Vertaal deze pagina

Nieuwbouw
11-12-2017

Woonvoorziening Panfluit voor Promens Care in Emmen

Lefier investeert in huurwoningen voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Aan de Mr. Panstraat in Emmermeer heeft Lefier voor deze groep 24 zorgappartementen met daarbij enkele gemeenschappelijke ruimtes gebouwd. Zorgaanbieder Promens Care huurt het complex. In september 2016 zijn de bewoners in het complex komen wonen. 

Locatie: Panstraat
Plaats: Emmen
Wijk: Emmermeer
Omvang: 24 nieuwbouw sociale huur
Status: bewoners zijn er in september 2016 komen wonen

Aantrekkelijk complex

De appartementen bevinden zich in een aantrekkelijk complex, bestaande uit twee bouwlagen. De gemeenschappelijke ruimtes worden gebruikt door Promens Care, ondermeer voor het verrichten van gezamenlijke activiteiten. Het complex heeft een besloten patio. Promens Care huurt de appartementen en gemeenschappelijke ruimtes voor een lange periode van Lefier.

24 uur per dag beroep op begeleiding

De appartementen worden bewoond door de cliënten van de zorgaanbieder die voorheen in de wijk Angelslo woonden. Ze woonden daar in ‘gewone’ huizen verspreid over de wijk en in het kleine complex Vredenveld. Voor de bewoners is het beter om bij elkaar in één gebouw te wonen. Promens Care kan zo meer continuïteit en betere zorg leveren. Bewoners kunnen 24 uur per dag een beroep doen op begeleiding en er is een slaapwacht. Het merendeel van de bewoners gaat overdag naar de dagbesteding of sociale werkvoorziening.

Bouw

Het complex is in een jaar gebouwd. Rond de zomer van 2016 was de bouw voltooid. In september hebben de bewoners hun appartement betrokken. In het ontwerp is rekening gehouden met de wens van omwonenden om het complex iets verder van de straat te bouwen. Omwonenden zijn in oktober uitgenodigd door de bewoners om de woningen en het complex van binnen te bekijken. Veel omwonenden kwamen langs.