Huisbewaarder

Het kan gebeuren dat u tijdelijk een andere woon- of verblijfplaats heeft. Bijvoorbeeld vanwege werk, stage, reizen of ziekte. U kunt dan iemand anders in uw huis laten wonen als huisbewaarder. Bijvoorbeeld een kennis of familielid. Het huurcontract tussen u en Lefier blijft in die periode bestaan. U blijft dus de huurder en u blijft ook de huur aan ons betalen. 

Wilt u een huisbewaarder in uw huis of kamer laten wonen tijdens uw afwezigheid? Dan heeft u toestemming van Lefier nodig. U kunt dit aanvragen bij Lefier met het formulier 'Huisbewaarderschap aanvragen' in uw Mijn Lefier account. Doe dit minimaal één maand van te voren. Voor het huisbewaarderschap gelden voorwaarden. Deze vindt u hieronder bij de veelgestelde vragen.

Woont er een huisbewaarder in uw woning? Dan hoeft u zich niet uit te schrijven bij de gemeente. De huisbewaarder mag/kan zich inschrijven bij de gemeentelijke basis administratie. Dit kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Veel gevraagd over Huisbewaarder

Wat zijn de voorwaarden voor huisbewaarderschap?

Algemeen

Aan het huisbewaarderschap zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • De huurder toont Lefier een bewijs van tijdelijk werk, tijdelijke studie, stage, ziekte of iets anders.
 • Een huisbewaarderschap wordt voor maximaal 1 jaar afgesloten.
 • U mag geen huurachterstand hebben of hebben gehad.
 • U mag geen overlast veroorzaken of veroorzaakt hebben.
 • De voorgestelde huisbewaarder mag niet in negatieve zin bij ons bekend staan.
 • U mag geen huisbewaarderschap aanvragen met het doel de kamer door derden te laten onderhuren.
 • Uw huurovereenkomst met Lefier blijft geheel van kracht.
 • U blijft als huurder volledig aansprakelijk voor de tijdige huurbetaling, eventuele schadevergoedingen en de overige verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien.
 • De toestemming van Lefier geldt voor de periode zoals vermeld in de bevestigingsmail die Lefier u toestuurt.
 • De toestemming eindigt in elk geval op de datum waarop de huurovereenkomst tussen Lefier en huurder op welke wijze dan ook eindigt.
 • Lefier heeft het recht de toestemming in te trekken en de ontruiming van de wooneenheid door de huisbewaarder te eisen indien:
  - er schade in of aan de wooneenheid is/wordt aangericht;
  - er overlast aan Lefier en/of omwonenden is/wordt veroorzaakt;
  - er inwoning aan één of meer andere personen is/wordt verleend;
  - het feitelijk gebruik van de wooneenheid aan één of meerdere personen wordt afgestaan;
  - de huurder de verschuldigde huurprijs en/of andere aan Lefier verschuldigde kosten niet of niet tijdig voldoet.
 • De huisbewaarder moet op de dag waarop het huisbewaarderschap eindigt, of wanneer de toestemming daarvoor door Lefier wordt ingetrokken, de wooneenheid verlaten en geheel ontruimen voor zover de in de wooneenheid aanwezige goederen zijn/haar eigendom zijn.
 • De huisbewaarder heeft geen enkel recht op de woning of op vervangende woonruimte na beëindiging van het huisbewaarderschap.
 • Heeft u al eerder huisbewaarderschap aangevraagd? Dan moet er minimaal 6 maanden tussen het aflopen van de eerste periode en de aanvraag voor de tweede zitten. Voor de tweede periode moet een nieuwe huisbewaarder voordragen worden.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan heeft Lefier de mogelijkheid de aanvraag af te wijzen. Als Lefier de aanvraag goedkeurt, ontvangt u een bevestiging daarvan per e-mail.

Huisbewaarderschap aanvragen
Wilt u een huisbewaarder in uw huis of kamer laten wonen? Vult u dan het formulier 'Huisbewaarderschap aanvragen' in op onze website in uw eigen klantportaal.
Als een huisbewaarder in uw kamer/woning verblijft, dan hoeft u zich niet uit te schrijven bij de gemeente. De huisbewaarder mag/kan zich op uw adres inschrijven bij de gemeente. Dit kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst (0800-0543).

Ik woon als huisbewaarder in een woning van Lefier. Kan ik huurtoeslag aanvragen?

Algemeen

De Belastingdienst bepaalt of iemand huurtoeslag ontvangt. Op de website van de Belastingdienst vindt u hierover meer informatie www.belastingdienst.nl. U kunt ook bellen via telefoonnummer 0800-0543.

Ik ben huisbewaarder in een kamer van Lefier. Kan mijn huisbewaarderschap verlengd worden?

Algemeen

Nee, het huisbewaarderschap wordt verleend voor de duur van maximaal 1 jaar. In verband met het opbouwen van huurrecht staan we dit voor maximaal 1 jaar toe.

Er mag eventueel voor een tweede periode worden aangevraagd, onder de voorwaarde dat er minimaal 6 maanden tussen het aflopen van de eerste periode en de aanvraag voor de tweede zit. Voor de tweede periode moet je een nieuwe huisbewaarder voordragen.