Aanleg glasvezel

In steeds meer steden en dorpen wordt glasvezel aangelegd. Dat is een nieuw, snel netwerk voor onder andere internet. In de toekomst zal overal glasvezelkabel worden aangelegd en vervangt het de oude kabels van bijvoorbeeld telefoon en kabeltelevisie. Glasvezel wordt niet door Lefier aangelegd, maar door een bedrijf zoals KPN of Digitale Stad.

Als huurder van een woning van Lefier kunt u bericht krijgen over de aanleg van glasvezel in uw wijk of straat. Het bedrijf dat de aanleg verzorgt vraagt dan of een monteur in uw woning mag kijken naar de beste plek voor de aansluiting. Nadat er in uw straat dan glasvezel is aangelegd, kan de monteur uw huis dan op het snelle netwerk aansluiten.

Gratis
De aanleg kost u in de meeste gevallen niets en u bent vrij om te besluiten of u overstapt naar glasvezel of niet. Lefier verplicht u niet om een glasvezelaansluiting te laten aanleggen, maar adviseert u wel om dit te doen. Het is immers de toekomst en kost u niets. Kiest u er nu voor om geen aansluiting te nemen, maar wilt u dit later wel? Dan zijn er wel kosten aan verbonden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de aanleg van glasvezel bij u n de straat? Neem dan contact op met het bedrijf dat dit regelt. Dit is in de meeste gevallen KPN Netwerk, maar kan bijvoorbeeld ook Digitale Stad zijn of Delta Fiber Netwerk. Voordat de aanleg begint krijgt u altijd een informatiebrief of folder in de bus.

Aanleg glasvezel

Vindt de aanleg van glasvezel in opdracht van Lefier plaats?

Nee, de aanleg gebeurt door onafhankelijke partijen. Lefier heeft hier geen aandeel in. Wel juicht Lefier deze ontwikkeling toe, omdat het u de mogelijkheid tot snel internet geeft. Lefier maakt daarom vooraf goede afspraken over de aanleg, zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Mijn buurman wil geen glasvezel, waardoor ik het ook niet kan krijgen. Hoe gaat Lefier hier mee om?

Het is niet de bedoeling dat de weigering van de ene huurder, de mogelijkheid voor een ander om glasvezel te krijgen in gevaar brengt. We proberen in dat soort gevallen met deze huurder in gesprek te gaan. De huurder wordt niet verplicht om werkzaamheden aan zijn eigen meterkast uit te laten voeren. Het gaat alleen om het toelaten in de woning, zodat de 'buren' glasvezel kunnen krijgen.

Ik word benaderd over de aanleg van glasvezel in mijn woning. Hoe ga ik hiermee om?

U kunt altijd bij Lefier navragen of wij hiervan op de hoogte zijn. Lefier wil altijd eerst met deze partij in gesprek, en goede afspraken maken, voordat er gestart wordt.

Levert de aanleg van glasvezel mij veel overlast op?

Dat valt heel erg mee. Wel zal er in de straat wat overlast zijn als de monteurs de oranje glasvezelkabel ingraven. De aansluiting in je huis wordt meestal in de meterkast geplaatst, of bij de andere aansluitingen. Boren en graven is vaak niet eens nodig. Het bedrijf dat de glasvezelkabels plaatst, kan je precies vertellen hoe het in zijn werk gaat.

Gratis glasvezel. Zit er geen addertje onder het gras?

Nee. Omdat glasvezel de toekomst is, wordt de aanleg gesubsidieerd. En ook deels terugverdiend door de abonnementskosten. Daarom kost de aansluiting u niets. Wel is het aansluiten alleen gratis op het moment dat de hele straat aangesloten wordt. Doet u nu niet mee maar wilt u het later alsnog, dan zijn er wel kosten aan verbonden. Daarom is het verstandig om direct een aansluiting te laten plaatsen, ook als u niet van plan bent meteen over te stappen naar glasvezel.

Kost het me wel extra geld als ik later alsnog een glasvezelaansluiting wil?

Ja, die kans is groot. Wanneer er in uw straat glasvezel wordt aangelegd, kunt u gratis een aansluiting in uw woning laten leggen. Wilt u dat later alsnog, dan moet er opnieuw een monteur komen en dat brengt kosten met zich mee.

Waarom adviseert Lefier mij om een glasvezelaansluiting te nemen terwijl ik er geen gebruik van ga maken?

Glasvezel is de toekomst. Steeds meer digitale diensten vragen een snelle internetverbinding, en dat is glasvezel. Daarom is het verstandig om nu al een aansluiting in uw woning te hebben. Zeker omdat het u nu niets extra’s kost omdat de monteurs toch al in de straat aan het werk zijn.

Moet ik overstappen naar een andere internet- of telefonie-aanbieder als ik een glasvezelaansluiting heb?

Nee. U kunt ervoor kiezen om gewoon bij uw huidige aanbieder te blijven. U maakt dan geen gebruik van glasvezel en de kosten van uw abonnement veranderen ook niet.
Als u wel via glasvezel wilt internetten, tv-kijken en bellen, kan dit soms ook bij uw huidige aanbieder. Uw abonnementskosten kunnen dan wel veranderen. Natuurlijk kunt u ook een andere aanbieder kiezen. Vaak zijn er na de aanleg van glasvezel interessante aanbiedingen.

Ben ik verplicht om een glasvezelaansluiting te laten aanleggen?

Nee, Lefier verplicht u niet een aansluiting in uw woning te laten aanleggen. Maar omdat de aansluiting zonder kosten voor u wordt aangelegd en u zelf kunt bepalen of u er gebruik van wilt maken of niet, adviseert Lefier u wel om de aansluiting in uw woning te laten aanleggen.