Asbest

Veel van onze woningen zijn gebouwd voor 1994. In deze woningen kan asbest zitten. Asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid.  Daarom nemen we een aantal maatregelen. Zo zorgen we dat u veilig en gezond kunt wonen. Op deze pagina en in de folder leest u alles over asbest.

Wilt u meer weten over asbest?
Neem dan een kijkje op onderstaande websites.

Voor veelgestelde vragen: www.rijksoverheid.nl
Meer over gezondheidsrisico’s: www.ggd.nl

Veel gevraagd over Asbest

Wat is asbest?

Algemeen

Asbest is een bouwmateriaal dat veel is toegepast in woningen die gebouwd zijn vòòr 1994. Het bestaat uit microscopisch kleine vezels, waardoor het sterk, slijtvast en brandwerend is en bestand tegen zuur. Tegenwoordig weten we dat de kleine vezeltjes, als ze vrijkomen schade kunnen veroorzaken aan de longen. Sinds 1994 is het verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te bewerken. Een deel van de asbesttoepassingen is goed zichtbaar en bereikbaar. U kunt met asbest in aanraking komen via vensterbanken en vinylvloerbedekking. Zolang het asbest niet wordt beschadigd, gesloopt of bewerkt, is het niet gevaarlijk. In oudere woningen kan asbest ook onzichtbaar en onbereikbaar zijn verwerkt, bijvoorbeeld in het beton. Met onbereikbaar asbest komt u normaal gesproken niet in aanraking.

Soorten asbest
Hechtgebonden asbest: deze asbestvezels zijn stevig verankerd in het basismateriaal, bijvoorbeeld een golfplaat van asbestcement, dorpels en vensterbanken. Hechtgebonden asbest is niet gevaarlijk, zolang het niet wordt beschadigd, gesloopt of bewerkt. Gebeurt dat wel, dan kunnen toch gevaarlijke vezels vrijkomen. Daarom heeft de overheid strenge regels opgesteld die dergelijke klussen verbieden.

Niet-hechtgebonden asbest: deze asbestvezels zijn niet of nauwelijks vastgezet in het basismateriaal en kunnen bij beschadiging of bewerking door zagen, boren, schuren of slopen makkelijker losraken. Voorbeelden van deze soort asbest zijn spuitasbest, asbest in brandwerende beplating of in een koord bij de rookgasafvoer van gevelkachels.

Gezondheid
Asbest is een natuurproduct en is altijd in een hele lage concentratie in de lucht aanwezig. Iedereen ademt dus dagelijks een lage concentratie asbestvezels in. Als je extra vezels inademt, kan een gezondheidsrisico ontstaan. Deze extra vezels komen vrij bij het bewerken en slopen van asbesthoudend materiaal. Door het inademen van veel extra asbestvezels is er een grotere kans op het krijgen van longkanker. Het risico daarop hangt mede af van hoe lang en hoe vaak iemand is blootgesteld aan de vezels. Bij eenmalige extra blootstelling is het risico op een ziekte door asbest heel klein, zo blijkt uit onderzoek. Anders is het als mensen veel in aanraking komen met asbest, bijvoorbeeld door hun werk. Daarom dragen asbestverwijderaars beschermende kleding.

Kan er asbest in mijn woning aanwezig zijn?

Algemeen

Asbest is een bouwmateriaal dat veel is toegepast in woningen die gebouwd zijn vóór 1994. Het bestaat uit microscopisch kleine vezels, waardoor het sterk, slijtvast en brandwerend is en bestand tegen zuur. Tegenwoordig weten we dat de kleine vezeltjes schade kunnen veroorzaken aan de longen als ze vrijkomen. Sinds 1994 is het dan ook verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te bewerken.

Lefier bezit veel woningen die vóór 1994 zijn gebouwd. Het is dus goed mogelijk dat in deze woningen asbest is verwerkt. Lefier vindt een gezonde woon- en leefomgeving voor onze huurders belangrijk. Daarom wordt in 2018 geïnventariseerd in welke woningen van Lefier asbest is verwerkt, waar het asbest zich in de woningen bevindt en om welk type asbest het gaat. Alle risicovolle asbest wordt verwijderd en alle bewoners worden geïnformeerd over mogelijke asbest in de woning en hoe hiermee om te gaan. Deze informatie komt op een zogenaamde meterkastkaart die wordt opgehangen in de meterkast van alle woningen. (Zie ook ‘Wat is asbest?’ en ‘Wat is een meterkastkaart?’).

Wat is een meterkastkaart?

Algemeen

Vanaf 2015 zijn wij bezig om woningen te controleren op asbest. De uitkomsten hebben we op een kaart gezet. Dit noemen we een meterkastkaart. Op de meterkastkaart staat waar in de woning mogelijk asbest aanwezig kan zijn en hoe u hiermee om moet gaan. De informatie op de kaart kunt u raadplegen wanneer u wilt klussen in de woning. Ook is deze kaart belangrijk voor onze onderhoudsmedewerkers en anderen die werk uitvoeren in de woning.

Vanaf 1 februari 2017 zijn wij begonnen met het versturen van meterkastkaarten naar bewoners van woningen die gebouwd zijn voor 1994. Sommige bewoners krijgen de meterkastkaart later, omdat de gegevens nog niet compleet zijn. In eerste instantie ontvangen huurders in de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn een meterkastkaart. Huurders in de gemeenten Stadskanaal, Midden-Groningen en Groningen krijgen de meterkastkaart later dit jaar.

Als u vragen heeft over de meterkastkaart, kunt u ons bellen via 088 – 20 33 000.

Ik heb een brief gekregen over asbestonderzoek, maar ik wil de afspraak verplaatsen.

Algemeen

Lefier maakt gebruik van verschillende bedrijven voor een asbestinventarisatie. Dit zijn RPS (Emmen), Team2Advies (Stadskanaal en Midden-Groningen) en SGS Search (Groningen). In de brief die u gekregen heeft, staat een datum en tijdstip. Ook staat in de brief om wat voor soort inventarisatie het in uw geval gaat. Bij het ene onderzoek moet u wel thuis zijn, het andere onderzoek hoeft dat niet. Als u een afspraak wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met het betreffende bedrijf.

Moet ik mijn woning ook uit als ze asbest gaan saneren?

Algemeen

Dit verschilt per situatie. Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Bij mij in de buurt is onderzoek gedaan naar asbest. Wanneer komen ze bij mij? En wat is het vervolg?

Algemeen

Lefier gaat in 2018 10 % van de woningen die gebouwd zijn vòòr 1994 onderzoeken. We willen weten of er asbest in deze woningen zit, en zo ja, waar het dan zit. Bewoners van straten/buurten die aan de beurt zijn, krijgen hierover een brief. In de brief staat dat er een controle KAN plaatsvinden. Dat hoeft niet, want deze controle wordt niet bij iedere woning uitgevoerd. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken en u hoeft er ook niet voor thuis te blijven.

Op basis van deze inventarisatie krijgen alle bewoners in een complex een informatiekaart waarop staat waar asbest in de woning zit.

Risicovolle asbest (niet hechtgebonden asbest) wordt op korte termijn verwijderd.
Hechtgebonden asbest blijft in de woning achter. Hechtgebonden asbest is niet gevaarlijk, zolang het niet wordt beschadigd, gesloopt of bewerkt. Gebeurt dat wel, dan kunnen toch gevaarlijke vezels vrijkomen. Daarom mag u hier niet in boren, zagen, breken, etc.
Sinds 2014 voert Lefier ook al asbestsaneringen uit bij mutaties, projecten of onderhoudswerkzaamheden.

Vinden we risicovolle asbest in een woning, dan zullen we de rest van het complex ook onderzoeken. Blijkt dat er in de andere woningen van het complex ook risicovolle asbest zit, dan worden deze woningen direct gesaneerd. Bewoners worden op tijd geïnformeerd als hun woning op asbest wordt onderzocht.