Voorrang op een koopwoning voor huurders sociale huurwoning

Voor de verkoop van woningen door woningcorporaties gelden regels die zijn vastgelegd in de Woningwet. Met het oog op het beter toegankelijk maken van betaalbare koopwoningen voor huurders en het stimuleren van doorstroming, heeft het Rijk nieuwe verkoopregels bepaald. Deze verkoopregels gaan in per 1 juli 2024.

Wat gaat er veranderen?
Huurders van een sociale huurwoning in dezelfde gemeente als waar de te koop staande woning verkocht wordt krijgen voorrang.

Hoe werkt het?
Wanneer Lefier een lege eengezinswoning te koop aanbiedt kan deze de eerste vier weken alleen bezichtigd worden door huurders van een sociale huurwoning in die gemeente. Wordt de woning de eerste vier weken niet verkocht? Dan kan er na die tijd bezichtigd worden door andere belangstellenden.

Voorwaarden

  • U huurt een sociale huurwoning van een woningcorporatie.
  • U heeft geen huurcontract voor een tijdelijke woning, anti-kraak, onderhuur of een bijzondere woonvorm.
  • Als bewijs dat u een sociale huurwoning huurt zult u voorafgaand aan de bezichtiging een verhuurdersverklaring moeten overhandigen die maximaal 2 maanden oud is. Huurt u uw sociale huurwoning van Lefier dan is dit niet nodig.
  • U bent zelf bij de bezichtiging aanwezig.
  • Uw huidige huurwoning zegt u op en wordt binnen twee maanden na de overdracht van uw nieuwe woning leeg achtergelaten. Dit wordt ook opgenomen in de koopovereenkomst.
  • Wij verkopen de woningen voor minimaal de taxatiewaarde. U biedt dus minimaal de taxatiewaarde.
  • Als u de woning koopt gaat u akkoord met een anti-speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht van 3 jaar.
  • Heeft u meer onroerend goed op naam? Dan kunt u van deze regeling geen gebruik maken.
  • Lefier biedt de woningen aan op Funda.nl, Lefier.nl en Corpowonen.nl.
  • Lefier heeft het recht van gunning.

Veel gevraagd over Voorrang op een koopwoning voor huurders sociale huurwoning

Mijn huurwoning staat in het aardbevingsgebied. Ik wacht nog op het versterkingsadvies van de NCG. Kan ik mijn huis toch kopen?

Algemeen

In het aardbevingsgebied verkoopt Lefier voorlopig geen woningen. Het kan namelijk zijn dat een huurhuis versterkt moet worden. Daar willen we eerst zekerheid over hebben, want na zo’n ingrijpende renovatie verandert ook de waarde van het huis. Meer weten?
Bel 088 – 20 33 000.

Kan ik mijn huurwoning kopen?

Algemeen

Wil je weten of je huurwoning te koop is, of daar binnenkort voor in aanmerking komt? Neem dan telefonisch contact met ons op.