Waarom verhoogt Lefier de huur in deze Coronacrisis?

Ieder jaar passen we per 1 juli de huurprijs aan. Eind april heeft u als huurder bericht gekregen over de aanpassing voor dit jaar. 

Voor ons als corporatie was het een lastig besluit om de huuraanpassing dit jaar door te voeren. We weten dat er huurders zijn die te maken krijgen met minder inkomen door de Coronacrisis. En dat die huurders moeite kunnen krijgen met het betalen van de huur. Deze huurders helpen we. Samen met de huurder zoeken we naar de oplossing die het best past.

Tegelijk weten we ook dat niet alle huurders in de financiële problemen komen door de coronacrisis. Voor huurders met een stabiel inkomen (door werk, (AOW-)uitkering of pensioen) verandert er niet veel. Ook als een huurder huurtoeslag ontvangt, verandert er niets. We maken ons wel zorgen om de groep huurders die door de coronacrisis plotseling minder inkomen heeft. We kiezen daarom voor maatwerk voor die huurders die nu het hardst getroffen worden door de coronacrisis, niet voor een algemene regel.

We hebben overwogen om de huuraanpassing dit jaar uit te stellen. Toch hebben we daar niet voor gekozen. We willen blijven werken aan comfortabele en betaalbare huizen, nu en in de toekomst. De huurinkomsten hebben we nodig om onze huizen energiezuiniger te maken, te renoveren en te onderhouden. Maar ook voor nieuwbouw en leefbaarheid. Dat hebben we afgesproken met onze huurdersorganisaties en gemeenten. Blijven investeren betekent óók dat we de economie draaiende houden. En daar hebben we allemaal baat bij.

Heeft u door de Coronacrisis problemen om de huur te betalen? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Wij kunnen samen met u naar een oplossing zoeken.