Reageren op een woning

Lefier biedt haar beschikbare woningen aan via 2 aanbodsystemen: via Thuiskompas (voor sociale huurwoningen in Emmen, Midden-Groningen, Stadskanaal en Borger-Odoorn) en Woningnet (voor sociale huurwoningen in de stad Groningen). U kiest waar u wilt wonen, maar er zijn wel een aantal spelregels. Er is veel belangstelling voor sociale huurwoningen, daarom willen we de beschikbare woningen op een eerlijke manier verdelen. 

Reageren op een woning

Hoe kan ik op een vrijkomende woning reageren?

Maak hieronder uw keuze.

Ik heb mij ingeschreven als woningzoekende. Wanneer kan ik reageren?

Maak hieronder uw keuze.

Hoe werkt het puntensysteem bij Woningnet? Wat zijn de spelregels bij Woningnet?

Spelregels
Na de sluitingstermijn van een advertentie, worden alle reacties op volgorde gezet. De sorteerregels die voor de woning gelden, vindt u in de woningadvertentie onder Spelregels. De kandidaat die bovenaan eindigt, krijgt de woning aangeboden.

Inschrijfduur
Een van de spelregels is de sortering van kandidaten op (gecorrigeerde) inschrijfduur. Hoe langer u ingeschreven staat en hoe ouder uw (gecorrigeerde) inschrijfdatum is, hoe meer kans u maakt op een woning. Als u inlogt op WoningNet ziet u uw (gecorrigeerde ) inschrijfdatum bij Overzicht van mijn gegevens onder Mijn profiel. Er wordt sinds 2020 niet meer met punten gewerkt. De opgebouwde punten zijn omgezet naar een (gecorrigeerde) inschrijfdatum.

Gecorrigeerde inschrijfdatum
In de gecorrigeerde inschrijfdatum wordt eventuele woonduur en/of urgentie verrekend.
Heeft u recht op woonduur, dan ziet u uw gecorrigeerde inschrijfdatum steeds verder teruglopen in het verleden. De helft van uw woonduur wordt aangevuld bij uw inschrijftijd. Dat betekent dat iedere twee dagen de gecorrigeerde inschrijfdatum één dag wordt teruggezet.
Heeft u urgentie toegekend gekregen, dan wordt uw gecorrigeerde inschrijfdatum teruggezet naar 100 of 200 maanden in het verleden.

Woonduur
Woont u in (on)zelfstandige huurwoning (sociale huur of vrijesector) van een van de Groninger corporaties en heeft u een lopend huurcontract op eigen naam voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd, dan komt u in aanmerking voor woonduur.
Bent u inwonend of staat het huurcontract op naam van een instelling, dan komt u hier niet voor in aanmerking. Huurt u bij de corporaties Lefier of Wierden en Borgen een woning buiten de stad Groningen, dan heeft u ook geen recht op woonduur.

Woonduur activeren
Ga naar uw inschrijfgegevens en vul onder huidige woonsituatie de naam van uw corporatie in. Ook vermeldt u de ingangsdatum van uw huidige huurcontract. Uw woonduur wordt automatisch verrekend in een gecorrigeerde inschrijfdatum.

Beëindiging woonduur
Als uw huurovereenkomst eindigt, dan vervalt de opgebouwde woonduur. Uw adreswijziging moet u zelf aanpassen op uw inschrijving. Ook als u naar een koopwoning gaat en later toch weer gaat huren, dan telt de woonduur van de eerste huurperiode niet meer mee. 

Voorbeeld berekening woonduur
Mevrouw Vos schrijft zich in op 10 januari 2020. Op dat moment huurt zij al 4 jaar een woning van een van de Groninger corporaties. De helft van 4 jaar woonduur is 2 jaar. Mevrouw Vos krijgt op het moment van inschrijving een gecorrigeerde inschrijfdatum van 10 januari 2018.

Vervolgens wordt na iedere 2 dagen de gecorrigeerde inschrijfdatum van mevrouw Vos 1 dag teruggezet:
• Op 12 januari 2020 wordt de gecorrigeerde inschrijfdatum 9 januari 2018
• Op 14 januari 2020 wordt de gecorrigeerde inschrijfdatum 8 januari 2018
• Op 16 januari 2020 wordt de gecorrigeerde inschrijfdatum 7 januari 2018

Ik heb een woning aangeboden gekregen, kan ik nog wel op andere woningen reageren?

Thuiskompas
U kunt maximaal op 5 woningen tegelijk reageren. Krijgt u een woning aangeboden? Dan kunt u blijven reageren op andere woningen. Pas als u een woning accepteert, kunt u niet meer reageren op woningen.

WoningNet
Het kan voorkomen dat u niet kunt reageren op een woning. Dit gebeurt als u een aanbieding voor een woning hebt. Of als u niet aan de voorwaarden voldoet. Als u bijvoorbeeld wilt reageren op een jongeren- of seniorenwoning en uw leeftijd niet passend is, of als uw inkomen niet aan de regels voldoet.
U mag steeds twee actuele reacties hebben op het reguliere woningaanbod. Een reactie is actueel totdat de reactietermijn van die woning sluit.

Op de website van WoningNet vindt u meer informatie over de verdeling van woningen.

Op hoeveel woningen kan ik per week reageren?

Maak hieronder uw keuze.

Ik sta ingeschreven als woningzoekende, maar ik kan niet reageren, hoe kan dat?

Maak hieronder uw keuze.

Ik heb een zorgindicatie en mijn inkomen ligt net boven de inkomensgrens. Kan ik toch nog in aanmerking komen voor een sociale huurwoning?

Met een zorgindicatie van minimaal tien uur per week, komt u altijd (ongeacht uw inkomen) in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Een zorgindicatie kan zijn:

VP = verpleging

PV = persoonlijke verzorging

IB =  individuele begeleiding

Let op: dit wil niet zeggen dat u met voorrang een woning krijgt.

Ik heb een dubbele woningaanbieding gekregen, wat moet ik doen?

U kunt één van de aanbiedingen accepteren. Voor deze woning ontvangt u dan verdere informatie. De andere woning wordt dan automatisch geweigerd.

Kan ik, als ik heb gereageerd op een woning, mijn eindpositie zien na de reactietermijn?

Maak hieronder uw keuze.

Ik wil graag reageren op een seniorenwoning maar ik heb kinderen die nog bij mij thuis wonen. Kan ik op deze woning reageren?

Nee. Als u thuiswonende kinderen heeft, komt u niet in aanmerking voor een seniorenwoning.

Hoe gaat de toewijzing van statushouders in zijn werk?

Asielzoekers met een verblijfsvergunning maken deel uit van onze samenleving. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wijst deze vergunninghouders toe aan gemeenten. Gemeenten moeten hen passende woonruimte aanbieden. Lefier speelt hierbij een belangrijke rol. In de stad Groningen gaat de toewijzing via WoningNet. Statushouders zijn urgent woningzoekende en kunnen zelf reageren via WoningNet. Buiten de stad Groningen gaat dit vaak in overleg met een begeleider van de statushouder en een medewerker verhuur van Lefier. 

Heeft u nog andere vragen over de toewijzing, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 – 20 33 000. 

Mag ik met meerdere studenten/vrienden in een sociale huurwoning wonen?

Kamergewijze bewoning in sociale huurwoningen is niet toegestaan. Gezamenlijke duurzame huishoudens (met niet partners) is ter beoordeling aan de verhuurmakelaars.

Wat is interessepeiling bij woningaanbieding Woningnet?

Als een woning aan u wordt aangeboden, ontvangt u eerst een bericht of u nog steeds interesse heeft. Als u binnen de reactietermijn aangeeft nog steeds interesse te hebben, ontvangt u de daadwerkelijke woningaanbieding met de bijbehorende informatie.

Hoe verander ik mijn contactwijze voor het ontvangen van een woningaanbieding bij WoningNet?

Neemt u hiervoor telefonisch contact met ons op via 088 – 20 33 000. 

Wat houden mijn slaagkans en voorlopige positie in op WoningNet?

WoningNet berekent de slaagkans door de wachttijd of eventuele urgentie/indicatie van u te vergelijken met andere woningzoekenden die op de woning kunnen reageren. Het systeem gaat er vanuit dat alle woningzoekenden, met dezelfde woning in de woonwensen, reageren op de woning. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de populariteit van soortgelijke woningen en de hoeveelheid weigeringen op vergelijkbare woningen in het afgelopen jaar. Omdat er recent is overgestapt op een nieuw systeem, moet er eerst weer nieuw vergelijkingsmateriaal worden verzameld. Het beeld dat de slaagkans geeft is daarom (nog) niet realistisch.

De slaagkans kan afwijken van de voorlopige positie. De slaagkansberekening houdt namelijk geen rekening met de werkelijk geplaatste reacties en de voorlopige positie bij een bepaalde woning. Het is dus mogelijk dat u bij een woning met een lage slaagkans toch een goede positie krijgt of juist andersom. Dit is afhankelijk van de woningzoekenden die daadwerkelijk op de woning gaan reageren. Hoeveel woningzoekenden dit zijn en welke wachttijd zij hebben, is van tevoren niet te voorspellen. We raden daarom aan niet naar de slaagkans, maar naar de voorlopige positie te kijken. Na afloop van de reactietermijn wordt de positie pas definitief bepaald.