Vertaal deze pagina

Formulier automatisch betalen huur

Mijn gegevens
(niet verplicht bij Nederlandse IBAN)
(Automatisch betalen op de 15de is alleen mogelijk voor huurders van sociale huurwoningen. Voorbeeld: u betaalt de huur van oktober op 15 oktober)


Met het verzenden van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Lefier om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Lefier. Incassant ID: NL35ZZZ020288260000.Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Heeft u als betaaltijdstip de 15de van de lopende maand aangevinkt? Dat is alleen mogelijk via automatisch betalen. Besluit u ooit over te stappen op een andere betaalmethode, dan dient u gewoon weer per de 1ste van de lopende maand de huur te betalen. Dit geldt ook wanneer Lefier uw automatische incasso intrekt.