Huurtoeslag

Huurt u een woning? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.
Om in aanmerking te komen, mag u niet te veel verdienen. Ook mag de huur niet te hoog, maar ook niet te laag zijn. Het is altijd verstandig om na te gaan of u recht heeft op huurtoeslag. Het kan u vele euro's per jaar schelen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.wijzeringeldzaken.nl of www.belastingdienst.nl.

Veel gevraagd over Huurtoeslag

Ik wil graag huurtoeslag aanvragen, welk(e) huurbedrag(en) moet ik bij de Belastingdienst opgeven?

Algemeen

Voor de aanvraag van huurtoeslag heeft u de rekenhuur nodig. Dit bedrag staat vermeld op uw huursamenstelling bij het huurcontract en bestaat uit de netto (kale) huur + de servicekosten die meetellen voor de huurtoeslag.

Dit zijn één of meer van de volgende servicekosten:

- Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten.
- Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten.
- Huismeesterkosten.
- Kosten voor dienst- en recreatieruimten.

Per kostenpost mag niet meer opgegeven worden dan € 12,-. U kunt dus maximaal € 48,- aan subsidiabele servicekosten opgeven.

Servicekosten die u onder andere betaalt voor glasfonds en fonds klein onderhoud kunt u níet opgeven.

In uw Mijn Lefier-account kun je zien hoe uw huur is samengesteld.

Wanneer kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Algemeen

Een proefberekening en de aanvraag huurtoeslag doet u aan via de belastingdienst. Of u met uw woning of kamer huurtoeslag krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Rekenhuur (kale huurprijs + subsidiabele servicekosten)
Voor elk huishouden dat in aanmerking komt voor huurtoeslag wordt eerst de zogenaamde ‘basishuur’ vastgesteld. Dat deel van de huur moet het huishouden zelf betalen, er is geen toeslag over mogelijk. De hoogte van de basishuur is afhankelijk van het inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe lager het bedrag dat het huishouden zelf moet betalen. De overheid heeft minimumbedragen vastgesteld die ieder huishouden (ook huishoudens met zeer lage inkomens) hoe dan ook zelf moeten betalen.

  • 18 t/m 22 jaar; niet hoger dan € 454,47 (heeft u een kind, dan maximaal € 879,66)
  • 23 jaar en ouder; niet hoger dan € 879,66
  • Ik heb de AOW-leeftijd; niet hoger dan € 879,66
  • Voor jongeren tot 23 bepaalt de kwaliteitskortingsgrens (€ 454,47) of er recht op huurtoeslag bestaat of juist niet. Een jongere die sociaal gaat huren voor een hogere huurprijs dan € 454,47 heeft géén recht op toeslag. Een 23-plusser wel.

Inkomen
Vanaf 1 januari 2020 zijn de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag afgeschaft. Dat betekent overigens niet dat iedereen nu huurtoeslag krijgt. In de huurtoeslag zit een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt hoger naarmate het inkomen hoger wordt. Is de eigen bijdrage hoger dan de feitelijke huur? Dan krijgt een huishouden geen huurtoeslag meer.

Woonruimte
Betreft het een zelfstandige eenheid (eigen voordeur en keuken, toilet en douche) of een ‘aangewezen onzelfstandige eenheid’, dan kunt u huurtoeslag ontvangen.

Overige voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres
  • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben een Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • Het (gezamenlijke) inkomen en vermogen* zijn niet te hoog
    *Het maximum dat een huishouden aan spaargeld (en ander vermogen) mag hebben is wél een harde grens. Voor een eenpersoonshuishouden ligt dit op € 36.952 en voor meerpersoonshuishoudens: € 73.904. Als je op 1 januari te veel vermogen hebt vervalt dat hele jaar je recht op huurtoeslag.

Meer informatie staat op de website van de www.belastingdienst.nl. Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken en kijken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Hier kunt u ook huurtoeslag aanvragen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Belastingdienst, telefoonnummer 0800-0543.

(Prijspijl 2024)