Huurcontract

Als u een woning, kamer of bedrijfsruimte gaat huren, ondertekent u een huurcontract. Een onderdeel van het huurcontract zijn de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan alle rechten en plichten van u als huurder. Maar ook de rechten en plichten van Lefier als verhuurder. Bijvoorbeeld welke servicekosten Lefier kan doorberekenen. 

Veel gevraagd over Huurcontract

Volgens mijn huidige campuscontract moet ik binnen 6 maanden mijn kamer verlaten. Wordt dit omgezet naar 1 jaar?

Algemeen

In de campuscontracten van vóór 24 april 2023 staat 6 maanden. Bij nieuwe contracten vanaf 24 april 2023 geldt een termijn van 1 jaar om te verhuizen. In de praktijk zullen we hier soepel mee omgaan en de dezelfde termijn aanhouden als de nieuwe contracten.

Ik heb voor mijn studentenkamer een huurcontract voor onbepaalde tijd. Wordt mijn huurcontract omgezet naar een campuscontract?

Algemeen

Nee, als je nu een kamer huurt met een huurcontract voor onbepaalde tijd verandert er niets.

Kan ik een kopie van mijn huurcontract krijgen?

Algemeen

Ja, u kunt telefonisch een kopie van uw huurcontract opvragen via telefoonnummer 088 – 20 33 000. Wij controleren uw gegevens en sturen u dan een kopie toe. U kunt ook langskomen op ons kantoor in uw regio. Als u zich kunt legitimeren, krijgt u een kopie van uw huurcontract.

Ik heb een huurspecificatie/huursamenstelling nodig. Hoe kan ik die krijgen?

Algemeen

Lefier past de huur ieder jaar per 1 juli aan. U krijgt dan een huurspecificatie. Heeft u tussentijds een huurspecificatie nodig, dan kunt u dit opvragen in uw Mijn Lefier-account. U krijgt de huurspecificatie dan direct als bijlage in het door u opgegeven e-mailadres. De huursamenstelling vindt u op de huurspecificatie.

Hoe kan ik een aanvraag doen voor een verhuurdersverklaring?

Algemeen

U kunt een aanvraag voor een verhuurdersverklaring indienen in uw Mijn Lefier account via de 'tegel' Aanvraag verhuurdersverklaring. Klik hier om in te loggen in uw account. Nog geen account? Klik hier om uw account te activeren. Het enige dat u nodig hebt is een e-mailadres en de laatste 5 cijfers van uw bankrekeningnummer dat u gebruikt om uw huur te betalen.

Lukt het u niet om een aavraag via uw account in te dienen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Als uw aanvraag bij ons binnenkomt, controleren we eerst of er bijzonderheden zijn zoals overlast of betalingsproblemen. Zijn er geen bijzonderheden, dan versturen we binnen 5 werkdagen de verhuurdersverklaring. Zijn er wel bijzonderheden, dan kan het versturen van de Verhuurdersverklaring langer duren.

Let op: u kunt alleen een verhuurdersverklaring aanvragen als uw naam ook op het huurcontract staat.

Ik wil graag overzicht van mijn woningwaardering in punten. Kan dat?

Algemeen

In uw Mijn Lefier account vindt u de woningwaarderingspunten van uw huurwoning. Log hier in. Nog geen account? Klik hier om uw account te activeren. Het enige dat u nodig hebt is een e-mailadres en de laatste 5 cijfers van uw bankrekeningnummer dat bij ons bekend is.

Wanneer is uw bankrekening bij ons bekend?

 • Als uw huur automatisch wordt afgeschreven van uw rekening.
 • Als wij in het verleden servicekosten mt u hebben verrekend.

Wanneer u de huur zelf maandelijks naar ons overschrijft, dan is uw bankrekeningnummer niet automatisch bij ons bekend. U kunt uw bankrekeningnummer telefonisch aan ons doorgeven.

Wij kunnen u de punten ook per e-mail of post toesturen. Neemt u hiervoor contact met ons op via ons contactformulier of telefonisch via 088 – 20 33 000.

Wat is de grootte van mijn perceel?

Algemeen

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Ik wil graag een plattegrond van de woning. Kan dat?

Algemeen

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Wat is de opzegtermijn voor een woning/ kamer of parkeerplek?

Algemeen

U mag de huur direct na het tekenen van het contract weer opzeggen. Daarbij geldt een opzegtermijn van een maand.

Gaat u een woning in de vrije sector in de stad Groningen huren, dan geldt er vanaf 1 oktober 2018 een andere regel. Dan dient u de woning minimaal een jaar te huren. Daarna geldt een opzegtermijn van een maand. Staat er iets anders in uw contract, dan is dat leidend.

Voor parkeerplaatsen en garages geldt een minimale huurperiode van 6 maanden.

Mag ik samenwonen in een kamer/studio?

Algemeen

Dit mag alleen bij zelfstandige kamers met een aparte slaapkamer. Mocht je een aparte slaapkamer hebben, dan kun je een aanvraag bij Lefier doen om hier samen te wonen. Dit kun je doen via ons contactformulier. Voorwaarde is dat je een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. Wij nemen de aanvraag in behandeling en laten je weten of dit mogelijk is.

Als wij toestemming geven, dan wordt de persoon die bij je in komt wonen niet bijgeschreven op het huurcontract. Ook heeft hij/zij niet dezelfde rechten. Als je verhuist, kan degene die bij je inwoont niet in de kamer/studio blijven wonen.

Ik huur van een stichting en wil graag dat de woning op mijn naam komt te staan. Kan dit?

Algemeen

Als u dat wilt, dan moet de instantie waar u van huurt dat per brief of e-mail bij ons aangeven. Wij zullen u vervolgens laten weten of dit akkoord is. U kunt alvast een inkomensverklaring opvragen. Neemt u hiervoor contact op met de Belastingdienst 0800-0543.

Mag ik een bedrijf aan huis/in mijn garage beginnen?

Algemeen

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een bedrijf aan huis te starten. U dient aan alle voorwaarden te voldoen en u heeft altijd schriftelijk toestemming van Lefier nodig om een bedrijf aan huis te starten.

De voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen, vindt u hieronder. De uiteindelijke beoordeling ligt bij ons.

 • U vraagt aan ons toestemming voor het starten van een bedrijf in de huurwoning via info@lefier.nl. In de aanvraag staat duidelijk om wat voor soort bedrijf het gaat.
 • U blijft in de woning wonen.
 • De huurwoning blijft de functie “wonen” behouden. Dit betekent dat maximaal 30% van de totale oppervlakte van de woning (hier vallen de berging, de garage, een aanbouw of zolder niet onder) in gebruik mag worden genomen voor het bedrijf.
 • Het uitvoeren van de activiteiten van het bedrijf vanuit de woning mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De activiteiten van het bedrijf vallen binnen de grenzen van de woonbestemming.
 • De activiteiten van het bedrijf veroorzaken geen overlast voor omwonenden.
 • Er wordt voldaan aan alle overheidsvoorschriften en geldende gemeentelijke voorwaarden die van toepassing zijn.
 • Er werkt geen ander personeel.
 • Er worden geen, of zeer beperkt, klanten aan huis ontvangen (in ieder geval geen klanten die voor meer verkeer zorgen).
 • U moet een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel meesturen bij de aanvraag.

Wij adviseren u om ook uw (directe) buren te informeren over de plannen.

Na schriftelijke toestemming van ons, gelden de volgende voorwaarden:

 • Het uitgangspunt is dat de woning niet verbouwd hoeft te worden om de activiteiten van het bedrijf uit te kunnen voeren. Eventuele aanpassingen aan de woning voor het uitvoeren van de werkzaamheden, komen niet voor vergoeding in aanmerking en dienen schriftelijk bij ons te worden aangevraagd. Bij het intrekken van de toestemming of verhuizing, moeten de aanpassingen verwijderd worden.
 • Er mag geen sprake zijn van overlast, in welke vorm dan ook.
 • Er wordt voldaan aan fiscale regelgeving.
 • Het type bedrijfsvoering (waarvoor toestemming is verleend) mag niet zonder toestemming van ons worden gewijzigd.
 • Zodra aan een van de bovengenoemde voorwaarden niet (meer) wordt voldaan, wordt de toestemming ingetrokken. U dient dan direct met de uitvoering van uw bedrijf te stoppen.

Ik huur een bedrijfsruimte bij Lefier. Kan iemand anders mijn zaak en huurcontract overnemen?

Algemeen

Dit noemen we ‘in de plaats stelling’ en dit kan onder bepaalde voorwaarden. Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Ik huur een bedrijfsruimte. Kan iemand op het contract bijgeschreven worden?

Algemeen

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Is het mogelijk om de ingangsdatum van mijn nieuwe huurcontract te wijzigen?

Algemeen

Nee, dit is niet mogelijk. Zodra er een afspraak met u gemaakt is voor het tekenen van uw huurcontract, kan de ingangsdatum niet meer gewijzigd worden.