Overlast

Burenoverlast
Harde geluiden, ruzies, huisvuil: het is vervelend als u last heeft van uw buren. Probeer altijd eerst in een gesprek de problemen op te lossen voordat u hulp inschakelt. Op de pagina In gesprek met uw buren vindt u informatie en adviezen hierover.

Melden bij Lefier
U heeft gepraat met uw buren, andere buren ingeschakeld? Maar nog steeds is er overlast? Geef dan uw melding door aan Lefier. Wij nemen dan contact met u op. Samen zoeken wij dan naar een oplossing.

Hoe kunt u uw melding doorgeven?

Overlast

De tuin van een leegstaande woning staat vol onkruid. Kan Lefier hier iets aan doen?

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Ik ervaar overlast van werkzaamheden door Lefier. Bij wie kan ik dat melden?

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Iemand heeft een klacht over mij ingediend. Wat gaat er nu gebeuren?

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Bij mij in de buurt wordt hennep geteeld. Wat moet ik doen?

Het telen van hennep is illegaal en zorgt vaak voor onveilige situaties. Heeft u duidelijke aanwijzingen dat bij u in de buurt hennep wordt geteeld, informeert u dan de politie (0900-8844). U kunt ook bellen met de landelijke tiplijn Meld Misdaad Anoniem (0800 - 0700). We vragen u ook om uw vermoeden (bij voorkeur schriftelijk) te melden aan Lefier. Lefier onderneemt dan de benodigde actie. 

Ik vermoed woonfraude bij buurtbewoners. Wat kan ik doen?

Heeft u uw buren al een tijdje niet gezien of vermoedt u dat er andere mensen in de woning wonen? Dan kan er sprake zijn van woonfraude. Woonfraude is een verzamelnaam voor allerlei activiteiten, zoals het onderverhuren van (een deel van) de huurwoning, het gebruiken van een huurwoning als opslagplaats of bedrijfsruimte, het doorgeven van de woonruimte aan familie, vrienden of derden of het gebruik van de huurwoning voor hennepteelt of prostitutie.

Woonfraude mag niet en het zorgt voor een oneerlijke toewijzing van woningen. Heeft u vermoeden van woonfraude, dan kunt u dit bij ons melden. Wij gaan vertrouwelijk om met uw melding. U kunt hiervoor het formulier 'Woonfraude melden' gebruiken. Uw melding wordt behandeld door de medewerker bewonerszaken.

Ik woon in een straat / complex met huurders en kopers. Ik ervaar overlast. Wat kan ik doen?

Probeert u eerst om zelf met de buren tot een oplossing te komen. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Komt u er met uw buren niet uit, dan kunt u de overlast schriftelijk melden bij Lefier. Lefier heeft hiervoor het formulier 'Overlast melden'

Ik heb overlast van buurtbewoners. Wat kan ik doen?

Kunt u zelf tot een oplossing met uw buren komen? 
Probeer eerst zelf met de buren tot een oplossing te komen. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken.

Buurtbemiddeling
In de gemeenten Midden-Groningen, Borger-Odoorn en Emmen kunt u gebruik maken van buurtbemiddeling om tot een oplossing te komen bij overlastsituaties. 

Midden-Groningen
U kunt alle informatie over buurtbemiddeling in Midden-Groningen hier vinden. 

Borger-Odoorn
U kunt contact opnemen met Welzijngroep Andes, tel.: (0591) 585 554,
e-mail buurtbemiddeling@andesborgerodoorn.nl.

Emmen
U kunt contact opnemen met Buurtbemiddeling Emmen. Dat kan telefonisch 06 - 12 81 32 61 / 0591 - 680 800 of per e-mail buurtbemiddeling@sednaemmen.nl. 

Komt u er niet uit met uw buren?
Komt u er met uw buren niet uit, dan kunt u de overlast melden bij Lefier. Dat kan via het formulier 'Overlast melden' of via ons telefoonnummer 088 – 20 33 000. Op onze website, onder het kopje ´In gesprek met uw buren´ geven we tips over wat u kunt doen in deze situatie.

Lefier vraagt u ook om een dossier bij te houden van de overlast. Een melding van uw dossier kan via het formulier op de website of telefonisch gedaan worden en wordt door Lefier verder in behandeling genomen.

(Heeft u de overlast alleen bij de politie gemeld? Meld dit dan ook nog apart bij Lefier. De politie en Lefier mogen namelijk geen dossiers met elkaar delen.)