Medehuurder

Wilt u iemand toevoegen op het huurcontract, zodat diegene dezelfde rechten heeft? Dan moet deze persoon medehuurder worden.

De medehuurder en hoofdhuurder hebben dezelfde rechten en plichten. Als de hoofdhuurder verhuist, dan kan de medehuurder hoofdhuurder worden. Als één van de huurders overlijdt, dan wordt de andere huurder automatisch de hoofdhuurder.
Wilt u iemand toevoegen op uw huurcontract? Dan kunt u dit aanvragen bij Lefier. Er zijn wel voorwaarden. U moet beide staan ingeschreven bij de gemeente op het adres waar het om gaat. Ook moet u kunnen aantonen dat u al minimaal 2 jaar een gemeenschappelijke huishouding heeft.

Veel gevraagd over Medehuurder

Hoe kan ik een aanvraag doen voor medehuurderschap?

Algemeen

De medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten. Ze zijn beide hoofdelijk aansprakelijk. Als één van de contractanten de woning verlaat (bijvoorbeeld relatiebreuk of als gevolg van overlijden), dan kan de ander het contract voortzetten.

Wilt u iemand toevoegen op uw huurcontract? Dan kunt u dit aanvragen bij Lefier via uw Mijn Lefier-account. Nadat u bent ingelogd kiest u voor de knop 'Contractwijziging aanvragen'. Wij handelen uw aanvraag af binnen 14 dagen. U ontvangt geen bevestiging, maar kunt in uw account nakijken of uw gegevens zijn gewijzigd.

Er geldt een aantal voorwaarden om een aanvraag in te kunnen dienen. Zo moet u beiden staan ingeschreven op het adres waar het om gaat bij de gemeente en moet u kunnen aantonen dat u een duurzame (minimaal 2 jaar) gemeenschappelijke huishouding heeft in de relationele sfeer.

In het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, bent u van rechtswege automatisch medehuurder. Als u wilt dat wij het contract aanpassen, dan hebben wij een kopie van uw trouwakte of trouwboekje nodig. Wij zullen het contract vervolgens aanpassen.

Meer informatie en aanvragen
Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voorwaarden, neem dan contact op met Lefier via telefoonnummer 088 20 33 000. Met behulp van onderstaande documenten kunt u de aanvraag via uw Mijn Lefier-account doen:

  • Uittreksel van de basisadministratie (BRP) van de gemeente, hierop moet aangetoond worden dat de medehuurder minimaal 2 jaar op dit adres woont.
  • Verder vragen we informatie op om aan te tonen dat er een gemeenschappelijke huishouding is zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke bankrekening en/of verzekering.
  • Is er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap: trouwboekje of akte van geregistreerd partnerschap.
  • Kopie legitimatie van nieuwe medehuurder.
  • Contactgegevens medehuurder (telefoonnummer en e-mailadres).
  • Indien er sprake is van een mantelzorgrelatie: een mantelzorgverklaring of mantelzorgwaardering/compliment.

Hoe kom ik aan een mantelzorgverklaring?
Een officieel bewijs dat je mantelzorger bent bestaat niet. Toch vragen veel corporaties erom, bijvoorbeeld als mantelzorgers medehuurderschap of een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning willen krijgen. Lukt het niet via de gemeente of de huisarts een verklaring te krijgen? Verzamel dan zoveel mogelijk andere informatie en ‘bewijs’ en vraag een wijkverpleegkundige, de gemeente of het lokale Steunpunt Mantelzorg om een verklaring waarin staat dat er sprake is van een mantelzorgrelatie. Heb je een mantelzorgwaardering gekregen? Toon dan het bewijs van ontvangst. Vragen over een mantelzorgverklaring? Kijk op de website van de Rijksoverheid of bel de Mantelzorglijn: 030 –760 60 55, voor informatie en advies! Ook in geval van mantelzorg gebruikt u het formulier 'Medehuurderschap aanvragen' in uw Mijn Lefier-account

Inwoning melden
Komt er (tijdelijk) iemand bij u inwonen? Dan kunt u dit melden via het formulier 'Inwoning melden' in uw klantportaal. De inwonende persoon heeft geen rechten zoals iemand die op het contract staat dat wel heeft (een huurder/medehuurder). Dat betekent dat als de huurovereenkomst beëindigd wordt, de inwonende persoon de woning ook moet verlaten.

Mijn beide ouders zijn overleden. Kan ik in de woning blijven?

Algemeen

Ja, indien u 27 jaar of jonger bent en je op het adres van je ouder(s) staat ingeschreven is het mogelijk om in de woning te blijven.
Neemt u hierover contact op met Lefier via het telefoonnummer Neemt u hierover contact op met Lefier via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Kan mijn kind bij mij op het contract worden bijgeschreven?

Algemeen

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Bij een medehuurder moet er sprake zijn van een duurzame huishouding. De gemeenschappelijke huishouding tussen ouders en (oudere) kinderen is niet duurzaam. Dit is normaal gesproken een aflopende samenlevingssituatie, omdat kinderen op een gegeven moment de deur uit gaan.

Er kan sprake zijn van een uitzondering wanneer een kind bijvoorbeeld mantelzorger is. Ga daarvoor naar de vraag 'Hoe kan ik een aanvraag doen voor medehuurderschap'. 

Er komt (tijdelijk) iemand bij mij inwonen. Hoe kan ik dit melden?

Algemeen

Wilt u melden dat er (tijdelijk) iemand bij u in komt wonen? Dan kunt u dat via het formulier 'Inwoning melden' in het klantportaal doorgeven. De inwonende persoon heeft geen rechten zoals iemand die op het contract staat dat wel heeft (een huurder/medehuurder). Dat betekent dat als de huurovereenkomst beëindigd wordt, de inwonende persoon de woning ook moet verlaten.

Het is niet toegestaan om derden (dus iemand anders dan uw partner en/of thuiswonende kinderen) in uw huurwoning te laten wonen. Tenzij Lefier u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Let op: inwoning kan gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die u nu ontvangt. Daarnaast kan de inwoner bepaalde rechten ontlenen als hij ook op uw adres wordt ingeschreven bij de gemeente.

Inwoning bij een onzelfstandige eenheid of een eenkamerappartement is niet toegestaan.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een aanvraag doen voor medehuurderschap voor de inwonende persoon. Wilt u dat? Vul dan het formulier 'Contractwijziging aanvragen' in.