Een kamer toegewezen, en dan?

Ben jij de kandidaat die de kamer krijgt aangeboden? Hiervoor ontvang je vanuit ROOM een mail met instructies. Reageer binnen 4 dagen, want als je niet of te laat reageert, dan vervalt de aanbieding. Wij bieden de kamer dan aan de volgende kandidaat aan.

Meer informatie over een kameraanbieding en de vervolgstappen kun je vinden op ROOM.

Een kamer toegewezen, en dan?

In de kamer die ik ga huren aan de Melkweg 26 en Kraneweg 2 en 4, staan allerlei meubels. Wat mag ik hiermee?

In deze kamers heeft SSH allerlei spullen achtergelaten: kasten, bedden, tafels en stoelen. U mag als nieuwe huurder zelf beslissen wat u hiermee wilt. U mag het verwijderen, verkopen of natuurlijk gebruiken.

Hoe moet ik mijn contract tekenen?

U tekent uw contract in pricipe digitaal in uw eigen Mijn Lefier account, tenzij er andere afspraken met u zijn gemaakt. 

Activeer uw account zo snel mogelijk
Als u een nieuwe woning bij Lefier gaat huren, is het belangrijk dat u uw account zo snel mogelijk activeert, maar in ieder geval 24 uur voordat uw huurovereenkomst ingaat. U hebt uw account namelijk nodig om bijvoorbeeld de huurovereenkomst digitaal te ondertekenen en de eerste huurnota te betalen.

Andere afspraken?
Zijn er met u van tevoren andere afspraken gemaakt over het tekenen van de huurovereenkomst, dan gelden die afspraken. Uiteraard is het dan nog steeds handig om uw account wel te activeren.

Uw account heeft namelijk ook veel andere voordelen, zoals een overzicht van uw persoonlijke gegevens, de woninggegevens, uw nota's en uw contactmomenten met Lefier.

Wanneer wordt mijn nieuwe kamer technisch klaargemaakt?

De kamer wordt technisch klaargemaakt als de sleutels zijn ingeleverd.

Ik heb een woning/kamer aangeboden gekregen en ik heb een vraag over het onderhoud.

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000. 

Ik heb een woning/kamer aangeboden gekregen en moet mijn gegevens digitaal aanleveren. Heeft Lefier de gegevens goed ontvangen?

Thuiskompas
Als u in uw account uw gegevens/documenten ziet staan, dan kan Lefier deze ook inzien. 

WoningNet
Als u in uw account uw gegevens/documenten ziet staan, dan kan Lefier deze ook inzien.

ROOM
Als u in uw account uw gegevens/documenten ziet staan, dan kan Lefier deze ook inzien.

Mag iemand anders het contract voor mijn kamer tekenen?

Ja, dat mag. Dan moet diegene wel het formulier 'machtiging zaakwaarneming' invullen. De persoon die jij machtigt, moet een kopie van jouw legitimatie meenemen en zijn/haar eigen legitimatie. Daarnaast moet hij/zij alle documenten meenemen die wij van jou nodig hebben.

Ik heb een kamer aangeboden gekregen en wil die weigeren. Hoe kan ik dit doen?

Dat kan via ROOM. Log in op je account en geef daar aan of je de kamer accepteert of weigert. 

Je mag als kamerzoekende onbeperkt een aanbieding weigeren. Heb je éénmaal een kameraanbod geaccepteerd en weiger je daarna alsnog de kamer, dan word je inschrijving geblokkeerd. Op dat moment is het niet meer mogelijk om op kameraanbod te reageren. Wil je toch nog reageren op ander aanbod, dan moet je contact opnemen met Lefier. Hier kun je motiveren waarom je na acceptatie de kamer alsnog heb geweigerd en dan kunnen zij de blokkade verwijderen.

Ik heb een aanbieding ontvangen per sms, maar heb de mail die in de sms genoemd wordt niet ontvangen. Wat moet ik doen?

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Wat gebeurt er met de opgebouwde punten / inschrijfduur als ik een kamer accepteer?

Na ondertekening van je nieuwe huurcontract blijf je automatisch ingeschreven staan en blijft je inschrijfduur behouden. Hierdoor wordt doorstromen naar een andere kamer eenvoudiger.

Mag ik als minderjarige zelf mijn contract tekenen?

Nee, als je jonger dan 18 bent en je wilt een contract tekenen, dan moet één van je ouders (of je wettelijke voogd) mee om tekenen.

Dit zijn de regels:

  • Voor de inschrijving geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
  • Vanaf je 18e mag je zelf je contract tekenen.

Het lukt mij niet om binnen de gestelde reactietermijn op de aangeboden woning/kamer te reageren. Wat kan ik doen?

In sommige gevallen kan de reactietermijn verlengd worden. Hier moet dan wel een geldige reden voor zijn (u heeft de aangeboden woning/kamer bijvoorbeeld niet kunnen bezichtigen).

Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Ik heb een woning/kamer aangeboden gekregen en wil deze bezichtigen. Kan dat?

Maak hieronder uw keuze.

Ik ga een kamer huren. Welke documenten moet ik aanleveren?

We vragen je om een aantal documenten aan te leveren, voordat je het contract kunt tekenen. 

  • ·Voltijd studenten mbo/hbo/wo: We hebben een bewijs van inschrijving aan de onderwijsinstelling nodig met vermelding van het betreffende studiejaar. 

  • Aankomend studenten (die starten in het aankomende studiejaar): Recent bericht studiefinanciering van DUO.

  • Buitenlandse studenten: letter of enrolment (= bewijs van inschrijving aan de onderwijsinstelling met vermelding van het betreffende schooljaar.) Let op: een studentenkaart wordt niet geaccepteerd.

  • (Internationale) promovendus (PhD): verklaring van universiteit over status promovendus.

Ik wil graag een afspraak maken / wijzigen voor het tekenen van het huurcontract.

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Ik heb een woning/kamer aangeboden gekregen en wil deze accepteren. Hoe doe ik dat?

Thuiskompas
Geef uw reactie door via uw account op Thuiskompas > Mijn overzicht. U geeft daar aan of u het huis accepteert of weigert. Let er wel op dat u binnen de gestelde reactietermijn reageert. 

WoningNet
U kunt hiervoor inloggen op de website en de woning accepteren. Voor het accepteren heeft u de woning bezichtigd. Bij het woningaanbod staat aangegeven hoeveel tijd u heeft en welke stappen u moet ondernemen voor het accepteren van de woning.

ROOM
U kunt hiervoor inloggen op de website van ROOM en de kamer accepteren of weigeren. Let er wel op dat u binnen de gestelde reactietermijn reageert.