Nieuws

Onderzoek naar energielabels

Afgelopen weken is er in de krant veel geschreven over energielabels. In Meppel heeft een aantal huurders bij woningcorporatie Woonconcept aan de bel getrokken. Zij dachten dat het energielabel van hun woning niet klopte. Woonconcept heeft dit laten ...
Label

Wateroverlast in de kelder?

We krijgen op dit moment veel telefoontjes over wateroverlast in kelders of gezamenlijke bergingen. Omdat dit te maken heeft met de hoge stand van het grondwater, is het enige wat we kunnen doen wachten tot het waterpeil weer zakt. Het water in de ke...
Falling Rain Drops On White Umbrella Hd Rain

Gemeente Midden-Groningen, corporaties en huurderorganisaties tekenen prestatieafspraken

Gemeente Midden-Groningen, woningcorporaties Lefier, Groninger Huis en Woonzorg Nederland en de huurderorganisaties SBS, Huurdersraad H-S en Stichting Huurders Advies Groep hebben vandaag de prestatieafspraken 2024 getekend. De gemaakte afspraken gaan over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in Midden-Groningen, wonen en zorg, leefbaarheid in de wijken en dorpen, duurzaamheid en klimaatadaptatie.

PA Midden Groningen (1)

Lefier tekent eerste regionaal woonzorgakkoord van Nederland

Op woensdag 6 december 2023 hebben vertegenwoordigers van inwoners uit Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen samen met 35 partijen, waaronder Lefier, het eerste regionaal woonzorgakkoord van Nederland getekend. Met dit akkoord spreken zij uit samen te we...
231206 Regionaal Woonzorg Akkoord