Vertaal deze pagina

Aardbevingen

Door de gaswinning treden geregeld aardbevingen op. Woont u in Groningen of Midden-Groningen? Dan kunt u hiermee te maken krijgen. De meeste aardbevingen zijn niet of nauwelijks voelbaar, maar sommige bevingen veroorzaken schade. Lefier vindt het belangrijk dat u woont in een veilig huis. Wij vragen u om uw woning te controleren op schade, iedere keer als er een beving is geweest. Heeft u schade? Meld dit dan bij Lefier. Ook als het niet ernstig is! In de folder 'aardbevingsschade melden' leest u wat u kunt doen.

Wilt u meer weten over aardbevingen?

Hoe kan ik aardbevingsschade melden? En wat zijn dan de vervolgstappen?

Schademelding
Ontdekt u aardbevingsschade in of aan uw huurwoning? Meld dit bij ons via info@lefier.nl of neem contact met ons op via telefoonnummer 088 2033000. Wij noteren uw naam, adres en telefoonnummer en proberen samen met u de ernst van de situatie in te schatten. Heeft u foto's van de schade, dan ontvangen we deze ook graag. Omdat u geen eigenaar van de woning bent, kunt u aardbevingsschade niet rechtstreeks bij het Centrum Veilig Wonen melden.
Let op! Bij een VVE-complex is de binnenkant van de woning voor Lefier de rest voor de VVE-beheerder).

Vervolgstappen
We maken een afspraak met u en komen langs om de schade te bekijken. Zijn wij ook van mening dat er aardbevingsschade is ontstaan, dan melden wij de schade bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Het CVW kan na enige tijd (steekproefsgewijs) een expert sturen die bekijkt of de schade werkelijk het gevolg is van de aardbeving. Deze expert maakt voor het bezoek een afspraak met u. Over de beoordeling wordt een rapport uitgebracht. Lefier informeert u daarna over de uitkomsten. Is het nodig dat de schade direct wordt gerepareerd, dan informeren wij u hoe onze aannemers de reparatie uitvoeren. Dit hele traject duurt enkele maanden.

Let op! Lefier repareert alleen de schade die erkend wordt door het CVW.

Planmatig onderhoud
Niet elke schade hoeft direct gerepareerd te worden. In enkele gevallen wachten wij met herstellen, omdat er op een later moment nog planmatig onderhoud aan uw woning wordt uitgevoerd. Wij voeren het planmatig onderhoud en de herstelwerkzaamheden in één keer uit. Zo proberen we de overlast voor u tot een minimum te beperken. In alle gevallen is de veiligheid van bewoners ons uitgangspunt.

Kosten
Bij aardbevingsschade hoeft u niets te betalen. Als de expert vaststelt dat uw schade aardsbevingsschade is, worden de herstelwerkzaamheden volledig vergoed.

Ik heb een brief ontvangen over aardbevingsschade in relatie tot de WOZ waarde. Wat betekent dit voor mij?

U kunt deze brief voor kennisgeving aannemen en hoeft er verder niets mee te doen. De brief gaat erover dat de WOZ-waarde van uw woning veranderd kan zijn vanwege schade door een aardbeving. Dit heeft voor u geen financiële gevolgen, want Lefier betaalt de onroerendezaakbelasting (ozb) voor de woning.

Waar kan ik meer informatie vinden over schadecategorie├źn bij aardbevingen?

Bij aardbevingsschade wordt er gewerkt met verschillende schadecategorieën:

A-schade: de schade komt in zijn geheel door een aardbeving. Bij A-schade is dus geen sprake van achterstallig onderhoud, funderingsproblemen of andere onderliggende oorzaken.

B-schade: de schade komt gedeeltelijk door een aardbeving. Er was al schade aan uw woning of gebouw en deze schade is verergerd door een aardbeving. De al aanwezige schade kan bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door funderingsproblemen, achterstallig onderhoud, aanbouw of verbouwing van uw woning of gebouw of door een weg in de buurt (trillingen van verkeer).

C-schade: de schade komt niet door een aardbeving. De schade aan uw woning of gebouw was al aanwezig en is niet veroorzaakt of verergerd door een aardbeving. De schade kan bijvoorbeeld komen door funderingsproblemen, achterstallig onderhoud, aanbouw of verbouwing van uw woning of gebouw of door een weg in de buurt (trillingen van verkeer).

Meer informatie over aardbevingen kunt u vinden op de volgende sites:
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl
www.rijksoverheid.nl
www.risicowijzer.groningen.nl

Welke maatregelen heeft Lefier getroffen naar aanleiding van de aardbevingen?

Wij volgen de informatie over aardbevingen op de voet en hebben de volgende maatregelen genomen:

- We melden elke aardbevingsschade bij het Centrum Veilig Wonen.
- We leiden onderhoudsmedewekers en opzichters op, zodat zij aardbevingsschade goed kunnen herkennen. 
- We verstevigen de bestaande woningen waar nodig.
- Bij nieuwbouw houden we rekening met de richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen.
- Iedere drie jaar inspecteren wij de buitenkant van uw woning.
- Bij dagelijks onderhoud kijkt de onderhoudsmedeweker ook in de woning of er schade is.