Woningverbetering

Lefier verbetert een groot deel van haar woningen. Meestal pakken we daarbij een heel complex tegelijk aan. Vaak gaat het om energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld isolatie en dubbel glas. Soms worden ook de keuken en badkamer opgeknapt. Als wij uw woning gaan verbeteren, krijgt u daarover op tijd bericht van Lefier.

Voor deze verbeteringen kan Lefier een huurverhoging vragen. U bent niet verplicht om mee te doen met de verbeteringen als Lefier hiervoor een huurverhoging vraagt.

Gaat Lefier uw woning verbeteren? Dan geldt er een Sociaal Statuut. Daarin staat wat uw rechten en plichten zijn. Bijvoorbeeld of u tijdelijk andere woonruimte krijgt en welke vergoeding u krijgt.

Veel gevraagd over Woningverbetering

Ik heb een brief van Lefier gekregen over een huisbezoek. Wat kan ik van dit bezoek verwachten?

Algemeen

Wij komen bij u op huisbezoek als er ingrijpende werkzaamheden – bijvoorbeeld een renovatie – voor uw woning gepland staan. Tijdens het bezoek bespreken we onze plannen met u en kunnen we mogelijke vragen direct beantwoorden.

Ik heb een klacht over de werkzaamheden bij woningverbetering. Bij wie kan ik terecht?

Algemeen

Als u niet tevreden bent over het verloop van de werkzaamheden, kunt u terecht bij de medewerker van Lefier die het project begeleidt. Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Ik wil graag meer informatie over het onderhoudsproject dat in mijn woning wordt uitgevoerd.

Algemeen

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Tijdens de werkzaamheden voor de woningverbetering is schade ontstaan. Wat moet ik doen?

Algemeen

Als er tijdens de werkzaamheden schade ontstaat aan uw spullen, meld dit dan zo snel mogelijk bij de projectopzichter van Lefier. Daarnaast moet u binnen 24 uur het bedrijf dat de schade veroorzaakte schriftelijk op de hoogte brengen van de schade. U stuurt een kopie van deze brief naar Lefier en meldt de schade ook bij uw inboedelverzekering. De verzekeringsmaatschappijen gaan vervolgens met elkaar in overleg om tot een oplossing te komen.

Is bekend of Lefier binnenkort mijn woning gaat verbeteren of slopen?

Algemeen

Als uw woning wordt verbeterd of gesloopt, krijgt u daarover schriftelijk bericht. U hoort ruim van te voren wanneer de werkzaamheden in of aan uw woning worden uitgevoerd. Als u nog geen bericht heeft ontvangen, kunnen wij ook niet aangeven of uw woning (binnenkort) aan de beurt is.

Lefier verbetert de kwaliteit van een groot deel van haar woningen. Meestal pakken we daarbij een heel complex tegelijk aan. Vaak gaat het om energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld isolatie en dubbel glas. Soms worden ook de keuken en badkamer opgeknapt. Ook is het soms mogelijk om individueel een woningverbetering aan te vragen. Als u meer wilt weten, neem dan contact met ons op via 088 – 20 33 000.

Ik heb een vraag over het plaatsen van zonnepanelen (informatie deelname, aanmelden, uitvoering of melding bij Enexis) op mijn huurwoning van Lefier.

Algemeen

U bent niet verplicht om deel te nemen. Deelname is op vrijwillige basis en doet u door de akkoordverklaring te tekenen en op te sturen. Uw huurprijs wordt met €2,- per zonnepaneel verhoogd en u kunt kiezen uit 6, 8 of 10 zonnepanelen.

Het aangaan van de verplichting kan alleen worden doorgevoerd door een tekenbevoegd persoon (huurder/ iom bewindvoerder)

U kunt alleen meedoen als u een brief heeft ontvangen.

Heeft u geen antwoordenvelop voor de akkoordverklaring ontvangen?
U kunt de akkoordverklaring kosteloos versturen naar:
Ecorus
Antwoordnummer 1222
1110 WB Diemen

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op zonniglefier.nl. 

Ik heb een vraag over het inloggen in de Eleena-app van Ecorus (waarmee je je zonne-energie kunt checken)

Algemeen

U ontvangt van Ecorus een mail met de inloggegevens voor de Eleena-app. Let op: deze mail kan ook in uw spambox/ongewenste mailbox komen. Heeft u een nieuw e-mailadres? Geeft u die dan door aan Lefier en Ecorus.

Daarnaast moet u erop letten dat het wachtwoord hoofdletter-gevoelig is.

Als u de mail toch niet heeft ontvangen of als het inloggen echt niet lukt, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Ecorus via 085-1303623.

Ik heb een vraag over de verduurzaming en het onderhoud van het complex Goeman Borgesiuslaan 165 t/m 519 in Groningen

Algemeen

Lefier zet zich in voor betaalbaar wonen. Dit geldt voor de huur en voor de energiekosten. We willen ervoor zorgen dat je woning nu en in de toekomst er netjes uitziet. Daarom wil Lefier jouw woning energiezuiniger maken en onderhoud uitvoeren.

Naast de verduurzamingswerkzaamheden zal ook groot onderhoud plaatsvinden zoals het vervangen van de badkamer en/of keuken.

Akkoordverklaring
Om de duurzaamheidsmaatregelen uit te kunnen voeren moet minimaal 70% van de huurders instemmen met de maatregelen en de huurverhoging. We vragen je dan ook om de akkoordverklaring in te vullen en deze in de brievenbus te gooien van nummer 263. Wil je de akkoordverklaring digitaal invullen, dan kan dit ook. De nieuwsbrief ontvang je ook via de mail. In deze mail zit de link naar de digitale optie. Het is dan wel noodzakelijk om een account te hebben bij Lefier. Heb je nog geen account dan staat in de mail omschreven hoe je die kan aanmaken.

Inloopbijeenkomsten
We vinden het wel belangrijk dat je vragen kunt stellen en uitleg kan krijgen over alle werkzaamheden. We organiseren daarom, verdeeld over 2 dagen, inloopmomenten op donderdag 8 juli van 09.00 - 16.00 en vrijdag 9 juli van 09.00 - 16.00. De inloopbijeenkomsten organiseren we in een tent die we plaatsen op het terrein van Goeman Borgesiuslaan 165 t/m 371.

Ik heb een vraag over het Label A-project Zuid (Hora Siccamasingel, Van Imhoffstraat en Van Iddekingeweg).

Algemeen

Dit label A project betreft de onderstaande adressen:

  • Hora Siccamasingel 68 t/m 194
  • Van Imhoffstraat 14 t/m 60
  • Van Iddekingeweg 30 t/m 134

Onderstaande naastgelegen blokken zijn niet opgenomen in het project:

  • Van Imhoffstraat 1-35 (oneven)
  • Rengerstraat 2-36 (even)

Update mei 2022
Er is nog geen beslissing genomen over de toekomst van deze woningen. Daarbij liggen alle opties nog op tafel (van verduurzaming tot sloop/nieuwbouw en alles wat daar tussen zit). Deze beslissing laat eerder jaren dan maanden op zich wachten.

Planning december 2021

20 december ontvangen de bewoners een uitgebreide informatiebrochure met de bijbehorende akkoordverklaring.

Op donderdag 22 december is er een telefonisch spreekuur tussen 10:00 en 12:00 uur en op woensdag 5 januari ook tussen 13:00 en 15:00 uur.

Ik heb een brief van mijn netbeheerder ontvangen over het aanmelden van mijn zonnepanelen, wat moet ik hiermee doen?

Algemeen

U hoeft niets te doen. Ook niet met herinneringsbrieven. Ecorus (of het bouwbedrijf dat uw woning heeft gebouwd) meldt uw zonnestroominstallatie aan bij www.energieleveren.nl. Uw netbeheerder wordt geïnformeerd over de aanmelding die dat vervolgens communiceert met uw energieleverancier.

In verband met de administratieve verwerking duurt dit één tot twee maanden. U hoeft zich echter geen zorgen te maken: de zonnepanelen wekken wel al stroom op vanaf het moment van installatie.

Ik heb een vraag over de verduurzaming aan de Arubastraat/Sabastraat/Sint Eustatiusstraat.

Algemeen

Het betreft de verduurzaming van de onderstaande straten:
Arubastraat 1 t/m 95
Sabastraat 2 t/m 96
Sint Eustatiusstraat  1 t/m 95

 De werkzaamheden bestaan uit:

Spouwmuurisolatie, vloerisolatie
HR++ beglazing met ventilatieroosters
Nieuwe voor- en balkondeur
Deurdranger op voordeur, die reageert op rookmelder
Herstel-en vervangen schilderwerkzaamheden
Vervangen , indien aanwezig zachtboardplafonds
Nieuwe zuinige HR -combiketel + mechanische ventilatie
Daar waar nog gaskachels zijn, worden voorzien van radiatoren + HR Combiketel
Rookmelders
Aanpassing meterkast, indien nodig
Zonnepanelen 3 a 4 stuks
Indien afgekeurd nieuwe badkamer, keuken en/of toilet

Start werkzaamheden:
Arubastraat begin december 2022
Sabastraat start in april 2023
Sint Eustatiusstraat start augustus 2023

Projectmanager: Theo Bosma
Projectleider: Elly Lehkamp
Opzichter: Lambert Sanneman
Bewonersparticipant: Roos Oosten
Projectmedewerkers: Annie Elting en Rina Lohman