Vertaal deze pagina

Een woning toegewezen, en dan?

U heeft gereageerd op een woning en u bent als eerste geëindigd. Dan krijgt u van ons een voorlopige woningaanbieding. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek bij Lefier. Ook kunt u de woning bezichtigen.

Geeft u eerst via internet aan of u de woning aanvaardt of weigert.

Aanvaardt u de woning? Dan volgt een afspraak op ons kantoor. Tijdens dit gesprek controleren we uw inkomen en gaan we na of u in het verleden een goede huurder bent geweest. Dat wil zeggen: of u uw huur altijd heeft betaald en geen overlast heeft veroorzaakt. Lefier sluit een overeenkomst als er een geldige en naar waarheid ingevulde en ondertekende verhuurdersverklaring van de laatste verhuurder overgelegd wordt. Komt u in aanmerking voor de woning, dan maken we een afspraak voor het tekenen van het huurcontract.

Een woning toegewezen, en dan?

Hoe kan ik een woning weigeren?

Mijn Lefier
Log in met uw e-mailadres en wachtwoord. Klik daarna op uw naam bovenin de menubalk. Daarna gaat u naar 'Mijn reacties'. Daar kunt u een aangeboden woning weigeren. Heeft u een woning per ongeluk geaccepteerd, maar wilt u deze toch weigeren? Neemt u dan contact op met Lefier via 088 2033000. Na meerdere weigeringen kan Lefier met u in gesprek gaan om erachter te komen waarom u vaker een woning weigert. Ondertussen kunt u gewoon blijven reageren op de aangeboden woningen.

WoningNet
Ga naar www.woningnetgroningen.nl. Inloggen kan met uw e-mailadres en wachtwoord.

Daar kunt u de aangeboden woning weigeren. Heeft u een woning per ongeluk geaccepteerd, maar wilt u deze toch weigeren? Neemt u dan contact op met Lefier via telefoonnummer 088 2033000. 

Ik heb een woning aangeboden gekregen en wil deze accepteren. Hoe doe ik dat?

Mijn Lefier
U kunt de woning accepteren via "Mijn Lefier".

WoningNet
U kunt hiervoor inloggen op de website en de woning accepteren. Voor het accepteren heeft u de woning bezichtigd. Bij het woningaanbod staat aangegeven hoeveel tijd u heeft en welke stappen u moet ondernemen voor het accepteren van de woning.

Ik heb een woning geaccepteerd. Hoe gaat het daarna verder?

U heeft een aanbiedingsmail (of brief) gekregen waarin Lefier u een woning aanbiedt. In deze brief of e-mail staat alle belangrijke informatie. Heeft u na het lezen van de e-mail/brief nog vragen, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 088 2033000.

Ik heb een woning/kamer aangeboden gekregen en wil deze bezichtigen. Kan dat?

Maak hieronder uw keuze.

Ik wil graag een afspraak maken / wijzigen voor het tekenen van het huurcontract.

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 2033000.

Kan ik van te voren een concept-huurcontract of de algemene huurvoorwaarden ontvangen?

U kunt geen concept-huurcontract ontvangen. Wel kunt u de Algemene Huurvoorwaarden inzien die worden opgenomen in uw huurcontract.

Mag iemand anders de woning/kamer voor mij bezichtigen?

Ja, dat kan. Diegene moet u dan wel machtigen om dit te doen. Dit kan door het machtigingsformulier te ondertekenen (zie bestanden aan de rechterkant). U mag ook zelf een brief opstellen. Daarin moet u duidelijk omschrijven wie gemachtigd wordt om de woning/kamer te bezichtigen. Bij het ophalen van de sleutels moet een machtigingsformulier en een kopie van de id-kaart van de kandidaat en de gemachtigde meegenomen worden. 

Waar wordt het huurcontract getekend? Is dat in de woning of bij Lefier op kantoor?

Het hangt ervan af waarvoor u het contract gaat tekenen. Gaat het om een onzelfstandige kamer (zonder eigen voorzieningen als douche, toilet en keuken), dan tekent u het contract op kantoor. Gaat het om een zelfstandige kamer, dan wordt het contract in de kamer zelf getekend.

Voor woningen tekent u het contract in het algemeen in de woning zelf. Waar u het contract tekent, hoort u van tevoren van ons. 

Wat gebeurt er met de opgebouwde punten / mijn inschrijfduur als ik een woning accepteer?

Als u een woning accepteert, dan vervalt uw inschrijving en verliest u de opgebouwde punten / inschrijfduur die u heeft opgebouwd.

Wat moet ik doen als de huidige bewoner niet meewerkt aan een bezichtiging?

Wanneer de huidige bewoner niet meewerkt aan een bezichtiging kunt u de aanbieding op de site aanvaarden. De aanvaarding is dan onder voorbehoud van de bezichtiging. Neemt u vervolgens contact met ons op via 088 2033000 om een afspraak voor bezichtiging te maken. 

De definitieve acceptatie vindt pas plaats nadat u de handtekening onder het huurcontract hebt gezet. 

Welke informatie moet ik laten zien als ik een woning van Lefier aangeboden krijg?

Voordat u een woning kunt huren, hebben wij gegevens nodig van u, uw eventuele partner en alle andere personen die meeverhuizen.

Deze gegevens kunt u alleen aanleveren via de link die wij u hebben toegestuurd in de e-mail. Lukt het u niet deze gegevens via de link te sturen, vraagt u dan iemand in uw omgeving om u hierbij te helpen. Daarnaast kunt uiteraard ook hulpverleningsinstanties (WIJ-teams (Groningen), Sedna (Emmen), Humanitas, Buurtsupport) om hulp vragen. 

Hieronder staat om welke gegevens het gaat.

Inkomensgegevens van alle bewoners (behalve inwonende kinderen)

  • De meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting of een inkomensverklaring (IBRI-formulier). Deze verklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst via het telefoonnummer 0800 - 0543. Houdt u er rekening mee dat dit vijf werkdagen kan duren.
    Sinds januari 2017 kunt u uw inkomensverklaring ook online opvragen door in te loggen met uw DigiD bij "mijn belastingdienst".
  • De laatste jaaropgave en loon-/uitkeringsstroken van de afgelopen drie maanden. Bereikt u dit jaar de AOW-leeftijd? Dan hebben wij ook een bewijs nodig van de hoogte van uw AOW-uitkering en eventuele pensioenuitkering(en).

Uittreksel BRP (Basisregistratie personen, voorheen GBA)

Dit is een uittreksel van uw woonhistorie. U kunt deze halen bij de gemeente of aanvragen via DigiD (via https://mijn.overheid.nl/). Uit het uittreksel moet blijken vanaf welke datum u op uw huidige adres woont en op welke adressen u de laatste vijf jaar heeft gewoond.
Huurt u al van Lefier? Dan hoeft u dit niet aan te leveren.

Een verhuurdersverklaring

Een verklaring die is ingevuld door uw huidige verhuurder.
Huurt u al van Lefier? Dan hoeft u deze niet aan te leveren.
Heeft u nooit eerder gehuurd? Dan hoeft u deze niet aan te leveren. 

Geldig identiteitsbewijs

Dit is een paspoort, id-kaart, rijbewijs of geldige verblijfsvergunning.

Gegevens inwonende kinderen

Van alle inwonende kinderen naam, geslacht, geboortedatum en BSN-nummer.

Toestemming bewindvoerder of budgettering

Als u onder bewindvoering staat of budgettering heeft, dan heeft u schriftelijke toestemming nodig om te verhuizen naar deze woning. De schriftelijke toestemming mag ook gemaild worden naar info@lefier.nl, onder vermelding van het woningzoekendenummer en de aangeboden woning.

Let op: lukt het u niet om de gevraagde gegevens op tijd aan te leveren? Neem dan zo spoedig contact met ons op via 088 2033000. 

Ik heb een woning/kamer aangeboden gekregen en moet mijn gegevens digitaal aanleveren. Heeft Lefier de gegevens goed ontvangen?

Als u een bevestigingsmail van ons heeft ontvangen, dan hebben wij de gegevens ontvangen. Zodra we de gegevens gecontroleerd hebben, nemen we contact met u op. Afhankelijk van wanneer de woning klaar is, kan dit een paar dagen tot enkele weken duren.

Ik heb een woning/kamer aangeboden gekregen en ik heb een vraag over het onderhoud van de woning.

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 2033000. 

Wat kan ik doen als het mij niet lukt om documenten te uploaden voor een aangeboden woning?

Het is alleen mogelijk via de link die u in de mail heeft ontvangen, uw documenten naar ons toe te sturen. In verband met uw privacy kunnen wij documenten die per e-mail of op andere wijze naar ons verstuurd worden, niet in behandeling nemen. Als het u zelf niet lukt, vraagt u dan iemand in uw omgeving u hierbij te helpen.