Feiten en cijfers

Statushouders

Statushouders zijn mensen die in ons land asiel hebben aangevraagd en in het bezit zijn van een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Daarmee hebben ze ook recht op woonruimte. Het Rijk geeft gemeenten opdracht om hiervoor te zorgen. Lefier voert samen met andere corporaties deze taak uit voor gemeenten in haar werkgebied.

De afspraken en realisatie per gemeente zijn in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt.

Huisvesting Statushouders in 2017

 

Realisatie door Lefier in 2017 in personen

Realisatie door Lefier in 2017 in woningen

Borger-Odoorn

31

8

Emmen

143

71

Groningen

65

38

Hoogezand-Sappemeer

59

13

Slochteren

32

10

Stadskanaal

97

26

Taakstelling 2017

Samen met de collega-woningcorporaties verzorgt Lefier jaarlijks de huisvesting van statushouders. We doen dit op verzoek van gemeenten. Lefier ziet statushouders als primaire doelgroep en we zien het als onze opdracht om hen te voorzien van een woning. De taakstelling voor 2017 was bijna de helft lager dan in de jaren daarvoor. Dit komt doordat de toestroom van vluchtelingen naar Europa flink is gedaald.

Voor 2018

In 2017 is het in alle gemeenten waar Lefier werkzaam is, gelukt om de doelstelling te realiseren. Dit was inclusief het saldo van 2016 (te weinig gehuisveste personen in 2016). In de meeste gemeenten zijn meer personen gehuisvest dan de doelstelling was. Het aantal wordt verrekend met het jaar daarop. In de gemeenten Groningen, Hoogezand-Sappemeer (nu onderdeel van Midden-Groningen) en Stadskanaal is hierdoor een ruime voorsprong opgebouwd voor 2018.