Interessepeiling energiebesparende middelen

Informatie vooraf

Dit najaar gaan we eenvoudige spullen uitdelen aan onze huurders waarmee energie bespaard kan worden. Om inzicht te krijgen waar behoefte aan is willen we je vragen om aan te geven waar jij het meeste belang bij zou hebben. We vragen je een eerste en een tweede keuze door te geven. Alvast bedankt voor je stem!
Let op: we willen graag weten waar behoefte aan is. Het is dus géén aanvraag!

Gerelateerde vragen

Ik wil graag dubbel glas, zonnepanelen of een andere energiebesparende voorziening in mijn woning. Wat kan Lefier voor mij doen?

Algemeen

Lefier is druk bezig om een groot aantal woningen duurzamer te maken door ze beter te isoleren en zonnepanelen aan te brengen. Wordt uw woning of kamer binnenkort nog niet verduurzaamd, dan kunt u een aanvraag indienen door contact met ons op te nemen. Bijvoorbeeld voor het aanbrengen van dubbel glas of plaatsen van zonnepanelen. Wij nemen dan contact met u op om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Het kan echter zijn dat hier enige tijd over heen gaat.

Voor dubbel glas kunt u via uw Mijn Lefier-account een aanvraag indienen.

Nog een paar aandachtspunten:

  • Woont u in een studentenhuis in een onzelfstandige kamer waarbij u de keuken, douche en/of toilet deelt, dan nemen we alleen aanvragen van het gehele huis in behandeling.

Heeft u uw interesse vóór 1 juli 2022 kenbaar gemaakt, dan ontvangt u vóór 1 november 2022 bericht van ons.
Heeft u uw interesse na 1 juli 2022 kenbaar gemaakt, dan ontvangt u medio januari 2023 bericht van ons. 

Meer over dit onderwerp

Welke verduurzamingsmiddelen hebben jullie ter beschikking voor mij?

Algemeen

Op dit moment kunt u, als uw woning nog voorzien is van enkel glas, een aanvraag indienen om dat te vervangen voor dubbel glas. U kunt deze aanvragen indienen via Mijn Lefier.

Op dit moment bieden we ook pakketten aan met daarin naar keuze ledlampen, tochtstrips, brievenbusborstels en radiatorfolie. Als eerst komen woningen met een slecht energielabel hiervoor in aanmerking, bewoners worden hierover via een brief geïnformeerd. Ook schrijven we bewoners met een slecht energielabel aan of zij behoefte hebben aan een energiedisplay. U kunt zowel de pakketten als de energiedisplay niet zelf aanvragen.

Tot slot kunt u een aanvraag voor zonnepanelen telefonisch bij ons indienen via 088 – 20 33 000. 

Meer over dit onderwerp

Mijn woning of studentenkamer is niet goed geïsoleerd. Wat gaat Lefier daaraan doen om het energieverbruik te beperken?

Algemeen

Lefier is druk bezig om een groot aantal woningen duurzamer te maken door ze beter te isoleren en zonnepanelen aan te brengen. Wordt jouw woning of kamer binnenkort nog niet verduurzaamd, dan kun je een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld voor het aanbrengen van dubbel glas of plaatsen van zonnepanelen. Wij nemen dan contact met je op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Woon je in een studentenhuis in een onzelfstandige kamer waarbij je de keuken, douche en/of toilet deelt, dan nemen we alleen aanvragen van het gehele huis in behandeling.

Meer over dit onderwerp

Wat is mijn energielabel?

Algemeen

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woning is in vergelijking met soortgelijke woningen. Het energielabel bestaat uit een klasse (A tot en met G) en een kleur (groen tot en met rood). Energielabel A (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig.
Het energielabel telt mee in de puntenwaardering van een zelfstandige woning en bepaalt dus mede de huurprijs. U kunt geen bezwaar maken tegen het label op zich. Wel kunt u bezwaar indienen tegen de huurverhoging.

U kunt in uw Mijn Lefier account uw energielabel vinden onder 'Contracten > Woningwaardering'. Nog geen account? Activeer hier uw account. 

Meer over dit onderwerp

Ik heb een vraag over de energiemaatregelen aan de West-Indischekade

Algemeen

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Mag ik als huurder zelf een energielabel aanvragen?

Algemeen

Nee dit is niet toegestaan. De woning is eigendom van Lefier. Alleen de eigenaar van een woning mag een gecertificeerde instelling opdracht geven tot het bepalen van een energielabel. Lefier zorgt dat uw energielabel tijdig wordt opgenomen door Invent. U wordt tijdig geïnformeerd wanneer dit bij u plaatsvindt.

Meer over dit onderwerp

Waarom is mijn energielabel veranderd?

Algemeen

Dit kan verschillende redenen hebben:

  • Door toepassing van maatregelen die invloed hebben op het energieverbruik, bijvoorbeeld renovatie of ketel-vervanginig.
  • Het bepalen van het energielabel wordt steeds beter en vollediger uitgevoerd. Dit kan er voor zorgen dat een verandering in de woning pas nú doorgevoerd wordt in het energielabel. Hierdoor kan het voorkomen dat een energielabel verschilt ten opzichte van vorig jaar.
  • De manier waarop het energielabel wordt opgenomen is in 2015 veranderd. Hierrdoor kan een energielabel van vóór 2015 niet vergeleken worden met het energielabel van nu. De uitkomst kan verschillen. Voor 2015 keek men naar slechts 15 kenmerken, in tegenstelling tot de 150 kenmerken met de huidige manier.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een vraag over het project 'Gasvrij Gorecht'.

Algemeen

In Gorecht Noord (Hoogezand) hebben de gemeente Midden-Groningen en woningcorporaties Woonzorg Nederland, Reensche Compagnie, Groninger Huis en Lefier de handen ineengeslagen om dit gebied gasvrij te maken. Lefier heeft 144 woningen in haar bezit in de Klompéflat (64 woningen) en de Donker Curtiusflat (80 woningen). Gasvrij Gorecht is een omvangrijk project dat bestaat uit vier onderdelen: kook gasvrij, bespaar energie, verwarm duurzaam en vang de zon. De projectbegeleiding wordt gedaan door Procap.

Kook gasvrij
Dit onderdeel is inmiddels van start gegaan. Onze 144 bewoners hebben in december 2021 een brief ontvangen vanuit Procap. In de brief staat aangegeven dat bewoners ‘gratis‘ kunnen overstappen van koken op gas naar koken op elektrisch. Zij krijgen een nieuwe kookplaat en de meterkast wordt aangepast als dat nodig is. Vanuit Gasvrij Gorecht worden de kosten voor een nieuwe kookplaat of kookfornuis en het aanpassen van de meterkast vergoed tot € 1.000,-. Dit is voor (bijna) iedereen voldoende. Deze regeling geldt tot en met december 2022. Als bewoners dit willen, dan kunnen ze dat aangeven op de website van Gasvrij Gorecht (www.gasvrijgorecht.nl).

Bespaar energie
In dit onderdeel brengen we onze 144 woningen naar energielabel A. Zo krijgen de bewoners een energiezuinige en comfortabelere woning. Eind september 2021 hebben wij hierover voor het eerst met de bewoners gesproken tijdens een bewonersbijeenkomst. Ergens in het voorjaar van 2022 wordt er een verbeterplan voorgelegd aan de bewoners waarvoor zij hun akkoord kunnen geven. Als alles goed gaat, starten de werkzaamheden dan in het najaar van 2022.

Verwarm duurzaam
Een belangrijk onderdeel van het project is het aanleggen van een duurzaam warmtenet aan de hand van restwarmte van ESKA Board, een kartonfabriek in de buurt. De inzet is om de restwarmte te gebruiken die bij het productieproces van deze fabriek vrij komt. Voor onze 144 woningen wordt ook gekeken of zij kunnen worden aangesloten op dit warmtenet. De verwachting is dat dit warmtenet in 2023-2024 klaar zal zijn voor gebruik. Belangrijke vragen en zorgen van huurders gaan hierbij over de maandelijkse kosten van een dergelijk warmtenet, of ze hun huis nog net zo warm kunnen krijgen als nu en leveringszekerheid (wat als ESKA weggaat of het productieproces stil komt te liggen?). Terechte vragen en zorgen die ook Lefier wel heeft! In het project wordt hierover nog veel uitgewerkt in 2022. Uiteindelijk komt er vanuit het project een uitgewerkt plan, dat na goedkeuring van Lefier wordt voorgelegd aan en besproken met onze huurders.

Vang de zon
De mogelijkheden voor het duurzaam opwekken van zonne-energie worden ook onderzocht. Voor de woningen van Lefier kijkt men naar de mogelijkheid voor zonnepanelen op het dak van beide complexen. Deze opgewekte energie kan dan ingezet worden voor het verbruik van de algemene ruimtes in het complex.

Vragen?
In september 2021 hebben we bewoners in bijeenkomsten in hoofdlijnen op de hoogte gebracht van het totale project. Verder worden bewoners op de hoogte gehouden met een nieuwsbrief die ongeveer eens in de twee maanden uitkomt. Voor vragen kunnen bewoners contact opnemen met bewonersparticipanten Sandra Lok of Meindert Molter, via 088 – 20 33 000 of via ons contactformulier.

Meer over dit onderwerp

Wat houdt de proef met energiedisplays van Lefier in?

Algemeen

Lefier start 23 augustus 2021 met het uitdelen van energiedisplays bij projecten met energiebesparende maatregelen. Het doel is om meer bewustwording te creëren onder onze huurders. Daarnaast is de verwachting dat huurders gaan beparen op hun energierekening.

Waar kan ik als huurder terecht met vragen over het gebruik van de energiedisplay?
Voor alle vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze leverancier. Dit is de ECO Groothandel. U kunt mailen naar: geo@eco-logisch.nl of telefonisch contact opnemen via de klantenservice op telefoonnummer 020 – 262 9462. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat u de ECO GEO II Display heeft.

Ik heb als huurder een display van Lefier gekregen, maar het installeren lukt niet, wat nu?
Als u van ons de display heeft ontvangen met een brief met de link naar een filmpje, dan komen wij op een later moment in het project nog langs om te helpen bij het installeren van de display.

Meer over dit onderwerp

Waarom komt Lefier met een energiedisplay, en isoleren ze mijn woning niet beter?

Algemeen

Lefier is druk bezig al haar woningen beter te isoleren, maar dat lukt niet van vandaag op morgen. Om u nu al direct te kunnen helpen inzicht te krijgen in uw energieverbruik stellen we deze energiedisplay beschikbaar.

Meer over dit onderwerp

Krijgt Lefier of een andere partij inzage in mijn energieverbruik via het energiedisplay?

Algemeen

Nee, de gegevens die uw energiedisplay toont zijn alleen voor u inzichtelijk.

Meer over dit onderwerp

Hoe kan ik een energiedisplay aanvragen?

Algemeen

U komt alleen in aanmerking voor een energiedisplay als u een brief van ons ontvangen heeft. In de brief staat een link naar onze website. Daar kunt u aangeven dat u graag voor een display in aanmerking wilt komen. Hier heeft u een Mijn Lefier-account voor nodig. Hierna nemen wij met u contact op om een afspraak te maken.

Meer over dit onderwerp

Hoe krijg ik het energiedisplay thuis?

Algemeen

Nadat u een display heeft aangevraagd, nemen wij contact op voor een afspraak. Er komt dan een medewerker of iemand van de huurders-organisatie langs om samen met u het display te installeren.

Meer over dit onderwerp

Het energiedisplay dat ik van Lefier heb ontvangen werkt niet (goed), wat kan ik doen?

Algemeen

Voor vragen of defecten kunt u terecht bij de speciale helpdesk voor het energiedisplay via 020 - 262 9462 of geo@eco-logisch.nl. Vermeld daarbij dat u de GEO Trio II Display van Lefier heeft.

Als het display niet te herstellen is, is het niet mogelijk om een nieuwe te ontvangen.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een energiedisplay van Lefier ontvangen. Mag ik deze houden als ik verhuis?

Algemeen

Ja, het energiedisplay heeft u van ons gekregen. Deze mag u meenemen als u verhuist.

Meer over dit onderwerp

Verbruikt het energiedisplay veel stroom?

Algemeen

Nee, het energiedisplay dat u van Lefier ontvangt is energiezuinig. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over het stroomverbruik van het display.

Meer over dit onderwerp

Wat kan ik doen om minder energie te verbruiken?

Algemeen

U kunt zelf ook aanpassingen doen om minder energie te verbruiken. Zoals minder lang douchen of de verwarming een graadje lager zetten. Lees hier al onze tips om geld en energie te besparen: www.lefier.nl/besparen.

Meer over dit onderwerp