VluchtelingenWerk helpt nieuwkomers hun weg te vinden

Net als andere wooncorporaties zorgt ook Lefier voor de huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd. Daarbij werkt Lefier nauw samen met Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Femke Hummel, teamleider Integratie van Vluchtelingenwerk, vertelt er meer over.

Stichting Vluchtelingenwerk is een landelijke organisatie. Het werkgebied van Lefier valt onder de regio Noord-Nederland. Femke: ‘Iedere gemeente heeft opdracht van het Rijk om te zorgen voor huisvesting van statushouders. Het COA, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, wijst de mensen vanuit de AZC’s door naar een gemeente in het land. Mensen mogen een woning niet weigeren, tenzij er medische redenen zijn of eerstegraads familieleden in een andere gemeente wonen.’

Gewoonten

Bij statushouders gaat het om mensen die noodgedwongen hun land moesten ontvluchten. ‘Ze hebben alles achtergelaten en zijn nu hier, in een vreemd land, met vreemde gewoonten en een taal die ze niet spreken. Ze moeten alles opnieuw leren, van het onderhouden van een tuintje tot de informele omgang waar we hier aan gewend zijn. Onze vrijwilligers helpen hen daarbij.’

Handen en voeten

De afdeling Integratie van Vluchtelingenwerk komt in beeld zodra iemand een huis toegewezen krijgt. ‘We nodigen hen uit hier op kantoor. Als het nodig is, zijn er tolken bij, maar met handen en voeten kom je vaak een heel eind en gelukkig spreken veel mensen een mondje Engels. Samen met een vrijwilliger gaan de mensen de woning bekijken en daarna wordt het huurcontract getekend.’

Netwerk

Vanaf het moment dat het contract getekend is, zijn de mensen huurders als alle andere huurders van Lefier. ‘Ze blijven wel bij ons in beeld’, zegt Femke. ‘We bieden negen tot achttien maanden maatschappelijke begeleiding. Het doel daarvan is dat de mensen een eigen netwerk opbouwen en zichzelf kunnen redden in onze samenleving. We helpen bij het regelen van een huisarts, verzekeringen, het zoeken van een school voor de kinderen. Daarnaast is het meedoen in de samenleving heel belangrijk. Kennismaken met de buren, lid worden van verenigingen. Sommige nieuwkomers willen zelf ook graag vrijwilligerswerk doen.’

Motivatie

Vluchtelingenwerk heeft vrijwilligers van alle leeftijden. ‘Iedereen heeft dezelfde motivatie: iets willen doen voor je medemens, en dan in het bijzonder de mensen die huis en haard moesten ontvluchten. We hebben o.a. vrijwilligers voor maatschappelijke begeleiding. Daar kunnen we nog wel wat mensen bij gebruiken. Het werkt toch het allerbeste als je begeleid wordt door een vrijwilliger die weet waar alles is en de mensen in de buurt kent.’

Barrière

De ervaring leert dat het vaak kleine dingen zijn die helpen om het zelfvertrouwen weer op te bouwen, zegt Femke. ‘Je kind naar school brengen, durven vragen aan een andere ouder of de kinderen een keer samen kunnen spelen. De allergrootste barrière is de taal. Het is best eng om ‘hallo buurman’ te zeggen als je de taal verder niet spreekt. Dan is het heel erg fijn als je een ‘hallo’ terugkrijgt. Onlangs kregen nieuwkomers direct de eerste dag de buurvrouw op bezoek die hen welkom heette. Dat is de mooiste start die je kunt bedenken.

Word vrijwilliger

Wil je je handen uit de mouwen steken voor vluchtelingen, van twee uur per week tot een of meer dagdelen? Of wil je weten of het iets is voor jou? Bel dan met VluchtelingenWerk Noord-Nederland via 050 - 57 57 290 of stuur een e-mail naar info@vwnn.nl.