Inschrijven

Een sociale huurwoning is een woning met een huurprijs lager dan € 752,33. Wilt u een sociale huurwoning  huren? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 40.024,-.
Om een woning te huren, moet u zich eerst inschrijven als woningzoekende.

Zoekt u een woning in Emmen, Borger-Odoorn, Midden-Groningen of Stadskanaal? U kunt zich hiervoor inschrijven via Thuiskompas. De inschrijving bij Thuiskompas is gratis. Als u een huis accepteert, betaalt u 1x € 25,00 acceptatiekosten.

Zoekt u een huurwoning in de stad Groningen? U kunt zich hiervoor inschrijven via WoningNet. De inschrijving kost €20,-.

Inschrijven woningzoekende

Het lukt mij niet om mij opnieuw in te schrijven bij WoningNet nadat ik een woning heb geaccepteerd.

Neem hiervoor contact op met Lefier via 088 – 20 33 000.

Kan ik via WoningNet Groningen ook reageren op woningen in Haren en Ten Boer?

De gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer zijn in 2019 samengevoegd tot gemeente Groningen.
In onze nieuwe gemeente willen we dat voor iedereen dezelfde spelregels gaan gelden. De corporaties hebben om die reden ook besloten om hetzelfde woonruimteverdeelsysteem (WoningNet) te gaan gebruiken. Dit betekent dat de woningen uit de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer worden vanaf 1 september 2021 ook op WoningNet Groningen geadverteerd. U kunt straks met één inschrijving bij WoningNet Groningen reageren op alle sociale huurwoningen in de gemeente. Voor de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren zijn overgangsregelingen gemaakt, zodat opgebouwde rechten behouden blijven. 

Woningzoekenden kunnen de uitleg over de nieuwe spelregels vinden op WoningNet. Wij informeren onze huidige huurders na 1 september over wat er gaat veranderen met betrekking tot woonduur. 

Het lukt mij niet om mij opnieuw in te schrijven bij Thuiskompas nadat ik een woning heb geaccepteerd.

Neem hiervoor contact op met Thuiskompas via 085-2020007.

Kan ik de punten van Thuiskompas overzetten naar een WoningNet inschrijving of andersom?

WoningNet en Thuiskompas zijn twee verschillende systemen die los van elkaar werken. Het is helaas niet mogelijk om de punten mee te nemen of over te zetten. U kunt zich wel bij beide systemen inschrijven. Het is ook niet mogelijk om binnen WoningNet ttussen verschillende gebieden punten uit te wisselen.

Dit geldt ook voor een inschrijving als kamerzoekende en als woningzoekende. 

Ik wil mij inschrijven als woningzoekende, maar ik krijg de melding dat ik al ingeschreven sta. Wat moet ik doen?

Maak hieronder uw keuze.

Ik heb in het verleden schulden gemaakt bij Lefier. Kan ik nu wel een nieuwe woning huren bij Lefier?

Als u nog openstaande of afgeboekte schulden bij ons heeft, kunt u geen nieuwe woning huren bij Lefier.

Mijn inschrijving is vervallen. Kan dit hersteld worden?

Thuiskompas
Is uw inschrijving via Thuiskompas vervallen, neemt u dan contact op met Thuiskompas

Stond u ingeschreven bij Lefier en heeft u uw inschrijving bij Thuiskompas niet geactiveerd? Neemt u dan contact op met Lefier.  U kunt dan gebruik maken van een zogenaamde 'spijtoptant-regeling' . 

ROOM
Stond u ingeschreven bij Lefier als kamerzoekende en is uw inschrijving niet mee gegaan naar ROOM?

Stuur dan uw inschrijfnummer bij Lefier en betaalbewijs naar Lefier via ons  contactformulier. Dan nemen wij contact met u op. 

WoningNet
Inschrijvingen via WoningNet kunnen tot twee jaar hersteld worden als u alsnog betaalt. Hiervoor neemt u contact op met Lefier 088 – 20 33 000. Is uw inschrijving langer dan 2 jaar vervallen, dan is herstel niet mogelijk.

Let op. Als er een nieuwe inschrijving gemaakt is terwijl de oude inschrijving nog hersteld had kunnen worden, dan kan kan de oude alsnog worden hersteld. De gemiste betalingen moeten dan worden gedaan na inloggen. De nieuwe inschrijving moet door ons worden beëindigd. Het inschrijfgeld voor de nieuwe inschrijving storten wij niet terug (dit is besloten tijdens het key-users overleg van alle corporaties in Groningen).

Ik heb een inkomen boven de inkomensgrens voor een sociale huurwoning. Kan ik mij inschrijven?

Ja, u kunt zich altijd inschrijven. Uw financiële situatie kan immers veranderen in de toekomst. Ligt uw inkomen nog boven de inkomensgrens, dan kunt u kunt niet reageren op een woning.

Misschien zijn onze vrije sector huurwoningen dan iets voor u. Dit zijn woningen voor woningzoekenden met een hoger inkomen. Wilt u meer weten? Klik hier voor ons aanbod vrije sector huurwoningen. 

Mijn partner en ik staan samen ingeschreven als woningzoekenden. We willen onze inschrijving graag splitsen, kan dit?

Ja, dat kan. Hoe het in zijn werk gaat, hangt af van waar u een woning zoekt.

Thuiskompas
Ja, dat kan. Bij het splitsen houdt u allebei de persoonlijk opgebouwde inschrijftijd. U regelt dit zelf via Mijn overzicht in uw account bij Thuiskompas. Hier kiest u voor 'Persoonlijke gegevens' en daarna voor de knop 'Aanvrager 2 afsplitsen'.

WoningNet
Bent u woningzoekende in Groningen?

Neemt u dan contact met ons op, telefoonnummer 088 – 20 33 000. 

Wat u bij de hand moet hebben is een e-mailadres voor de medeaanvrager. Als de inschrijving gesplitst wordt, zal de medeaanvrager gesplitst worden van de inschrijving en een e-mail ontvangen met informatie om een eigen inschrijving te maken. De inschrijfduur wordt dan automatisch meegenomen naar de nieuwe inschrijving. Het reageren op de e-mail moet binnen 24-uur, gebeurt dit niet dan wordt de splitsing ongedaan gemaakt.

Hoe betaal ik mijn inschrijfgeld bij een nieuwe inschrijving of bij verlenging?

Maak hieronder uw keuze.

Kan ik me voor zowel een kamer als een appartement/woning inschrijven?

Dit kan niet in één inschrijving. Lefier heeft drie aparte inschrijfsystemen: één voor woningen in Groningen (Woningnet), één voor kamers (ROOM) en één voor woningen in de regio Emmen, Stadskanaal, Borger-Odoorn en Midden-Groningen (Thuiskompas). U kunt zich wel bij meerdere systemen inschrijven. Als u een woning of kamer accepteert, vervalt de inschrijving in het systeem waaruit de woning of kamer is aangeboden. Eventuele andere inschrijvingen blijven geldig.

Wat zijn de kosten voor inschrijving of verlenging?

Thuiskompas
De inschrijving bij Thuiskompas is gratis. Als u een huis accepteert, betaalt u 1x € 25,00 acceptatiekosten.

U ontvangt wel jaarlijks een mail waarin gevraagd wordt of u nog ingeschreven wilt blijven staan.

Woningnet
In Groningen zijn de kosten voor inschrijving vanaf 1 september €20,-.
Voor de verlenging zijn de kosten vanaf 1 september €11,- per jaar.

Let op: er worden soms nep sms-berichten en nep e-mails verstuurd voor het verlengen van uw inschrijving bij WoningNet. Klik nooit op de meegestuurde linkjes, maar ga altijd naar uw eigen account in WoningNet om te kijken of er een bedrag openstaat. 

Room
(kamers)
Voor kamers in Groningen zijn de kosten voor inschrijving eenmalig € 35,00. 
Wanneer u 8 jaar ingeschreven staat, heeft u de mogelijkheid om uw inschrijving steeds met een jaar te verlengen. U ontvangt hiervoor tijdig een e-mail van ROOM. U krijgt dan 30 dagen de tijd om de verlenging te regelen. De verlenging is kosteloos. Doet u dat niet, dan wordt u automatisch uitgeschreven.

Hoe kan ik mijn gegevens aanpassen op Thuiskompas of Woningnet?

U kunt inloggen op de website van Thuiskompas of Woningnet en een aantal gegevens aanpassen, zoals uw e-mailadres. Sommige gegevens kunt u niet aanpassen, zoals uw naam. Wilt u die gegevens toch wijzigen, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Hoe kan ik mij inschrijven als woningzoekende bij Lefier?

Wij bieden sociale huurwoningen aan in verschillende gemeenten, maak hieronder uw keuze.