Vertaal deze pagina

Woningverbetering

Lefier verbetert een groot deel van haar woningen. Meestal pakken we daarbij een heel complex tegelijk aan. Vaak gaat het om energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld isolatie en dubbel glas. Soms worden ook de keuken en badkamer opgeknapt. Als wij uw woning gaan verbeteren, krijgt u daarover op tijd bericht van Lefier.

Voor deze verbeteringen kan Lefier een huurverhoging vragen. U bent niet verplicht om mee te doen met de verbeteringen als Lefier hiervoor een huurverhoging vraagt.

Gaat Lefier uw woning verbeteren? Dan geldt er een Sociaal Statuut. Daarin staat wat uw rechten en plichten zijn. Bijvoorbeeld of u tijdelijk andere woonruimte krijgt en welke vergoeding u krijgt.

Ik heb een brief van Lefier gekregen over een huisbezoek. Wat kan ik van dit bezoek verwachten?

Wij komen bij u op huisbezoek als er ingrijpende werkzaamheden – bijvoorbeeld een renovatie – voor uw woning gepland staan. Tijdens het bezoek bespreken we onze plannen met u en kunnen we mogelijke vragen direct beantwoorden.

Wat doet de werkgroep voor woningverbetering en hoe kan ik me hiervoor opgeven?

De projectmanager of bewonersparticipant die de woningverbetering begeleidt, nodigt de huurders uit om deel te nemen aan een werkgroep. In de werkgroep denken huurders mee over de plannen en dragen hun wensen en ideeën aan. Als u het leuk vindt om mee te doen, kunt zich opgeven bij de bewonersparticipant.

Ik heb een klacht over de werkzaamheden bij woningverbetering. Bij wie kan ik terecht?

Als u niet tevreden bent over het verloop van de werkzaamheden, kunt u terecht bij de medewerker van Lefier die het project begeleidt. Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 2033000.

Ik wil graag meer informatie over het onderhoudsproject dat in mijn woning wordt uitgevoerd.

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 2033000.

Tijdens de werkzaamheden voor de woningverbetering is schade ontstaan. Wat moet ik doen?

Als er tijdens de werkzaamheden schade ontstaat aan uw spullen, meld dit dan zo snel mogelijk bij de projectopzichter van Lefier. Daarnaast moet u binnen 24 uur het bedrijf dat de schade veroorzaakte schriftelijk op de hoogte brengen van de schade. U stuurt een kopie van deze brief naar Lefier en meldt de schade ook bij uw inboedelverzekering. De verzekeringsmaatschappijen gaan vervolgens met elkaar in overleg om tot een oplossing te komen.

Wat verstaat Lefier onder woningverbetering?

Lefier verbetert de kwaliteit van een groot deel van haar woningen. Meestal pakken we daarbij een heel complex tegelijk aan. Vaak gaat het om energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld isolatie en dubbel glas. Soms worden ook de keuken en badkamer opgeknapt. Ook is het soms mogelijk om individueel een woningverbetering aan te vragen. Als u meer wilt weten, neem dan contact met ons op via 088 2033000.

Als uw woning wordt verbeterd, krijgt u daarover schriftelijk bericht. U hoort ruim van te voren wanneer de werkzaamheden in uw woning worden uitgevoerd.

Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde werkzaamheden, dan moet u dit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken bij Lefier (Postbus 2102, 7801 CC Emmen of info@lefier.nl).