Medehuurder

Wilt u iemand toevoegen op het huurcontract, zodat diegene dezelfde rechten heeft? Dan moet deze persoon medehuurder worden.

De medehuurder en hoofdhuurder hebben dezelfde rechten en plichten. Als de hoofdhuurder verhuist, dan kan de medehuurder hoofdhuurder worden. Als één van de huurders overlijdt, dan wordt de andere huurder automatisch de hoofdhuurder.

Wilt u iemand toevoegen op uw huurcontract? Dan kunt u dit aanvragen bij Lefier. Er zijn wel voorwaarden. U moet beide staan ingeschreven bij de gemeente op het adres waar het om gaat. Ook moet u kunnen aantonen dat u al minimaal 2 jaar een gemeenschappelijke huishouding heeft.

Veel gevraagd over Medehuurder

Hoe kan ik een aanvraag doen voor medehuurderschap?

Algemeen

De medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten. Ze zijn beide hoofdelijk aansprakelijk. Als één van de contractanten de woning verlaat (bijvoorbeeld relatiebreuk of als gevolg van overlijden), dan kan de ander het contract voortzetten.

Wilt u iemand toevoegen op uw huurcontract? Dan kunt u dit aanvragen bij Lefier via uw Mijn Lefier-account. Nadat u bent ingelogd kiest u voor de knop 'Contractwijziging aanvragen'. 

In het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, bent u van rechtswege automatisch medehuurder. Als u wilt dat wij het contract aanpassen, dan hebben wij een kopie van uw trouwakte of trouwboekje nodig. Wij zullen het contract vervolgens aanpassen.

Indien uw ouders zijn overleden en u wilt in de woning blijven wonen, dient u ook een aanvraag in. Wij hebben dan een overlijdensacte nodig.

Voorwaarden
In het geval van medehuurderschap geldt een aantal voorwaarden om uw aanvraag in behandeling te nemen. Zo moet u beiden minimaal 2 jaar staan ingeschreven bij de gemeente, op het adres waar het om gaat én u moet kunnen aantonen dat u een ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’ heeft in de relationele sfeer, gedurende minimaal 2 jaar en wilt dit langdurig voortzetten.

Dit kunt u doen door aan te tonen dat u samen de vaste lasten betaald, of samen over een gemeenschappelijke bankrekening beschikt. De bewijslast om aan te tonen dat een duurzame gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd ligt u.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voorwaarden, neem dan contact op met Lefier via telefoonnummer 088 20 33 000.

Benodigde documenten:
Met behulp van onderstaande documenten kunt u de aanvraag via uw Mijn Lefier-account doen:

 • Uittreksel van de basisadministratie (BRP) van de gemeente, hierop moet aangetoond worden dat de medehuurder minimaal 2 jaar op dit adres woont.
 • Contactgegevens medehuurder (telefoonnummer en e-mailadres).
 • Is er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap: trouwboekje of akte van geregistreerd partnerschap.
 • Indien er sprake is van het overlijden van ouders en het huurcontract wordt voortgezet door de (jong)volwassen kinderen: Een overlijdensacte, een inkomensverklaring en indien van toepassing een actueel loonstrookje.
 • Indien er sprake is van een mantelzorgrelatie:
  Afschrift van het medisch dossier van de zorgontvanger, of een kopie van de indicatie (bijv. Wmo, Wlz, Zvw) waaruit langdurige zorgbehoefte blijkt 
  En:
 • Ingevuld inventarisatieformulier met mantelzorgtaken waaruit blijkt dat u langer dan 3 maanden mantelzorg verleent voor minimaal 8uur per week
  Of:
 • Een schriftelijke verklaring van het lokale Steunpunt Mantelzorg, waaruit blijkt dat u mantelzorger bent

Meer informatie kunt u vinden op de website van Mantelzorg.nl

Inwoning melden
Komt er (tijdelijk) iemand bij u inwonen? Dan kunt u dit melden via het formulier 'Inwoning melden' in uw klantportaal. De inwonende persoon heeft geen rechten zoals iemand die op het contract staat dat wel heeft (een huurder/medehuurder). Dat betekent dat als de huurovereenkomst beëindigd wordt, de inwonende persoon de woning ook moet verlaten.

Mijn beide ouders zijn overleden. Kan ik in de woning blijven?

Algemeen

Ja, indien je 27 jaar of jonger bent en je op het adres van je ouder(s) staat ingeschreven, is het mogelijk om in de woning te blijven. Hiervoor moet wel het huurcontract worden aangepast. U kunt dit aanvragen bij Lefier via uw Mijn Lefier-account. Nadat u bent ingelogd kiest u voor de knop ‘contractwijziging aanvragen’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lefier via het telefoonnummer: 088 – 20 33 000.

Kan mijn kind bij mij op het contract worden bijgeschreven?

Algemeen

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Bij een medehuurder moet er sprake zijn van een duurzame huishouding. De gemeenschappelijke huishouding tussen ouders en (oudere) kinderen is niet duurzaam. Dit is normaal gesproken een aflopende samenlevingssituatie, omdat kinderen op een gegeven moment de deur uit gaan.

Er kan sprake zijn van een uitzondering wanneer een kind bijvoorbeeld mantelzorger is. Ga daarvoor naar de vraag 'Hoe kan ik een aanvraag doen voor medehuurderschap'. 

Er komt (tijdelijk) iemand bij mij inwonen. Hoe kan ik dit melden?

Algemeen

Wilt u melden dat er (tijdelijk) iemand bij u in komt wonen? Dan kunt u dat via het formulier 'Inwoning melden' in het klantportaal doorgeven. De inwonende persoon heeft geen rechten zoals iemand die op het contract staat dat wel heeft (een huurder/medehuurder). Dat betekent dat als de huurovereenkomst beëindigd wordt, de inwonende persoon de woning ook moet verlaten.

Het is niet toegestaan om derden (dus iemand anders dan uw partner en/of thuiswonende kinderen) in uw huurwoning te laten wonen. Tenzij Lefier u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Let op: inwoning kan gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die u nu ontvangt. Daarnaast kan de inwoner bepaalde rechten ontlenen als hij ook op uw adres wordt ingeschreven bij de gemeente.

Inwoning bij een onzelfstandige eenheid of een eenkamerappartement is niet toegestaan.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een aanvraag doen voor medehuurderschap voor de inwonende persoon. Wilt u dat? Vul dan het formulier 'Contractwijziging aanvragen' in.