Vertaal deze pagina

Huur opzeggen

Als u uw woning niet langer wilt huren, zegt u de huur op. Heeft u een ‘Mijn Lefier’-account dan kunt u hier inloggen en de huur opzeggen. Heeft u geen account, dan kunt u via het formulier 'Huur opzeggen' de huur opzeggen. Als wij uw opzegging hebben ontvangen, krijgt u een bevestiging per brief en/of e-mail. Hierin staat de definitieve datum waarop de huur eindigt en wanneer wij langskomen voor de voorcontrole.

Opzegtermijn
De opzegtermijn van uw woning, kamer of parkeerplaats is minimaal 1 maand. Daarna kunt u iedere werkdag als einddatum kiezen. U betaalt alleen huur voor de dagen van de maand die u huurt. Het weekend of een feestdag als einddatum kiezen is geen mogelijkheid.

Voorcontrole
Tijdens de voorcontrole lopen wij met u door de woning om af te spreken hoe u de woning moet achterlaten. U kunt dan ook aangeven wat u wilt laten overnemen door de nieuwe huurder. Meer informatie hierover vindt u hier.

Teveel betaalde huur
Als onterecht de hele maand huur wordt betaald, verrekenen wij dit met u. Krijgt u geld van ons terug, dan ontvangt u dit zo spoedig mogelijk na de einddatum van de huur.

Sleutels inleveren
Tijdens de voorcontrole spreken we met u af hoe u de sleutels moet inleveren.

Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

U wilt de huur opzeggen, maak hieronder uw keuze.

Hoe kan ik de huur van een bedrijfspand opzeggen?

In het huurcontract staat hoe de huur opgezegd dient te worden. Houdt u er rekening mee dat er afspraken gemaakt zijn met betrekking tot de opzegtermijn. Al deze gegevens vindt u in het huurcontract.

Ik wil de huur opzeggen van de woning van een familielid dat is overleden, hoe werkt dit?

Ook in het geval van overlijden geldt een opzegtermijn van (minimaal) één maand, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de huuropzegging. De einddatum van het contract moet wel op een werkdag te vallen. Wij vragen u een bewijs van overlijden naar Lefier te sturen, zoals een kopie van de akte van overlijden of een rouwkaart. Als u de huur opzegt, beëindigt Lefier de eventuele automatische incasso. U kunt de huur op de volgende manieren opzeggen:

  • Door een formulier 'Huur opzeggen' in te vullen op kantoor of via de website van Lefier.
  • Per brief of e-mail (info@lefier.nl).

Let op: als u de huuropzegging en het bewijs van overlijden apart verstuurt, vermeldt u dan duidelijk het betreffende adres bij het bewijs van overlijden

Als u de huur via onze website opzegt, let u er dan op dat u het bankrekeningnummer van degene die overleden is, invult.

Ik wil de huur van de woning van een vriend opzeggen, kan dat?

Dit is kan alleen als de huurder u een schriftelijke machtiging geeft om de zaken voor hem/haar waar te nemen.

Ik wil graag de huur van mijn kamer opzeggen. Kan iemand anders in het pand doorschuiven naar mijn kamer?

Klik hier voor de toewijzingsregels per adres .

Kan ik mijn huuropzegging ook weer intrekken?

Een eenmaal ingevulde huuropzegging kunt u niet meer zelf intrekken. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij dit voor u doen. Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 2033000.

Ik heb een vraag over de eindafrekening van huur, service en/of stookkosten. Bij wie kan ik terecht?

Heeft u nog niet alle huur betaald na het opzeggen van de huur? Dan ontvangt u nog een rekening voor het bedrag dat openstaat. Teveel betaalde huur ontvangt u terug op het bij ons bekende rekeningnummer. 

Wanneer er nog af te rekenen service- en/of stookkosten zijn over het deel van het jaar dat u uw woning heeft gehuurd, dan ontvangt u voor 1 juli bericht. 

Beschadigingen in de woning moet u zelf herstellen. Als u dat niet doet, maken wij dit op uw kosten in orde. U ontvangt hiervoor een aparte rekening.

Heeft u andere vragen? Neemt u dan contact met Lefier op via telefoonnummer 088 2033000.

Wordt de huur voor de gehele maand nog afgeschreven als ik de huur heb opgezegd?

Dit is afhankelijk van de datum van opzegging. Als u de huur vóór de 18e van de maand opzegt, brengen we alleen de resterende dagen (tot aan de datum van opzegging) in rekening. Komt de huuropzegging op of na de 18e bij ons binnen, dan betaalt u de volledige maand en krijgt u het teveel betaalde bedrag terug. Als u de huur opzegt, wordt de automatische incasso door Lefier beëindigd. 

Ik heb de huur van mijn woning opgezegd en weet iemand die mijn huis wil overnemen. Kan dit?

Nee. Het is niet mogelijk dat iemand anders uw huis overneemt als u de huur opzegt. Als er een woning vrij komt, dan biedt Lefier deze woning op de gebruikelijke manier via internet aan.

Ik verhuis eerder dan ik aangegeven heb bij de opzegging van mijn woning/kamer. Kan de nieuwe huurder eerder in de woning/kamer?

Nee, zolang het contract nog loopt, kan er nog geen andere huurder in de woning of kamer.

Ik heb de huur van mijn woning opgezegd, maar ik krijg nu een rekening voor de huur van de boiler/geiser.

Als u zelf een contract heeft afgesloten voor de huur van een boiler of geiser, moet u dit contract ook zelf opzeggen bij de leverancier.

Moet ik mijn verhuizing zelf doorgeven aan de gemeente?

Ja, als u verhuist moet u dit zelf doorgeven aan de gemeente.