Wooncursus Lefier en Humanitas een uitkomst voor statushouders

Stel, je arriveert als vluchteling in Nederland – bijvoorbeeld vanuit Syrië of Eritrea - en je verkrijgt in ons land een verblijfsstatus. Dan komt er plotseling enorm veel op je af. Een paar voorbeelden: je moet een ziektekostenverzekering afsluiten, je kinderen moeten naar school en je krijgt een huurwoning toegewezen die je vervolgens ook moet inrichten.

Gelukkig zijn er in Hoogezand-Sappemeer tientallen vrijwilligers die namens de lokale afdeling van Humanitas de helpende hand bieden. Chapeau hiervoor! Lefier doet graag een beroep op de inzet van al deze mensen. Het is belangrijk dat de statushouders de Nederlandse cultuur, gewoonten en gebruiken leren kennen.

‘iets meer doen’

Liza Meindertsma van Lefier: ‘Als corporatie zagen wij snel in dat wij iets meer moeten doen dan alleen het overhandigen van de sleutels van een woning. Want hoe vul je een cv-ketel als je daar geen goede uitleg over krijgt? En hoe ventileer je een woning, zodat je geen last krijgt van vocht of schimmel in huis? Hoe ga je om met je buren en wat is er nodig voor je tuinonderhoud? Samen met Humanitas, die intensief contact heeft met statushouders, hebben we daarom een wooncursus opgezet.’

leerwoning

Lefier beschikt sinds enige jaren over een zogeheten ‘leerwoning’ in de Van Linschotenstraat, waar leerlingen van het praktijkonderwijs les krijgen in zelfstandig wonen. Vanuit deze woning krijgen nu ook statushouders tips en uitleg over het betrekken en bewonen van een huurwoning. Katja Kiepe en Rachelle Kusters zijn beiden werkzaam als ‘projectcoördinator maatschappelijke begeleiding’ bij Humanitas. Met z’n tweeën sturen ze het leger vrijwilligers aan, dat zorgt voor een zo goed mogelijke begeleiding en integratie van statushouders.

vaklieden

In juni 2017 kreeg een groepje Eritreeërs de eerste instructie in de leerwoning. Met inzet van een tolk gaven de technische vaklieden van Lefier uitleg. Katja: ‘Nu loopt eigenlijk alles via de vrijwilligers van Humanitas, maar wij willen er naartoe dat de statushouders in de toekomst onder meer zelf met Lefier gaan bellen. Maar leg iemand uit Eritrea eens uit wat een keuzemenu is. Dat soort dingen dus.’

uitdaging

Rachelle: ‘Het is een hele uitdaging om mensen vanuit een andere cultuur wegwijs te maken in Nederland. Over het eigen risico in de zorg of het scheiden van huishoudelijk afval. Wij geven ze op alle gebieden tips, maar uiteindelijk moeten ze zelf de beslissing nemen. Of ze eerst een bankstel kopen of een televisie; daar gaan wij niet over.’ Hoe ingewikkeld soms ook, alle medewerkers van Humanitas beleven enorm veel plezier aan de begeleiding van statushouders. ‘De mensen tonen zich enorm dankbaar.’

Fier4Grunn

Fier4Grunn, een projectgroep van ‘FC Groningen in de maatschappij’ deed onlangs ook een duit in het zakje. Ze organiseerden voor de Eritrese deelnemers een dagje uit met een bezoek aan het centrum voor Natuur en Milieu Educatie in het Gorechtpark, een lunch in de Vredekerk en een rondleiding door het Noordlease-stadion van FC Groningen. Albert Bakker, sinds 1 januari 2017 projectleider van Fier4Grunn zegt: ‘Fier4Grunn wil op veel vlakken iets betekenen voor mensen die het in sociaal maatschappelijk opzicht moeilijk hebben. Het kan gaan om sociale activering door middel van sportactiviteiten, maar ook integratie valt daaronder. Wij waren direct enthousiast toen het verzoek Fier4Grunn bereikte iets te doen voor deze groep statushouders. Dit doen wij graag!’