Vertaal deze pagina

Intern doorschuiven

Komt er een kamer vrij in het complex waar jij woont? Dan kun je soms een verzoek doen om intern te verhuizen via het formulier 'Verzoek interne verhuizing'. De spelregels vind je hieronder bij veelgestelde vragen.

Wat zijn de spelregels bij intern verhuizen op eigen verzoek?

Soms vraagt een bewoner zelf aan Lefier of hij/ zij kan verhuizen naar een kamer die vrijkomt in het complex waar hij/zij momenteel een kamer huurt. Dit zijn de spelregels die hieraan verbonden zijn:

  • Je dient je verzoek in door het formulier 'Verzoek interne verhuizing' in te vullen en te versturen. Zonder dit formulier is een interne verhuizing op eigen verzoek niet mogelijk.
  • Als Lefier akkoord gaat met de interne verhuizing, beschouwen we dit formulier als huuropzegging van je huidige kamer. Als een andere huurder ook een verzoek tot interne verhuizing indient, nemen we het verzoek van degene die het langst in het complex woont als eerste in behandeling.
  • Je hebt een opzegtermijn van 1 maand voor je huidige kamer.
  • Je huurt de nieuwe kamer vanaf het moment dat deze beschikbaar komt.
  • Als Lefier akkoord gaat, bieden we je de kamer eerst officieel aan via e-mail. Deze aanbieding heeft een einddatum. Je moet zelf voor deze datum contact opnemen met Lefier om de kamer nog officieel te accepteren en een afspraak te maken voor het ondertekenen van het huurcontract. Doe je dit niet, dan gaat Lefier ervan uit dat je geen interesse meer hebt in de kamer. In dat geval kunnen eventuele andere interne verhuizingen misschien ook niet doorgaan. We raden je aan om persoonlijk op ons kantoor langs te komen en alvast een voorlopige afspraak te maken voor het tekenen van het nieuwe huurcontract. Als Lefier de interne verhuizing alsnog niet door wil laten gaan, word je hierover geïnformeerd.
  • Voorwaarden om door te kunnen schuiven zijn dat je altijd je huur regelmatig hebt betaald, geen huurschuld hebt en geen overlast veroorzaak en nog geen 30 jaar bent.
  • Je kunt niet doorschuiven naar een zelfstandige kamer.
  • Je kunt alleen een verzoek tot interne verhuizing indienen voor een kamer die vrij komt in het complex waar je momenteel een kamer huurt.
  • Je moet je verhuizing doorgeven aan de gemeente en voor je nieuwe kamer (als je daarvoor in aanmerking komt) opnieuw huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Wat zijn de spelregels bij het intern (in hetzelfde complex) aanbieden van een zelfstandige kamer?

Spelregels intern aanbieden zelfstandige kamer
Als een huurder de kamer opzegt, dan versturen wij naar alle huurders in het pand een zogenaamde 'belangstellingsbrief'. In deze brief staat meer informatie over de kamer. Er zit een antwoordstrookje bij dat je kunt inleveren bij Lefier als je de kamer graag wilt hebben. In de brief en op het strookje staat aangegeven wanneer je reactie uiterlijk bij ons binnen moet zijn. Je kunt ook via e-mail info@lefier.nl melden dat je de kamer wilt hebben. Zorg er dan wel voor dat het voor ons duidelijk is wie je bent, waar je nu woont en wat je telefoonnummer is. Degene (van de huurders die zich gemeld hebben) die het langst in het complex of pand woont, krijgt de kamer officieel aangeboden via e-mail.

Voorwaarden kandidaat
De interne kandidaat moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hij/zij moet steeds op tijd de huur hebben betaald en mag geen huurschuld hebben. Ook controleren we of de kandidaat niet voor overlast heeft gezorgd en de kamer op een goede manier heeft bewoond. Verder moet degene die 'intern doorschuift' ook ingeschreven staan bij Lefier. Als dat niet zo is, dan moet hij/zij alsnog het inschrijfgeld van € 30,00 betalen. Tenslotte moet de kandidaat jonger dan 30 jaar zijn.

Verloopdatum
De aanbieding van de kamer heeft altijd een verloopdatum. Als de kandidaat voor deze datum niets van zich laat horen of de kamer weigert, dan bieden wij de kamer aan de volgende interne kandidaat aan.

Opzegtermijn
Als een interne kandidaat de kamer na aanbieding accepteert, dan heeft hij of zij voor de eigen kamer een opzegtermijn van één maand. Het kan dan gebeuren dat je dubbele huur hebt.

Website
Als er geen interne kandidaten (meer) zijn, bieden wij de kamer via onze website aan. Kamerzoekenden die bij Lefier staan ingeschreven, kunnen dan op de kamer reageren.

Ik wil graag de huur van mijn kamer opzeggen. Kan iemand anders in het pand doorschuiven naar mijn kamer?

Klik hier voor de toewijzingsregels per adres .