Inkomensregels

Sociale huurwoning
Een sociale huurwoning is een woning met een huurprijs onder € 752,33. Voor het toewijzen van sociale huurwoningen gelden regels. Dat is bepaald in de Woningwet.

Maximum inkomen
Verdient u meer dan € 40.024,- per jaar? Dan kunt u alleen op sociale huurwoningen met een huurprijs vanaf € 678,66 reageren. (Let op: mensen met een lager inkomen gaan wel voor.)

Passend toewijzen
De huurprijs van de woning moet passen bij uw inkomen, uw leeftijd en het aantal mensen dat er gaat wonen. Dat heet passend toewijzen.

Geef de juiste gegevens op
Voordat wij u een woning toewijzen, controleren wij uw inkomen. Het is belangrijk dat u het juiste inkomen invult bij uw inschrijving.

Inkomensregels

Wordt er bij de toewijzing van woningen ook rekening gehouden met spaargeld?

Nee, Lefier wijst de woningen toe op basis van uw bruto inkomen. Eventueel spaargeld speelt hierbij geen rol.

Uw spaargeld kan wel een rol spelen bij het aanvragen van huurtoeslag. Als u daar meer over wilt weten, kunt u terecht op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Hoe weet ik voor welke woningen ik in aanmerking kom?

Als u inlogt op Thuiskompas kunt u alleen reageren op woningen die passend zijn.


Als u inlogt bij WoningNet (woningen in Groningen), krijgt u alleen de woningen te zien waarop u kunt reageren. 

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Bij passend toewijzen kijken wij naar:

 • uw  bruto inkomen (van alle personen die met u mee verhuizen, kinderen tellen niet mee);
 • de grootte van uw huishouden (alle personen die met u meeverhuizen, kinderen tellen daar wel mee);
 • of u AOW-gerechtigd bent.

Wat is mijn bruto inkomen?

Het bruto inkomen is het salaris waar nog géén belasting en sociale verzekeringen vanaf zijn gegaan. Dit is ook het salaris dat is vastgelegd in een contract. Het bruto inkomen staat o.a. vermeld in het arbeidscontract en het loonstrookje.

Hoe kan ik een inkomensverklaring (kenmerk IBRI, voorheen IB60) aanvragen?

Een inkomensverklaring (kenmerk IBRI, en voorheen IB60) is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. Hoefde u geen aangifte te doen over het jaar waar u een inkomensverklaring voor aanvraagt? Dan gaat de Belastingdienst uit van de gegevens die zij hebben gekregen van uw werkgever of uitkeringsinstantie. Het IBRI is altijd van het voorgaande jaar. Vanaf 1 juli kunt u een inkomensverklaring over het voorgaande jaar opvragen. De grens ligt op juli, omdat dan de aangiftebelasting verwerkt is.

Hebt u een inkomensverklaring nodig? Dan kunt u deze aanvragen via de BelastingTelefoon, telefoonnummer 0800-0543.
U kunt uw inkomensverklaring ook online opvragen door in te loggen met uw DigiD bij de Belastingdienst. Dan heeft u uw verklaring direct.

U kunt de verklaring als volgt opvragen:

 • klik op Inloggen;
 • klik op Inloggen met DigID;
 • inloggen met DigID;
 • ga naar tabblad inkomstenbelasting;
 • ga naar het juiste belastingjaar;
 • scroll naar onderen;
 • klik op inkomen “jaar 20XX”;
 • ik wil: een inkomensverklaring afdrukken.

Vervolgens wordt er een PDF gedownload.

Ik ga binnenkort een woning huren van Lefier. Welk inkomen telt mee voor de inkomenseis die daarbij geldt?

Sociale huurwoning
Om te bepalen of u aan de inkomenseis voldoet, moeten we uw toetsingsinkomen vaststellen. Daarvoor kijken we naar het huidige bruto gezamenlijke verzamelinkomen van de woningzoekende en diens medebewoners. Het inkomen uit partner- en kinderalimentatie telt ook mee, het inkomen van kinderen en eventuele studiefinanciering niet. Als u een woningaanbieding ontvangt, moet u een inkomensverklaring (kenmerk IBRI) of een definitieve aanslag inkomstenbelasting aanleveren. Deze formulieren kunt u aanvragen bij de Belastingdienst 0800-0543. Sinds januari 2017 kunt u uw inkomensverklaring ook direct online opvragen door in te loggen met uw DigiD op de pagina van de Belastingdienst. Verandert uw inkomen binnenkort? Vult u dan uw huidige inkomen in. Tijdens het gesprek bij Lefier kunt u uw toekomstige situatie uitleggen. Bent u ZZP'er en kunt u geen inkomensverklaring opvragen, dan moet u een accountantsverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst aanleveren.

Vrije sector woning
Als u een woning in de vrije sector wilt huren, dan moet uw bruto huishoudinkomen minimaal vier keer de huurprijs zijn (tenzij er iets anders staat vermeld bij de aanbieding). Het huishoudinkomen is het gezamenlijke inkomen van de personen die het contract tekenen. Bent u een zelfstandig ondernemer, dan moet u de inkomensgegevens van de afgelopen drie jaar bij ons aanleveren.