Vertaal deze pagina

Jaarverslag

In het jaarverslag en de jaarrekening leggen we verantwoording af over ons beleid en ons handelen en het toezicht daarop. Het jaarverslag geeft een beeld van onze prestaties in de wijken en dorpen in het afgelopen kalenderjaar.

Jaarverslag 2017 - In verbinding met de samenleving

Lefier wil betaalbare woningen bieden, ook aan toekomstige generaties. In 2017 hebben we hard gewerkt om een stevige basis voor de toekomst te leggen. In het werkgebied van Lefier hebben veel mensen een laag inkomen. Lefier is er juist om deze mensen een dak boven hun hoofd te bieden. Dat is onze kerntaak. Wij willen duurzaam betaalbaar zijn en daarvoor spant Lefier zich maximaal in.

In dit jaarverslag, getiteld 'In verbinding met de samenleving', leest u hoe Lefier zich in 2017 heeft ingespannen voor het waarmaken van haar doelstellingen en welke resultaten we hebben behaald.

Prestaties in 2017

  • Geen huurverhoging voor sociale huurwoningen
  • We zijn klantgerichter gaan werken (je kunt nu 24 uur per dag reparatieafspraken maken)
  • Onze huurders gaven onze dienstverlening een 7,5
  • We maakten een plan om het dagelijks onderhoud efficiënter in te richten
  • We investeerden in woningverbetering en nieuwbouw
  • We ondersteunden diverse initiatieven voor een leefbare woonomgeving
  • We zijn erin geslaagd om de huurachterstanden verder te verlagen

Natuurlijk speelde zich meer af in 2017. In ons jaarverslag Lefier 2017 inclusief jaarrekening leest u meer over onze maatschappelijke en financiële prestaties in het afgelopen kalenderjaar.