Hospiteren

Als je met meer mensen voorzieningen moet delen, is het belangrijk dat het goed klikt. Daarom hebben de achterblijvende huurders vaak invloed op wie hun nieuwe medebewoners wordt.

In sommige studentenpanden, kunnen huurders hun nieuwe huisgenoot kiezen via hospiteren. Bij de veel gestelde vragen lees je hoe hospiteren werkt of klik hier voor de video met meer informatie. 

Veel gevraagd over Hospiteren

Ik wil doorschuiven naar een andere kamer binnen ons huis. Kan dat?

Algemeen

Doorschuiven naar een onzelfstandige kamer
Je kunt niet doorschuiven naar een andere onzelfstandige kamer binnen je huis. Kamers die vrijkomen in jouw huis bieden we aan via ROOM.
Alleen in huizen waar ‘hospiteren zonder inschrijfduur’ geldt, kunnen bewoners doorschuiven.  

Doorschuiven naar een zelfstandige kamer
In sommige studentenpanden verhuren we zowel onzelfstandige kamers als zelfstandige kamers met eigen voorzieningen. Komt er een zelfstandige kamer vrij in jouw studentenpand? Dan bieden we die aan via ROOM. 

 • Heb jij interesse in zo’n zelfstandige kamer? Dan kun je zelf reageren via ROOM.
 • Je moet zelf in de gaten houden of er een kamer vrij komt in jouw pand. Lefier informeert bewoners daar niet vooraf over.
 • Alle kamerzoekenden kunnen reageren. De kandidaat die het langst staat ingeschreven krijgt de kamer aangeboden.

Doorschuiven in een huis waar ‘hospiteren zonder inschrijfduur’ geldt
In deze huizen kun je wel doorschuiven naar een andere kamer. Zodra er een huuropzegging binnenkomt, nemen wij contact op met de contactpersoon van het huis. De contactpersoon laat weten wie er doorschuiven en welke kamer er uiteindelijk vrij komt. Die kamer bieden we dan aan via ROOM.

Voorwaarden om te kunnen doorschuiven:

 • Je moet ingeschreven staan bij ROOM.
 • Je mag geen huurschuld hebben en geen overlast hebben veroorzaakt.
 • Je moet op het moment van doorschuiven nog steeds ingeschreven zijn bij een onderwijsinstelling.

Wil je weten hoe kamers in jouw pand worden toegewezen?
Klik hier voor de toewijzingsregels.

Meer over dit onderwerp

Mag ik een nieuwe huurder voordragen?

Algemeen

Nee, je kunt niet zelf iemand voordragen.

Hoe werkt hospiteren?

Algemeen

De kamer die vrij komt in de hospiteerpanden wordt aangeboden via de website van ROOM. Zittende huurders kunnen in de advertentie omschrijven hoe ze in het huis samen wonen, zodat kamerzoekenden gericht kunnen reageren. De kamerzoekenden die hebben gereageerd maken kans om uitgenodigd te worden voor een hospiteerbijeenkomst. Er zijn twee vormen van hospiteren:

      (Vrij) hospiteren

 • Lefier plaats een advertentie op ROOM
 • De zittende huurders ontvangen de totale kandidatenlijst.
 • De huurders kiezen zelf wie zij van de kandidatenlijst uitnodigen om te komen hospiteren. 
 • Ze geven aan Lefier door wie de nieuwe huurder wordt.
 • Lefier sluit een huurcontract af met de kandidaat.

  Hospiteren op basis van inschrijfduur

 • Lefier plaatst een advertentie op ROOM.
 • De zittende huurders krijgen een lijst met de 20 kandidaten die de langste inschrijfduur hebben.
 • De zittende huurders kiezen wie de van deze 20 kandidaten ze uitnodigen om te komen hospiteren en wie hun nieuwe huisgenoot wordt.
 • Lefier sluit een huurcontract af met de kandidaat.

In de toewijzingsregels kun je per adres zien welke vorm van hospiteren van toepassing is.

In deze video leggen we je uit hoe hospiteren werkt. 

Hoe weet ik welke toewijzingsregels van toepassing zijn in mijn pand?

Algemeen

Dat kun je zien op de lijst ‘toewijzingsregels per kamer’.

Sinds 1 april 2021 nieuwe spelregels voor toewijzing van kamers
Sinds 1 april 2021 publiceren we het merendeel van ons kameraanbod online. Voor de kamers die voorheen via voordracht of coöptatie worden toegewezen, is er iets veranderd. Bij kamers waar je met 1 persoon de voorzieningen deelt, kan de huurder nog steeds een nieuwe huisgenoot voordragen. De voorgedragen kandidaat moet minimaal 1 jaar ingeschreven staan. Bij kamers waar je voorzieningen deelt en bij verenigingshuizen, kunnen huurders een nieuwe huisgenoot kiezen via hospiteren.

Waarom deze veranderingen?
Lefier heeft in de stad Groningen ruim 3.000 kamers en woningen voor studenten. De vraag naar een studentenkamer is groot en komt ook steeds vaker vanuit internationale studenten. Het oude systeem voor het aanbieden van kamers was aan vervanging toe. Het al bestaande platform ROOM biedt meerdere voordelen voor kamerzoekenden, daarom hebben we hiervoor gekozen. Bovendien willen we de kamers zo eerlijk en transparant mogelijk verdelen. Daarom hebben we samen met onze huurdersorganisatie Grobos de spelregels voor de toewijzing aangepast.