Aanleg glasvezel

In steeds meer steden en dorpen wordt glasvezel aangelegd. Dat is een nieuw, snel netwerk voor onder andere internet. In de toekomst zal overal glasvezelkabel worden aangelegd en vervangt het de oude kabels van bijvoorbeeld telefoon en kabeltelevisie. Glasvezel wordt niet door Lefier aangelegd, maar door een bedrijf zoals KPN of Digitale Stad.

Als huurder van een woning van Lefier kunt u bericht krijgen over de aanleg van glasvezel in uw wijk of straat. Het bedrijf dat de aanleg verzorgt vraagt dan of een monteur in uw woning mag kijken naar de beste plek voor de aansluiting. Nadat er in uw straat dan glasvezel is aangelegd, kan de monteur uw huis dan op het snelle netwerk aansluiten.

Gratis
De aanleg kost u in de meeste gevallen niets en u bent vrij om te besluiten of u overstapt naar glasvezel of niet. Lefier verplicht u niet om een glasvezelaansluiting te laten aanleggen, maar adviseert u wel om dit te doen. Het is immers de toekomst en kost u niets. Kiest u er nu voor om geen aansluiting te nemen, maar wilt u dit later wel? Dan zijn er wel kosten aan verbonden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de aanleg van glasvezel bij u n de straat? Neem dan contact op met het bedrijf dat dit regelt. Dit is in de meeste gevallen KPN Netwerk, maar kan bijvoorbeeld ook Digitale Stad zijn of Delta Fiber Netwerk. Voordat de aanleg begint krijgt u altijd een informatiebrief of folder in de bus.