VluchtelingenWerk Noord-Nederland en Humanitas

Bij het op weg helpen van statushouders spelen VluchtelingenWerk Noord-Nederland en Humanitas vaak een rol. Wat zij precies doen en hoe ze te werk gaan kunt u lezen in onderstaande verhalen.