Warmtewet

Vanaf 1 juli 2019 is de Warmtewet niet meer van toepassing op warmteleveranciers die ook verhuurder (woningcorporatie) zijn. Graag informeren wij u over de aanpassing van de wet.

Wat is de Warmtewet?

Het doel van de Warmtewet is het beschermen van consumenten tegen hoge prijzen van de leverancier van collectieve warmte, zoals bijvoorbeeld blok- of stadsverwarming. Door de invoering van de wet in 2014 werden verhuurders met collectieve verwarmingsinstallaties ineens ook leverancier van warmte. Ze werden verplicht met hun huurders een warmteleveringsovereenkomst te sluiten.

Waarom vervalt de Warmtewet nu voor woningcorporaties?

De wet hield geen rekening met het huurrecht en zorgde voor administratieve rompslomp en onduidelijkheid. De woningcorporaties hebben zich er voor ingezet dat de Warmtewet niet meer van toepassing is op woningcorporaties die ook warmte leveren, zoals bij woningcomplexen met stads- of blokverwarming. In de herziene Warmtewet maakt de levering van warmte weer deel uit van de huurovereenkomst. Vanaf 1 juli 2019 is de Warmtewet voor huurders van woningcorporaties niet meer van toepassing.

Wat zijn de gevolgen voor de huurders van Lefier?  

De Warmtewet is herzien en de huidige leveringsovereenkomsten vervallen per 1 juli aanstaande. Met de invoering van de Warmtewet is de woning voorzien van individuele meters en dit houden we in stand. Vanaf 1 juli 2019 brengen wij de kosten voor warmte in rekening via de servicekosten. Er zijn geen negatieve gevolgen voor de woonlasten van deze huurders door deze wijziging. De prijs wordt niet aangepast. Het is een administratieve aanpassing waarbij in plaats van de warmtewet/stookkosten nu een component voorschot servicekosten wordt opgevoerd.

Warmtewet

Kom ik ook in aanmerking voor teruggave energiebelasting?

Voor energiekosten betaalt u een voorschot aan ons via de huur. In dit voorschot zit ook een deel energiebelasting. Wij komen in aanmerking om een gedeelte van deze belasting terug te vragen bij de Belastingdienst. Over de periode van 2005 t/m 2013 heeft Lefier deze bedragen inmiddels ontvangen. Aangezien u dit via uw voorschot heeft voldaan, ontvangt u dit terug. Het bedrag dat u terugkrijgt hangt o.a. af van hoe lang u er woont of heeft gewoond. Het  bedrag kan dus per persoon verschillen. Het exacte bedrag vermelden we in de brief.

De bedragen over 2015 en 2016 moeten wij nog aanvragen. Zodra dit duidelijk is, ontvangt u hier bericht over.

Ik heb een vraag over de levering van warmte bij de appartementen aan de Boumaboulevard in Groningen (Hete Kolen)

In het Europapark aan de Boumaboulevard (416 t/m 678) in Groningen verhuurt Lefier 132 studio’s aan jongeren. De studio’s zijn verdeeld over de 2e, 3e, 4e en de 5e verdieping.
De bewoners sluiten voor de levering van warmte, koeling, warm en koud water een contract af bij WKO Europapark B.V. Hiervoor moeten zij zich zelf aanmelden. Dat kan via WarmteStad, telefoonnummer 050-368 86 88 of via www.warmtestad.nl. Het is niet mogelijk om een andere leverancier te kiezen. 

Het verbruik van de warmte en warm en koud water wordt per bewoner berekend. Iedere bewoner heeft een eigen meter in de meterkast. Kosten voor elektriciteit zitten bij de servicekosten in, maar het verbruik wordt ook individueel bijgehouden met een tussenmeter. Als je de huur opzegt, dan moet je ook zelf je contract bij WarmteStad opzeggen. Je bent als huurder hier zelf verantwoordelijk voor.