WarmteStad Groningen

Duurzame warmte
WarmteStad levert duurzame warmte aan bedrijven, instellingen en woningen in de stad Groningen. Sommige gebouwen van Lefier in de stad Groningen krijgen warmte van WarmteStad. Deze gebouwen kunnen zonder gasaansluiting. Daardoor daalt de CO2-uitstoot. De stad Groningen wil in 2035 volledig CO2 neutraal zijn. Op deze manier draagt Lefier daar aan bij.

WarmteStad levert op 2 manieren duurzame warmte

 • Met een warmtenet in het noordwesten van de stad Groningen
  Dat is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Dit warmtenet wordt (in de toekomst) verwarmd door restwarmte van datacenters.
 • Met warmte - en koudeopslag in grondwater (WKO)
  's Zomers wordt koud water uit de grond gehaald om de huizen te koelen en warmte in de grond opgeslagen. Deze warmte wordt 's winters gebruikt om de huizen te verwarmen.

Meer informatie vindt u op https://warmtestad.nl/

In de toekomst meer huizen aangesloten
Geleidelijk krijgen meer huizen een aansluiting op het warmtenet of een WKO-bron. Als Lefier van plan is om uw huis aan te sluiten hoort u dat van ons. Lefier kan uw complex alleen aansluiten als 70% van de bewoners daarmee instemt.

Veel gevraagd over WarmteStad Groningen

Welke gebouwen van Lefier krijgen warmte van WarmteStad Groningen?

Algemeen

De volgende gbeouwen van Lefier krijgen warmte van WarmteStad Groningen

 • Polaris (Pleiadenlaan)
 • Studentenflats Dragant (Duindoorstraat), Acero (Esdoornlaan), Cornus (Kornoeljestraat)
 • Hete Kolen (Boumaboulevard)

Mijn (nieuwe) woning krijgt warmte via WarmteStad. Wat betekent dat voor mij?

Algemeen

 • Uw huis heeft geen gasaansluiting.
 • WarmteStad levert warmte voor de verwarming van uw huis en voor warm water uit de kraan. U kunt geen andere leverancier kiezen voor warmte.

Huurt u een zelfstandige woning of kamer?

 • U moet zichzelf aanmelden bij WarmteStad en een contract afsluiten. Dat kan via de website warmtestad.nl.
 • U betaalt voor uw warmte aan WarmteStad. Op hun website vindt u alle informatie over de betaling en over de eindafrekening.
 • Zegt u de huur op? Dan moet u ook zelf uw contract bij WarmteStad opzeggen.
 • Voor stroom moet u zelf een contract afsluiten met een energieleverancierr. Deze energieleverancier kunt u zelf kiezen.

Huurt u een onzelfstandige kamer?

 • Lefier heeft een contract afgelsoten voor uw gebouw. U betaalt voor warmte en stroom aan Lefier via de servicekosten.
 • Voor 1 juli krijgt u van ons de eindafrekening over het vorige kalenderjaar.

Heeft u een storing? 
Is er een storing in de levering van warmte en/of koude of warm water uit de kraan? Neem dan direct telefonisch contact op met WarmteStad via 050 -368 8700. Zij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar.

Hoe zijn de tarieven voor WarmteStad voor 2022 bepaald?

Algemeen

Huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet betalen voor warmte niet meer dan een gemiddeld huishouden met een gasaansluiting. Dit is vastgelegd in de Warmtewet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt welk bedrag warmteleveranciers bij hun klanten in rekening mogen brengen. WarmteStad heeft met de woningcorporaties warmtetarieven afgesproken die fors lager liggen.

Ondanks dat de prijzen voor gas en elektriciteit fors stijgen, probeert WarmteStad de tarieven zo laag mogelijk te houden. De kosten voor warmte van WarmteStad liggen in 2022 lager dan die voor gas.

Informatie over de tarieven vindt u op warmtestad.nl.