Aanleg glasvezel

In steeds meer steden en dorpen wordt glasvezel aangelegd. Dat is een nieuw, snel netwerk voor onder andere internet. In de toekomst zal overal glasvezelkabel worden aangelegd en vervangt het de oude kabels van bijvoorbeeld telefoon en kabeltelevisie. Glasvezel wordt niet door Lefier aangelegd, maar door een bedrijf zoals KPN of Digitale Stad.

Als huurder van een woning van Lefier kunt u bericht krijgen over de aanleg van glasvezel in uw wijk of straat. Het bedrijf dat de aanleg verzorgt vraagt dan of een monteur in uw woning mag kijken naar de beste plek voor de aansluiting. Nadat er in uw straat dan glasvezel is aangelegd, kan de monteur uw huis dan op het snelle netwerk aansluiten.

Gratis
De aanleg kost u in de meeste gevallen niets en u bent vrij om te besluiten of u overstapt naar glasvezel of niet. Lefier verplicht u niet om een glasvezelaansluiting te laten aanleggen, maar adviseert u wel om dit te doen. Het is immers de toekomst en kost u niets. Kiest u er nu voor om geen aansluiting te nemen, maar wilt u dit later wel? Dan zijn er wel kosten aan verbonden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de aanleg van glasvezel bij u n de straat? Neem dan contact op met het bedrijf dat dit regelt. Dit is in de meeste gevallen KPN Netwerk, maar kan bijvoorbeeld ook Digitale Stad zijn of Delta Fiber Netwerk. Voordat de aanleg begint krijgt u altijd een informatiebrief of folder in de bus.

Veel gevraagd over Aanleg glasvezel

Moet ik overstappen naar een andere internet- of telefonie-aanbieder als ik een glasvezelaansluiting heb?

Algemeen

Nee. U kunt ervoor kiezen om gewoon bij uw huidige aanbieder te blijven. U maakt dan geen gebruik van glasvezel en de kosten van uw abonnement veranderen ook niet.
Als u wel via glasvezel wilt internetten, tv-kijken en bellen, kan dit soms ook bij uw huidige aanbieder. Uw abonnementskosten kunnen dan wel veranderen. Natuurlijk kunt u ook een andere aanbieder kiezen. Vaak zijn er na de aanleg van glasvezel interessante aanbiedingen.

Waarom adviseert Lefier mij om een glasvezelaansluiting te nemen terwijl ik er geen gebruik van ga maken?

Algemeen

Glasvezel is de toekomst. Steeds meer digitale diensten vragen een snelle internetverbinding, en dat is glasvezel. Daarom is het verstandig om nu al een aansluiting in uw woning te hebben. Zeker omdat het u nu niets extra’s kost omdat de monteurs toch al in de straat aan het werk zijn.

Kost het me wel extra geld als ik later alsnog een glasvezelaansluiting wil?

Algemeen

Ja, die kans is groot. Wanneer er in uw straat glasvezel wordt aangelegd, kunt u gratis een aansluiting in uw woning laten leggen. Wilt u dat later alsnog, dan moet er opnieuw een monteur komen en dat brengt kosten met zich mee.

Mijn buurman wil geen glasvezel, waardoor ik het ook niet kan krijgen. Hoe gaat Lefier hier mee om?

Algemeen

Het is niet de bedoeling dat de weigering van de ene huurder, de mogelijkheid voor een ander om glasvezel te krijgen in gevaar brengt. We proberen in dat soort gevallen met deze huurder in gesprek te gaan. De huurder wordt niet verplicht om werkzaamheden aan zijn eigen meterkast uit te laten voeren. Het gaat alleen om het toelaten in de woning, zodat de 'buren' glasvezel kunnen krijgen.

Vindt de aanleg van glasvezel in opdracht van Lefier plaats?

Algemeen

Nee, de aanleg gebeurt door onafhankelijke partijen. Lefier heeft hier geen aandeel in. Wel juicht Lefier deze ontwikkeling toe, omdat het u de mogelijkheid tot snel internet geeft. Lefier maakt daarom vooraf goede afspraken over de aanleg, zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.