Jaarplan 2023

Halverwege 2021 hebben we ons ondernemingsplan 2021-2025 vastgesteld, ‘samen het verschil maken voor een betere buurt’. Een toekomstgericht plan, waarin we met elkaar hebben opgeschreven waar we voor staan, hoe we dit gaan waarmaken en wat daarvoor nodig is. Onze huurder is voor ons daarbij steeds het vertrekpunt in ons denken en handelen.

We kunnen niet alles uit ons ondernemingsplan tegelijkertijd realiseren. Tegelijkertijd verandert ook de omgeving en vragen actualiteiten om wendbaar te zijn. In ons jaarplan leggen we daarom steeds vast waar we in het komende jaar (met prioriteit) mee aan de slag gaan. 

Dit zijn onze belangrijkste focuspunten in 2023:

Investeringen

In 2023 gaan we op basis van de nationale prestatieafspraken 2030 aan de slag met een stevige investeringsopgave voor nieuwbouw, verduurzaming en het verbeteren van de leefbaarheid in onze buurten en wijken. Het afschaffen van de verhuurdersheffing in 2023 geeft ons extra financiële ruimte en vraagt om extra menskracht om onze doelstellingen te realiseren. 

Aanpak woningtekort

We dragen bij aan het terugdringen van het landelijke woningtekort. Daarom gaan we het bouwtempo flink te verhogen. Het investeringsvolume wordt verdubbeld. In 2023 starten we met de voorbereidingen van diverse (nieuw)bouwprojecten. Zodat we de komende jaren gemiddeld 360 woningen per jaar nieuw bouwen. 

Verduurzamen woningen

Het is een tijd dat alles duurder wordt en met onzekerheid rondom de energierekening. Daarom zetten wij ook in 2023 volop in op verduurzaming. We gaan ruim 3300 woningen verduurzamen. Dit doen we door 1000 woningen te verduurzamen naar Label A, op 1000 woningen worden zonnepanelen gelegd en 1000 woningen worden verduurzaamd op eigen verzoek van de huurder. 310 woningen uit onze verkoopvoorraad worden verduurzaamd. 

Aanpak energiearmoede

De hoge energieprijzen zorgen ervoor dat een deel van onze huurders moeite heeft om de energielasten te betalen. In 2023 geven we nog meer prioriteit aan dit thema. We zetten een energie-team in, bestaande uit Lefier medewerkers. Zij komen met initiatieven en coördineren activiteiten ten behoeve van de aanpak van energie-armoede en verduurzaming. Ook zetten we woon-coaches in; zij helpen bewoners grip te krijgen op energielasten. Tot slot worden ook extra vakmannen ingeschakeld om besparende maatregelen aan te brengen.

Leefbaarheid in buurten en wijken

We vinden het belangrijk dat onze huurders zich thuis voelen in hun huis. Een belangrijk onderdeel hierin is de leefbaarheid van de buurt. Daarom is dit ook in 2023 een belangrijk speerpunt. Samen met buurtbewoners en netwerkpartners zorgen we voor een schone, prettige en veilige omgeving. We gaan dichterbij ons huurders staan en we willen meer zichtbaar zijn in de wijken. Dit doen we onder andere door de inzet van wooncoaches meer wijk- en complexbeheerders.

Jaarplan 2023 in een oogopslag

Ons jaarplan in een oogopslag bekijken? Klik op onderstaande afbeelding om hem groter te maken.

Jaarplan Lefier 2023 in een oogopslag