Vertaal deze pagina

Maatschappelijk
11-12-2017

Het verhaal van Nieuw-Buinen

De wijkontwikkeling van Nieuw-Buinen kent een lange voorgeschiedenis. Er is bewust voor gekozen om eerst de sociale infrastructuur in te richten alvorens met fysieke ingrepen in de woningvoorraad te beginnen.

Het sleutelwoord hier is ’samen’. Voordat gepraat werd over nieuwbouw, multifunctionele accommodatie, winkelcentra of renovaties, werkten bewoners samen met gemeente, corporatie en welzijnswerk samen aan de sociale infrastructuur van Nieuw-Buinen.

Eigenlijk heel logisch, want wat maakt van een stel huizen een gemeenschap? Sociale verbondenheid en gedeelde belangen. Dat is het fundament voor de fysieke infrastructuur. En je kunt alleen bouwen op een stevig fundament. Nu het fundament is gelegd, gaan we verder bouwen!

Het verhaal over de aanpak van Nieuw-Buinen in een e-book

Van dit hele traject is een e-book gemaakt, gefinancierd door BZK, Lefier en de gemeente Borger-Odoorn. In het e-book komen diverse partijen vanuit hun eigen achtergrond aan het woord over alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren in Nieuw-Buinen. U vindt het e-book op www.borger-odoorn.nl/nieuw-buinen.

Een aantal citaten uit het e-book

Alya Assen, Lefier manager Maatschappij & Markt Lefier: “De samenwerking met andere partijen in het basisteam werd een succes doordat niet zozeer gekeken werd naar ‘wat is mijn taak?’ Maar centraal was het probleem: ‘wat kán ik doen?’.”

Oud-burgemeester Tryntsje Slagman: “Politieke beleidsdiscussies blijven vaak wat abstract. Ik wilde dat mensen als de wijkagent, het schoolhoofd, de jeugdhulpverlener en de vertegenwoordiger van de woningcorporatie vertelden wat er zich achter verschillende voordeuren afspeelde.”

Wijkagent Henk Kuipers Kuipers: “Achter de voordeur was geen vrijblijvend projectje. Van gezinnen werd heel serieuze deelname verwacht. Anders dan eerst was het dweilen, maar dan met de kraan dicht. Er werden geen pleisters geplakt, maar concrete oplossingen geboden."