Een woning toegewezen, en dan?

U heeft gereageerd op een woning en u bent als eerste geëindigd. Dan krijgt u van ons een voorlopige woningaanbieding. Ook kunt u de woning bezichtigen.

Geeft u eerst via internet aan of u de woning aanvaardt of weigert.

Aanvaardt u de woning? Dan gaan we uw inkomen controleren en gaan we na of u in het verleden een goede huurder bent geweest. Dat wil zeggen: of u uw huur altijd heeft betaald en geen overlast heeft veroorzaakt. Lefier sluit een overeenkomst als er een geldige en naar waarheid ingevulde en ondertekende verhuurdersverklaring van de laatste verhuurder overgelegd wordt. Komt u in aanmerking voor de woning, dan kunt het contract gaan tekenen.

Een woning toegewezen, en dan?

Hoe kan ik een woning weigeren?

Algemeen

Thuiskompas
Geef uw reactie door via uw account op Thuiskompas > Mijn overzicht. U geeft daar aan of u de woning accepteert of weigert.

Heeft u een woning per ongeluk geaccepteerd, maar wilt u deze toch weigeren? Neemt u dan contact op met Lefier via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

WoningNet
Ga naar www.woningnetgroningen.nl. Inloggen kan met uw e-mailadres en wachtwoord.

Daar kunt u de aangeboden woning weigeren. Heeft u een woning per ongeluk geaccepteerd, maar wilt u deze toch weigeren? Neemt u dan contact op met Lefier via telefoonnummer 088 – 20 33 000. 

Het lukt mij niet om binnen de gestelde reactietermijn op de aangeboden woning/kamer te reageren. Wat kan ik doen?

Algemeen

In sommige gevallen kan de reactietermijn verlengd worden. Hier moet dan wel een geldige reden voor zijn (u heeft de aangeboden woning/kamer bijvoorbeeld niet kunnen bezichtigen).

Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Ik heb een woning/kamer aangeboden gekregen en wil deze accepteren. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Thuiskompas
Geef uw reactie door via uw account op Thuiskompas > Mijn overzicht. U geeft daar aan of u het huis accepteert of weigert. Let er wel op dat u binnen de gestelde reactietermijn reageert. 

WoningNet
U kunt hiervoor inloggen op de website en de woning accepteren. Voor het accepteren heeft u de woning bezichtigd. Bij het woningaanbod staat aangegeven hoeveel tijd u heeft en welke stappen u moet ondernemen voor het accepteren van de woning.

ROOM
U kunt hiervoor inloggen op de website van ROOM en de kamer accepteren of weigeren. Let er wel op dat u binnen de gestelde reactietermijn reageert. 

Ik heb een woning geaccepteerd. Hoe gaat het daarna verder?

Algemeen

U heeft een aanbiedingsmail gekregen waarin Lefier u een woning aanbiedt. In deze brief of e-mail staat alle belangrijke informatie. Heeft u na het lezen van de e-mail/brief nog vragen, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Ik heb een woning/kamer aangeboden gekregen en wil deze bezichtigen. Kan dat?

Algemeen

Maak hieronder uw keuze.

Ik wil graag een afspraak maken / wijzigen voor het tekenen van het huurcontract.

Algemeen

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Waar/hoe wordt het huurcontract getekend?

Algemeen

U tekent uw contract in pricipe digitaal in uw eigen account, tenzij er andere afspraken met u zijn gemaakt. 

Activeer uw account zo snel mogelijk
Als u een nieuwe woning bij Lefier gaat huren, is het belangrijk dat u uw account zo snel mogelijk activeert, maar in ieder geval 24 uur voordat uw huurovereenkomst ingaat. U hebt uw account namelijk nodig om bijvoorbeeld de huurovereenkomst digitaal te ondertekenen en de eerste huurnota te betalen.

Andere afspraken?
Zijn er met u van tevoren andere afspraken gemaakt over het tekenen van de huurovereenkomst, dan gelden die afspraken. Uiteraard is het dan nog steeds handig om uw account wel te activeren.

Uw account heeft namelijk ook veel andere voordelen, zoals een overzicht van uw persoonlijke gegevens, de woninggegevens, uw nota's en uw contactmomenten met Lefier.

Wat gebeurt er met de opgebouwde punten / mijn inschrijfduur als ik een woning accepteer?

Algemeen

Als u een woning accepteert, dan vervalt uw inschrijving en verliest u de opgebouwde punten / inschrijfduur die u heeft opgebouwd.

Wat moet ik doen als de huidige bewoner niet meewerkt aan een bezichtiging?

Algemeen

Wanneer de huidige bewoner niet meewerkt aan een bezichtiging kunt u de aanbieding op de site aanvaarden. De aanvaarding is dan onder voorbehoud van de bezichtiging. Neemt u vervolgens contact met ons op via 088 – 20 33 000 om een afspraak voor bezichtiging te maken. 

De definitieve acceptatie vindt pas plaats nadat u de handtekening onder het huurcontract hebt gezet. 

Welke informatie moet ik laten zien als ik een woning van Lefier aangeboden krijg?

Algemeen

Voordat u een woning kunt huren, hebben wij gegevens nodig van u, uw eventuele partner en alle andere personen die meeverhuizen.

Deze gegevens kunt u aanleveren via Thuiskompas of WoningNet of ROOM. Lukt het u niet deze gegevens digitaal aan te leveren, vraagt u dan iemand in uw omgeving om u hierbij te helpen. Daarnaast kunt uiteraard ook hulpverleningsinstanties (WIJ-teams (Groningen), Sedna (Emmen), Humanitas, Buurtsupport) om hulp vragen. 

Hieronder staat om welke gegevens het gaat.

Inkomensgegevens van alle bewoners (behalve inwonende kinderen)

  • De meest recente (2020 of 2021) definitieve aanslag inkomstenbelasting of een inkomensverklaring (IBRI-formulier). Deze verklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst via het telefoonnummer 0800 - 0543. Houdt u er rekening mee dat dit vijf werkdagen kan duren. 
    Sinds januari 2017 kunt u uw inkomensverklaring ook online opvragen door in te loggen met uw DigiD bij "mijn belastingdienst".
  • De laatste jaaropgave en loon-/uitkeringsstroken van de afgelopen drie maanden. Bereikt u dit jaar de AOW-leeftijd? Dan hebben wij ook een bewijs nodig van de hoogte van uw AOW-uitkering en eventuele pensioenuitkering(en).

Voorbeeld inkomensverklaring

Uittreksel BRP (Basisregistratie personen, voorheen GBA)

Dit is een uittreksel van uw woonhistorie. U kunt deze halen bij de gemeente of aanvragen via DigiD (via https://mijn.overheid.nl/). Uit het uittreksel moet blijken vanaf welke datum u op uw huidige adres woont en op welke adressen u de laatste vijf jaar heeft gewoond. Let op: het uittreksel BRP mag niet ouder dan 3 maanden zijn. 
Huurt u al van Lefier? Dan hoeft u dit niet aan te leveren.
Gaat u een woning in de stad Groningen huren en huurt u op dit moment van 1 van de 5 Groninger corporaties? Ook dan hoeft u dit niet aan te leveren. 

Voorbeeld uittreksel BRP

Een verhuurdersverklaring

Een verklaring die is ingevuld door uw huidige verhuurder.
Huurt u al van Lefier? Dan hoeft u deze niet aan te leveren.
Heeft u nooit eerder gehuurd? Dan hoeft u deze niet aan te leveren. 

Gegevens inwonende kinderen

Van alle inwonende kinderen de geboortedatum.

Toestemming bewindvoerder of budgettering

Als u onder bewindvoering staat of budgettering heeft, dan heeft u schriftelijke toestemming nodig om te verhuizen naar deze woning. De schriftelijke toestemming mag ook gemaild worden naar info@lefier.nl, onder vermelding van het woningzoekendenummer en de aangeboden woning.

Let op: lukt het u niet om de gevraagde gegevens op tijd aan te leveren? Neem dan zo spoedig contact met ons op via 088 – 20 33 000. 

Ik heb een woning/kamer aangeboden gekregen en moet mijn gegevens digitaal aanleveren. Heeft Lefier de gegevens goed ontvangen?

Algemeen

Thuiskompas
Als u in uw account uw gegevens/documenten ziet staan, dan kan Lefier deze ook inzien. 

WoningNet
Als u in uw account uw gegevens/documenten ziet staan, dan kan Lefier deze ook inzien.

ROOM
Als u in uw account uw gegevens/documenten ziet staan, dan kan Lefier deze ook inzien.

Ik heb een woning/kamer aangeboden gekregen en ik heb een vraag over het onderhoud.

Algemeen

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000. 

Wat kan ik doen als het mij niet lukt om documenten te uploaden voor een aangeboden woning?

Algemeen

  • Staat u ingeschreven bij Thuiskompas? Dan dient u de documenten via uw account in Thuiskompas aan te leveren.
  • Staat u in ingeschreven bij Woningnet? Dan dient u de documenten via uw account in WoningNet aan te leveren. 
  • Voor studenten en bij woningruil geldt dat wij een link via de mail sturen, waarmee de documenten kunnen worden aangeleverd.

In verband met uw privacy kunnen wij documenten die per e-mail of op andere wijze naar ons verstuurd worden, niet in behandeling nemen. Als het u zelf niet lukt, vraagt u dan iemand in uw omgeving u hierbij te helpen. Als dit voor u niet mogelijk is, dan kunt een afspraak maken op één van onze kantoren. Gebruik ons formulier 'Afspraak kantoor'. 

Hoe moet ik mijn contract tekenen?

Algemeen

U tekent uw contract in pricipe digitaal in uw eigen Mijn Lefier account, tenzij er andere afspraken met u zijn gemaakt. 

Activeer uw account zo snel mogelijk
Als u een nieuwe woning bij Lefier gaat huren, is het belangrijk dat u uw account zo snel mogelijk activeert, maar in ieder geval 24 uur voordat uw huurovereenkomst ingaat. U hebt uw account namelijk nodig om bijvoorbeeld de huurovereenkomst digitaal te ondertekenen en de eerste huurnota te betalen.

Andere afspraken?
Zijn er met u van tevoren andere afspraken gemaakt over het tekenen van de huurovereenkomst, dan gelden die afspraken. Uiteraard is het dan nog steeds handig om uw account wel te activeren.

Uw account heeft namelijk ook veel andere voordelen, zoals een overzicht van uw persoonlijke gegevens, de woninggegevens, uw nota's en uw contactmomenten met Lefier.