Een woning toegewezen, en dan?

U heeft gereageerd op een woning en u bent als eerste geëindigd. Dan krijgt u van ons een voorlopige woningaanbieding. Ook kunt u de woning bezichtigen.

Geeft u eerst via internet aan of u de woning aanvaardt of weigert.

Aanvaardt u de woning? Dan gaan we uw inkomen controleren en gaan we na of u in het verleden een goede huurder bent geweest. Dat wil zeggen: of u uw huur altijd heeft betaald en geen overlast heeft veroorzaakt. Lefier sluit een overeenkomst als er een geldige en naar waarheid ingevulde en ondertekende verhuurdersverklaring van de laatste verhuurder overgelegd wordt. Komt u in aanmerking voor de woning, dan kunt het contract gaan tekenen.

Veel gevraagd over Een woning toegewezen, en dan?

Hoe kan ik een woning weigeren?

Algemeen

Thuiskompas
Geef uw reactie door via uw account op Thuiskompas > Mijn overzicht. U geeft daar aan of u de woning accepteert of weigert. U vindt hier meer informatie over het weigeren van een woning.

Heeft u een woning per ongeluk geaccepteerd, maar wilt u deze toch weigeren? Neemt u dan contact op met Lefier via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

WoningNet
Ga naar www.woningnetgroningen.nl. Inloggen kan met uw e-mailadres en wachtwoord.

Daar kunt u de aangeboden woning weigeren. Heeft u een woning per ongeluk geaccepteerd, maar wilt u deze toch weigeren? Neemt u dan contact op met Lefier via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Het lukt mij niet om binnen de gestelde reactietermijn op de aangeboden woning/kamer te reageren. Wat kan ik doen?

Algemeen

In sommige gevallen kan de reactietermijn verlengd worden. Hier moet dan wel een geldige reden voor zijn (u heeft de aangeboden woning/kamer bijvoorbeeld niet kunnen bezichtigen).

Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Ik heb een woning/kamer/parkeerplaats aangeboden gekregen en wil deze accepteren. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Thuiskompas
Geef uw reactie door via uw account op Thuiskompas > Mijn overzicht. U geeft daar aan of u interesse heeft of weigert. Let er wel op dat u binnen de gestelde reactietermijn reageert.

WoningNet
U kunt hiervoor inloggen op de website en de woning accepteren. Voor het accepteren heeft u de woning bezichtigd. Bij het woningaanbod staat aangegeven hoeveel tijd u heeft en welke stappen u moet ondernemen voor het accepteren van de woning.

ROOM
U kunt hiervoor inloggen op de website van ROOM en de kamer accepteren of weigeren. Let er wel op dat u binnen de gestelde reactietermijn reageert.

Parkeerplaats/garage website Lefier
Degene die gereageerd heeft én het langst staat ingeschreven, krijgt de aanbieding voor betreffende parkeerplaats of garagebox en kan dan zijn gegevens invullen. Als wij bericht hebben gekregen dat het ingevuld is, zorgen wij dat de huurovereenkomst in orde gemaakt wordt.

Ik heb een woning / kamer geaccepteerd. Hoe gaat het daarna verder?

Algemeen

U heeft een aanbiedingsmail gekregen waarin Lefier u een woning aanbiedt. In deze brief of e-mail staat alle belangrijke informatie. Heeft u na het lezen van de e-mail/brief nog vragen, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Ik wil graag een woning/kamer bezichtigen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Algemeen

Als u op een woning/kamer heeft gereageerd, krijgt u van ons bericht als we de woning/kamer aan u aanbieden. Op dat moment kunt u een afspraak maken voor een bezichtiging. In het bericht dat u van ons ontvangt, leest u of u contact op kunt nemen met de huidige huurder of met Lefier om een afspraak te maken. 

Wanneer de huidige bewoner niet meewerkt aan een bezichtiging, kunt u de aanbieding op de site aanvaarden. De aanvaarding is dan onder voorbehoud van de bezichtiging. Neem vervolgens contact met ons op via 088 – 20 33 000 om een afspraak voor bezichtiging te maken. De definitieve acceptatie vindt pas plaats nadat u de handtekening onder het huurcontract zet.

Heeft u nog niet gereageerd op de woning/kamer en/of bent u nog niet geselecteerd voor de woning, dan kunt u de woning ook nog niet bezichtigen.

Ik wil graag een afspraak maken / wijzigen voor het tekenen van het huurcontract.

Algemeen

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Mag ik iemand anders mijn zaken laten behartigen?

Algemeen

Ja, dat kan. Diegene moet u dan toestemming geven om dit te doen. U kunt hiervoor het machtigingformulier op onze website gebruiken. U blijft wel zelf verantwoordelijk.

Waar/hoe wordt het huurcontract getekend?

Algemeen

U tekent uw contract in pricipe digitaal in uw eigen account, tenzij er andere afspraken met u zijn gemaakt.

Activeer uw account zo snel mogelijk
Als u een nieuwe woning bij Lefier gaat huren, is het belangrijk dat u uw account zo snel mogelijk activeert, maar in ieder geval 24 uur voordat uw huurovereenkomst ingaat. U hebt uw account namelijk nodig om bijvoorbeeld de huurovereenkomst digitaal te ondertekenen en de eerste huurnota te betalen.

Andere afspraken?
Zijn er met u van tevoren andere afspraken gemaakt over het tekenen van de huurovereenkomst, dan gelden die afspraken. Uiteraard is het dan nog steeds handig om uw account wel te activeren.

Uw account heeft namelijk ook veel andere voordelen, zoals een overzicht van uw persoonlijke gegevens, de woninggegevens, uw nota's en uw contactmomenten met Lefier.

Wat gebeurt er met de opgebouwde punten / mijn inschrijfduur als ik een woning accepteer?

Algemeen

Als u een woning accepteert, dan vervalt uw inschrijving en verliest u de opgebouwde punten / inschrijfduur die u heeft opgebouwd.

Welke informatie moet ik laten zien als ik een woning van Lefier aangeboden krijg?

Algemeen

Voordat u een woning kunt huren, hebben wij gegevens nodig van u, uw eventuele partner en alle andere personen die meeverhuizen.

Deze gegevens kunt u aanleveren via Thuiskompas, WoningNet of ROOM. Lukt het u niet deze gegevens digitaal aan te leveren, vraagt u dan iemand in uw omgeving om u hierbij te helpen. Daarnaast kunt uiteraard ook hulpverleningsinstanties (WIJ-teams (Groningen), Sedna (Emmen), Humanitas, Buurtsupport) om hulp vragen.

Hieronder staat om welke gegevens het gaat.

Inkomensverklaring van de Belastingdienst, van alle meeverhuizende personen (behalve kinderen)

 • Een inkomstenverklaring of een (voorlopige) aanslag van de Belastingdienst ( dus geen verzonden aangifte ! ) van u en alle meeverhuizende personen (behalve kinderen) is verplicht. Deze moet van het voorgaande jaar zijn, of als deze nog niet beschikbaar is, van het jaar daarvoor. Vraag uw inkomstenverklaring direct aan door met uw DigiD in te loggen bij de belastingdienst.
 • Bent u voltijd student (MBO/HBO/WO)? Dan volstaat een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling of een recent bewijs van DUO.
 • Bent u zelfstandig ondernemer (zzp'er)? Zodra er geen inkomensgegevens bekend zijn bij de Belastingdienst vragen wij naast de inkomstenverklaring ook onderstaande documenten extra aan te leveren:
  - Aangifte Belastingdienst van vorig jaar (met bewijs van indienen).
  - Accountantsverklaring met een prognose huidig jaar.
  - Accountantsverklaring voorgaand jaar winst- en verliesrekening.

Voorbeeld inkomensverklaring

Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (Uittreksel BRP)

 • Hierop staat waar u nu woonachtig bent en op welke adressen u de laatste vijf jaar heeft gewoond. U kunt deze gegevens gratis downloaden via www.mijnoverheid.nl met uw DigiD-code. Via het menu Identiteit komt u bij deze gegevens. Maak hiervan printscreens. Zorg ervoor dat zowel uw persoonlijke gegevens als uw woonadres(sen) zichtbaar zijn. Heeft u geen DigiD-code? Dan kunt u het uittreksel BRP aanvragen bij uw gemeente. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Het duurt gemiddeld 5 werkdagen om dit op te vragen bij een gemeente.
 • Huurt u al van Lefier? Dan hoeft u geen uittreksel BRP aan te leveren.
 • U hoeft ook geen woonhistorie aan te leveren in WoningNet als u nu van een corporatie huurt die ook is aangesloten bij WoningNet (Wierden en Borgen, De Huismeesters, Patrimonium, Woonzorg, Nijestee en Woonborg). 

Voorbeeld uittreksel BRP

Verhuurdersverklaring (niet ouder dan drie maanden)

 • Huurt u op dit moment een woning of heeft u de afgelopen 5 jaar een woning gehuurd? Dan vragen wij u om een verhuurdersverklaring aan te leveren. Deze kunt u opvragen bij uw (huidige) verhuurder.
 • Huurt u al van Lefier? Dan hoeft u geen verhuurdersverklaring aan te vragen.

Bewindvoering

 • Staat u onder bewindvoering? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van uw bewindvoerder om te verhuizen naar de woning. Deze toestemming moet digitaal worden aangeleverd samen met de beschikking.
  De schriftelijke toestemming mag ook gemaild worden naar info@lefier.nl, onder vermelding van het woningzoekendenummer en de aangeboden woning.

Let op: lukt het u niet om de gevraagde gegevens op tijd aan te leveren? Neem dan zo spoedig contact met ons op via 088 – 20 33 000.

Ik heb een woning/kamer bezichtigd en ik heb een vraag over het onderhoud.

Algemeen

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Wat kan ik doen als het mij niet lukt om documenten te uploaden voor een aangeboden woning?

Algemeen

 • Staat u ingeschreven bij Thuiskompas? Dan dient u de documenten via uw account in Thuiskompas aan te leveren.
 • Staat u in ingeschreven bij Woningnet? Dan dient u de documenten via uw account in WoningNet aan te leveren.
 • Voor studenten en bij woningruil geldt dat wij een link via de mail sturen, waarmee de documenten kunnen worden aangeleverd.

In verband met uw privacy kunnen wij documenten die per e-mail of op andere wijze naar ons verstuurd worden, niet in behandeling nemen. Als het u zelf niet lukt, vraagt u dan iemand in uw omgeving u hierbij te helpen. Als dit voor u niet mogelijk is, dan kunt een afspraak maken op één van onze kantoren. Gebruik ons formulier 'Afspraak kantoor'.

Hoe moet ik mijn contract tekenen?

Algemeen

U tekent uw contract in pricipe digitaal in uw eigen Mijn Lefier account, tenzij er andere afspraken met u zijn gemaakt.

Activeer uw account zo snel mogelijk
Als u een nieuwe woning bij Lefier gaat huren, is het belangrijk dat u uw account zo snel mogelijk activeert, maar in ieder geval 24 uur voordat uw huurovereenkomst ingaat. U hebt uw account namelijk nodig om bijvoorbeeld de huurovereenkomst digitaal te ondertekenen en de eerste huurnota te betalen.

Andere afspraken?
Zijn er met u van tevoren andere afspraken gemaakt over het tekenen van de huurovereenkomst, dan gelden die afspraken. Uiteraard is het dan nog steeds handig om uw account wel te activeren.

Uw account heeft namelijk ook veel andere voordelen, zoals een overzicht van uw persoonlijke gegevens, de woninggegevens, uw nota's en uw contactmomenten met Lefier.