Spelregels toewijzing kamers worden aangepast

De vraag naar studentenkamers in Groningen is groot en we willen onze kamers zo eerlijk en transparant mogelijk verdelen. Daarom hebben we in 2021 nieuwe speregels ingevoerd. In de praktijk blijken er nog enkele knelpunten te zijn. Reden om de toewijzing op een aantal punten aan te passen. De wijzigingen voeren we in de loop van dit jaar geleidelijk in. 

Evaluatie 

Sinds 2021 bieden we onze studentenkamers aan via ROOM.nl en gelden er nieuwe spelregels voor de toewijzing. Vorig jaar hebben we onderzocht wat studenten hiervan vinden. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben we in overleg met Grobos besloten om de spelregels hier en daar aan te passen. 

Kamers eerlijk en transparant verdelen 

Een groot deel van onze beschikbare kamers (o.a. in de grotere studentenflats) wijzen we toe aan de kandidaat met de langste inschrijfduur. Dat blijft zo. Veel kamerzoekenden vinden het prettig dat ze hiermee een goede kans maken op een kamer, zonder te hoeven hospiteren. 

Invloed op wie je huisgenoot wordt 

Als je voorzieningen zoals een keuken of badkamer deelt, is het fijn om invloed te kunnen hebben op wie je huisgenoot wordt. Daar willen we ook aan tegemoet komen. Maar de huidige spelregels voor het kiezen van een huisgenoot blijken niet in alle opzichten te voldoen. Daarom passen we deze hier en daar aan.  

Hospiteren op basis van inschrijfduur 
  • Sinds 2021 passen we bij een aantal kamers hospiteren met inschrijfduur* toe. Het blijkt wenselijk om dit bij meer kamers toe te passen. Daarom voeren we deze werkwijze bij zo’n 200 kamers met gedeelde voorzieningen -die nu nog worden toegewezen op inschrijfduur-  alsnog in. 
  • We verhogen het aantal kandidaten waaruit je een huisgenoot kunt kiezen van 10 naar 20. Daarmee hebben bewoners meer keuze en is de kans op een goede match groter.  
  • Woon je in een kamer waar je met 1 andere persoon de voorzieningen deelt? Dan geldt voortaan ook hospiteren op basis van inschrijfduur. Je hoeft niet meer zelf een geschikte huisgenoot voor te dragen, maar kunt kiezen uit 20 kandidaten. De eis dat de kandidaat minimaal 1 jaar staat ingeschreven vervalt.  
Vrij hospiteren 

Verenigingshuizen die Lefier heeft erkend mogen via vrij hospiteren** een nieuwe huisgenoot kiezen.  

  • We voegen extra kamers toe aan het model vrij hospiteren. Daarmee komen we tegemoet aan de wens van studentenverenigingen om met gelijkgestemden te kunnen wonen. Voorwaarde is dat het huis aantoonbaar een verenigingshuis is (minimaal 5 jaar ingeschreven in almanak studentenvereniging) én dat er ook andere afdelingen in hetzelfde pand zitten waar vrij hospiteren geldt. Lefier neemt de komende periode contact op met de afdelingen waar dit wellicht van toepassing is.   
  • Een kamer met vrij hospiteren komt niet meer op ROOM als de keuze voor een huisgenoot al bij voorbaat vast staat. Dat voorkomt dat andere kamerzoekenden voor niets reageren. De gekozen huisgenoot moet wel staan ingeschreven bij ROOM.  
Verbetering werkwijze hospiteren 

We verbeteren het proces van hospiteren. 

  • We gaan ervoor zorgen dat duidelijker is wat je moet aanleveren en op welke termijn.  
  • We bevorderen een goede match tussen kandidaat en overige bewoners: we gaan ervoor zorgen dat op ROOM meer informatie en foto’s kunnen worden geplaatst van de afdeling. En kamerzoekenden krijgen bij hun reactie de optie om iets over zichzelf vertellen.  

Intern doorverhuizen 

Wie wil doorschuiven naar een andere kamer binnen het complex, krijgt niet langer voorrang. Als je een kamer hebt gevonden, behoud je je inschrijftijd op ROOM. Daarmee heb je goede kansen om door te stromen naar een andere kamer en is voorrang niet meer nodig.  

Wat betekent dit voor jou?  

Om dit alles in te voeren zijn aanpassingen nodig in ROOM en in onze eigen systemen. Dat kost tijd. Stap voor stap gaan we de wijzigingen doorvoeren. Je merkt er dus nog niet direct iets van. Niet alle panden krijgen met wijzigingen te maken. Verandert de toewijzing in jouw pand, dan krijg je bericht van ons wanneer de nieuwe spelregels voor jouw pand ingaan. Zolang je nog niets hebt gehoord, blijven de huidige regels van toepassing.  

* Hospiteren met inschrijfduur:

Lefier levert een lijst aan met kandidaten die de langste inschrijfduur hebben. De huurders kiezen vervolgens wie ze uitnodigen voor een hospiteerbijeenkomst en wie hun nieuwe huisgenoot wordt.

** Vrij hospiteren:

In de advertentie op ROOM staat hoe de huurders hier met elkaar samenwonen. De zittende huurders mogen zelf kiezen wie zij van de kandidatenlijst uitnodigen om te komen hospiteren. Lefier krijgt van de zittende huurders te horen wie de nieuwe huurder wordt.