Vertaal deze pagina

Leefbaarheid

Wonen is meer dan een dak boven het hoofd hebben. Ook de buurt of wijk moet fijn zijn om in te wonen. Lefier wil een prettige woonomgeving bieden met goede voorzieningen.

• We willen woningen bieden die aansluiten bij de vraag van onze klanten. We knappen woningen op, we slopen sommige verouderde woningen en we bouwen nieuwe.
• We zetten ons in voor voldoende voorzieningen in wijken en dorpen.
• We helpen mee aan schone, leefbare wijken.
• We zorgen dat ook mensen die zorg nodig hebben goed kunnen wonen.
• We ondersteunen regelmatig bewonersinitiatieven, zoals buurtactiviteiten en opknapacties.
• We pakken overlast actief aan.

Ik heb een idee voor mijn wijk. Waar kan ik terecht?

U kunt hiervoor contact opnemen met onze bewonersparticipant. Hij/zij is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 088 2033000.

Ik wil een activiteit in mijn buurt organiseren. Kan Lefier bijdragen aan de kosten?

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 2033000.

Er is met verf op de muren van mijn woning gespoten (graffiti). Wat moet ik doen?

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 2033000.

Maakt Lefier gebruik van beveiligingscamera's bij complexen?

Ja, bij verschillende complexen hangen beveiligingscamera's. Daarbij houden wij ons aan de volgende richtlijnen:

  • De camera heeft alleen maar terrein van Lefier in beeld.
  • Camera’s zijn niet gericht op voordeuren of persoonlijke bezittingen.
  • Er wordt middels bordjes duidelijk kenbaar gemaakt dat er sprake is van cameratoezicht.
  • Beelden worden na een aantal weken automatisch gewist.
  • Alle bewoners zijn met een brief geïnformeerd over het plaatsen van de camera's.