Vertaal deze pagina

Klantonderzoek

Bij Lefier werken we doorlopend aan het verbeteren van onze kwaliteit: een goede dienstverlening en tevreden klanten. Daarom meten we regelmatig of onze dienstverlening voldoet aan de wensen. We zijn erg trots op de resultaten die we hiermee als woningcorporatie behalen. Want onze klanten verdienen natuurlijk het allerbeste!

KWH
Wij willen graag weten wat u van ons vindt. Daarom werken wij met het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Het KWH biedt het huurlabel en het participatielabel aan. Dit zijn een soort keurmerken voor corporaties.

Huurlabel
Voor het KWH huurlabel wordt de kwaliteit van de dienstverlening gemeten. Bijvoorbeeld: hoe snel wordt de klant geholpen aan de telefoon? Worden klachten serieus genomen? Hoeft de klant niet de hele dag op een reparateur te wachten? Zo kunnen wij onze kwaliteit verbeteren.

Het KWH kan u per mail of telefonisch vragen om mee te werken aan enquetes over tevredenheid. De beltijden voor de telefonische enquêtes zijn van maandag tot vrijdag van 17.30 tot 20.30 en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Het KWH beoordeelt de corporatie voor het huurlabel op onderstaande onderdelen:

 • Corporatie bezoeken
 • Corporatie bellen
 • Woning zoeken
 • Woning betrekken
 • Woning veranderen
 • Huur betalen
 • Reparatie uitvoeren
 • Woning onderhouden
 • Klachten afhandelen
 • Woning verlaten
 • Dienstverlening rond de woning
 • Dienstverlening bij het kopen

Participatielabel
KWH-Participatielabel beoordeelt de manier waarop bewoners kunnen meepraten en meebeslissen. Hoe betrekt Lefier bewoners bij haar beleid? Hebben bewoners en bewonersorganisaties invloed op zaken die gaan over wonen, woonomgeving en leefbaarheid? Krijgen ze hiervoor voldoende middelen en ondersteuning?

Resultaten
Uit de cijfers van het KWH is gebleken dat de bewoners onze dienstverlening gemiddeld met een 7,5 beoordelen. Dit betekent dat het KWH-label van Lefier is verlengd tot 10 maart 2019!

Voor meer informatier over het keurmerk voor coporaties, klik hier.
Voor meer informatie over het KWH, klk
hier.

Hoe komt het KWH aan mijn NAW-gegevens?

Lefier heeft uw naam en adresgegevens ter beschikking gesteld aan het onderzoeksbureau voor het KWH-huurlabel. Lefier mag dit doen omdat het gaat om een eigen onderzoek.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hiervoor een nadrukkelijke uitzondering gemaakt binnen de AVG (persoonsgegevens mogen wel gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek). Als het in de rapportages uitsluitend gaat om cijfers, en niet om gegevens die terug te leiden zijn tot personen, valt ook marktonderzoek hieronder.

Ik word benaderd voor een klanttevredenheidsonderzoek over Lefier. Klopt dat?

Op dit moment voert het KWH (Kwaliteitscentrum Wooncorporaties Huursector) een klanttevredenheidsonderzoek uit voor Lefier. Het klopt dat u hiervoor per e-mail, telefoon of sms benaderd kunt worden. U bent uiteraard niet verplicht hieraan mee te werken.

Wij benaderen u op maandag t/m vrijdag van 17:30 uur tot 20:30 uur en op zaterdag van 10:00 uur - 15:00 uur.

Ik wil geen vragenlijsten voor tevredenheidsonderzoeken meer ontvangen.

De brieven voor het tevredenheidsonderzoek worden automatisch verzonden. Als u de vragenlijst niet in wilt vullen, dan kunt u de brief als niet verzonden beschouwen.