Eenmalige huurverlaging 2024

Heeft u een laag inkomen? En een huur van meer dan € 577,91 per maand? Dan kunt u een huurverlaging aanvragen.

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging 2024

Ik heb een laag inkomen. Kan ik huurverlaging krijgen?

Algemeen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u huurverlaging krijgen. Er zijn wel een paar voorwaarden:

  • u bent deze woning gaan huren voor of op 1 maart 2023 en;
  • u heeft in 2023 géén huurverlaging gehad voor deze woning en;
  • uw netto huur is hoger dan €577,91 per maand.

Voldoet u hieraan? Doe dan de aanvraag op Mijn Lefier.  Bent u uw woning na 1 maart 2023 gaan huren? Dan kunt u geen huurverlaging aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voor de aanvraag zullen wij u vragen de volgende gegevens bij ons aan te leveren:

Loon of uitkering
Kopie van loonstrook en/of uitkeringsspecificatie van alle afgelopen 6 maanden.

Onderneming
Een schatting van de winst over de afgelopen 6 maanden (specificatie)

Inkomen uit overige werkzaamheden
Een schatting van het bruto-inkomen van de afgelopen 6 maanden met aftrek van de gemaakte kosten

Overzicht huishoudgrootte
Hierop moeten alle inwonende personen met voor- en achternaam genoemd worden met hun geboortedatum. Ondertekend door de aanvrager.

Ik heb een brief gekregen dat mijn huur omhoog gaat. Maar mijn inkomen is het afgelopen jaar lager geworden. Kan ik zelf huurverlaging aanvragen?

Algemeen

Krijgt u in april van ons een brief dat uw huur omhoog gaat, maar u denkt dat u recht heeft op een lagere huur? Vraag dan huurverlaging aan via Mijn Lefier. U hoort dan binnen 3 weken van ons of u recht heeft op huurverlaging.

Heeft de eenmalige huurverlaging gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Algemeen

Lefier geeft de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Dat doen we binnen 3 weken na de datum waarop de huurverlaging is ingegaan. Dit kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Controleer de hoogte van uw huurtoeslag op Mijn Toeslagen van de Belastingdienst.

Weet Lefier mijn inkomen?

Algemeen

De Belastingdienst vertelt ons niet wat uw inkomen is. Dat mag niet. Lefier hoort alleen van de Belastingdienst of u recht heeft op huurverlaging of niet.