdrage. Deze bestaat onder andere uit servicekosten, een bijdrage voor het planmatig onderhoud en verzekeringen. Lefier betaalt deze bijdrage voor alle huurwoningen. Sommige kosten daarvan berekent Lefier door aan de huurders, bijvoorbeeld schoonmaakkosten.

Gemeenschappelijk belang
Huurders en eigenaren hebben een gemeenschappelijk belang: prettig wonen in het gebouw. Lefier hecht daarom veel waarde aan de mening van alle bewoners, zowel huurders als eigenaren.

Wat betekent dit in de praktijk?
Alle eigenaren samen bepalen of er veranderingen plaatsvinden in of aan het gebouw. Lefier beslist als mede-eigenaar mee, maar kan niet alles zelf bepalen. Huurders kunnen hun wensen aan Lefier doorgeven. Lefier kan dit dan inbrengen in de VvE-vergadering.
Voor zaken die met huurders in het gebouw te maken hebben, heeft de Vereniging van Eigenaren één aanspreekpunt: Lefier.

Sommige veranderingen vinden alleen met instemming van de algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Denk hierbij vooral aan aanpassingen aan het gebouw, het plaatsen van schotelantennes aan de gevel of het doorbreken van een tussenmuur. De vergadering wordt één keer in het jaar gehouden. Invoering van veranderingen kan dus wat langer duren. In speciale gevallen kan een tussentijdse ALV georganiseerd worden.