Glasfonds

Als u bent aangesloten bij het glasfonds worden gebroken ruiten kosteloos door Lefier vervangen. U betaalt hiervoor een kleine maandelijkse bijdrage via de servicekosten. Deze bijdrage staat vermeld op de huurspecificatie. Bij alle nieuw afgesloten huurcontracten zit het Glasfonds standaard inbegrepen. Het kan voorkomen dat dit bij oudere huurcontracten niet het geval is. Dan kunt u zich aanmelden voor het glasfonds.

Kosten en aanmelding

Voor deelname aan het glasfonds betaalt u vanaf 1 juli 2024:

  • € 1,38 per maand als u een zelfstandige woning huurt (€ 1,35 per 1 juli 2023)
  • € 0,66 per maand als u een studenteneenheid/jongerenwoning huurt (€ 0,65 per 1 juli 2023).

Voorwaarden en deelname glasfonds

Artikel 1

Wanneer we in deze voorwaarden spreken over glas, dan bedoelen we al het binnen- en buitenglas dat dient voor lichtdoorlating, zowel de enkele als de dubbele beglazing.

Artikel 2

Wanneer glasbreuk optreedt, dan wordt het glas kosteloos vervangen door of in opdracht van Lefier.

Artikel 3

De “Voorwaarden deelname Glasfonds” maken onderdeel uit van de huurovereenkomst.

Artikel 4

U bent de vastgestelde bijdrage maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd. Dit wordt als onderdeel van de servicekosten samen met de huur in rekening gebracht.

Artikel 5

Als er schade is, bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden bij Lefier. U moet daarbij ook de oorzaak van de schade vermelden.

Artikel 6

Schade die het gevolg is van opzet van de verzekeringnemer en schade aan gebogen, gebrandschilderd, geëtst, gezandstraald, gebeiteld en beplakt glas, gekleurde glassoorten dienende tot gevelversiering en speciaal bewerkt of (vervaardigd) glas dat door de huurder zonder schriftelijke toestemming van Lefier is aangebracht (bijvoorbeeld broei- of kweekkassen) is uitgesloten.

Artikel 7

Het recht op gratis vervanging van gebroken beglazing vervalt als u tekortschiet in goede trouw bij de deelname aan dit Glasfonds. Dit recht vervalt ook als u een verplichting uit deze voorwaarden niet bent nagekomen.

Artikel 8

Lefier behoudt zich het recht voor de bijdrage aan te passen als het schadebeeld daar aanleiding toe geeft.