Reageren op een woning

Lefier biedt haar beschikbare woningen aan via 2 aanbodsystemen: via Thuiskompas (voor sociale huurwoningen in Emmen, Midden-Groningen, Stadskanaal en Borger-Odoorn) en Woningnet (voor sociale huurwoningen in de stad Groningen). U kiest waar u wilt wonen, maar er zijn wel een aantal spelregels. Er is veel belangstelling voor sociale huurwoningen, daarom willen we de beschikbare woningen op een eerlijke manier verdelen. 

Veel gevraagd over Reageren op een woning

Hoe kan ik op een vrijkomende woning reageren?

Algemeen

Maak hieronder uw keuze.

Kan ik, als ik heb gereageerd op een woning of kamer, mijn eindpositie zien na de reactietermijn?

Algemeen

Ja, dit kun je zien door in te loggen in je account en dan te kijken bij "Mijn reacties". Hier zie je de eindpositie. Als je bovenaan staat nemen we binnen enkele dagen contact met je op.

Ik heb mij ingeschreven als woningzoekende. Wanneer kan ik reageren?

Algemeen

Maak hieronder uw keuze.

Wat zijn de spelregels bij Woningnet?

Algemeen

Spelregels
Alle beschikbare sociale huurwoningen in de gemeente Groningen worden verhuurd via WoningNet Groningen. WoningNet wijst woningen toe op basis van de langste inschrijfduur. Als woningzoekende van WoningNet Groningen
mag u reageren op sociale huurwoningen in de gemeente Groningen (inclusief de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer).

De woningcorporaties kunnen ervoor kiezen om bepaalde sociale huurwoningen niet via het reguliere aanbod op Woningnet
Groningen aan te bieden. Dan worden de woningen verhuurd via: bemiddeling, via ‘direct te huur’ en ook via loting. Dit mag niet bij:

  • aangeboden woningen die op WoningNet Groningen 5 keer of vaker geweigerd zijn door een woningzoekende;
  • nieuwbouwwoningen;
  • bijzondere omstandigheden of situaties (zoals woningruil, overlastsituaties en urgentie)

Loting
Woningcorporaties kunnen per 1 september 2021 sociale huurwoningen op WoningNet aanbieden via loting. Woningzoekenden met weinig inschrijfduur maken hierdoor meer kans op een woning. Op WoningNet Groningen komt bij de aanbodpagina een extra tabblad: loting. Hier bieden corporaties woningen aan, waarbij inschrijfduur niet bepalend is voor de slaagkans op een woning. Het systeem van WoningNet bepaalt willekeurig wie de woning krijgt.

U kiest zelf of u reageert op woningen die door de woningcorporaties worden aangeboden via het reguliere aanbod of loting.

Groepsbezichtiging
De woningcorporaties kunnen ervoor kiezen om bepaalde sociale huurwoningen niet via het reguliere aanbod op Woningnet Groningen aan te bieden, maar via een groepsbezichtiging. Per 1 september 2021 bieden we daarom sommige sociale huurwoningen op WoningNet aan via groepsbezichtiging.

Woonduurregeling loopt af
Voor gelijkwaardige slaagkansen voor alle woningzoekenden wordt de extra inschrijftijd via woonduur afgebouwd. Alle huurders van een sociale huurwoning van woningcorporaties in de gemeente Groningen konden tot 1 september 2022 de woonduur op hun inschrijving als woningzoekende activeren.
Vanaf 1 september 2022 vindt u uw opgebouwde woonduur niet meer terug bij uw gecorrigeerde inschrijftijd. U vindt uw woonduur nu onder het kopje “Voorrangsregeling” met als naam: Overgangsregeling Woonduur Groningen. De woonduur is vastgezet voor een periode van 4 jaar tot 1 september 2026. Na 1 september 2026 verdwijnt de overgangsregeling Woonduur en kan dit niet meer gebruikt worden.

Voorrang meerpersoonshuishouden op grote woningen
Bestaat uw huishouden uit 2 of meer personen? Dan heeft u als huishouden per 1 september voorrang op alle woningen met 3 of meer slaapkamers, boven huishoudens die bestaan uit één persoon. Dit geldt ook voor personen die na 1 september 2021
wijkvernieuwingsurgentie krijgen. Eénpersoonshuishoudens kunnen wel een reactie plaatsen, maar hebben minder kans op een woning met 3 of meer slaapkamers. Woningcorporaties kunnen ervoor kiezen om woningen met 3 zeer kleine slaapkamers niet met voorrang aan te bieden aan meerpersoonshuishoudens.

Urgentie?
Urgente woningzoekenden krijgen vanaf u vanaf 4 september een passend woonprofiel in plaats van een gecorrigeerde inschrijfdatum.

Met een passend woonprofiel krijgt u 3 maanden lang voorrang op een woning op basis van de grootte van uw huishouden. Dit houdt in dat u per persoon of stel 1 slaapkamer krijgt. Voorbeeld 1: Bent u alleen? Dan krijgt u voorrang op woningen met 1 slaapkamer. Voorbeeld 2: Gaat u samen met uw partner verhuizen met uw twee kinderen? Dan krijgt u voorrang op een woning met 3 slaapkamers.

Sommige populaire woningen worden uitgesloten om met urgentie op te reageren. Bent u urgent woningzoekende en accepteert u een woning? Dan behoudt u uw inschrijving. Hiermee bouwt u inschrijfduur op voor een andere woning in de toekomst.

Tijdelijke correctieregeling woningzoekenden Ten Boer
Woningzoekenden die een woning in Ten Boer zoeken, hebben per 1 september een inschrijving van Woningnet Groningen nodig. De woningzoekenden met een huidige inschrijving bij WoningNet Boven Groningen, staan minder lang ingeschreven vanwege kortere wachttijden voor een woning in Ten Boer. Voor gelijkwaardige kansen krijgen deze woningzoekenden een compensatie van 5 jaar extra inschrijfduur. Die compensatie is alleen geldig bij het reageren op woningen in voormalig gemeente Ten Boer. Deze compensatie stopt na 5 jaar.

Ik heb een woning aangeboden gekregen, kan ik nog wel op andere woningen reageren?

Algemeen

Thuiskompas
U kunt maximaal op 5 woningen tegelijk reageren. Krijgt u een woning aangeboden? Dan kunt u blijven reageren op andere woningen. Pas als u een woning accepteert, kunt u niet meer reageren op woningen.

WoningNet
Het kan voorkomen dat u niet kunt reageren op een woning. Dit gebeurt als u een aanbieding voor een woning hebt. Of als u niet aan de voorwaarden voldoet. Als u bijvoorbeeld wilt reageren op een jongeren- of seniorenwoning en uw leeftijd niet passend is, of als uw inkomen niet aan de regels voldoet.
U mag steeds twee actuele reacties hebben op het reguliere woningaanbod. Een reactie is actueel totdat de reactietermijn van die woning sluit.

Op de website van WoningNet vindt u meer informatie over de verdeling van woningen.

Op hoeveel woningen kan ik per week reageren?

Algemeen

Maak hieronder uw keuze.

Ik sta ingeschreven als woning- of kamerzoekende, maar ik kan niet reageren, hoe kan dat?

Algemeen

Maak hieronder uw keuze.

Ik heb een zorgindicatie en mijn inkomen ligt net boven de inkomensgrens. Kan ik toch nog in aanmerking komen voor een sociale huurwoning?

Algemeen

Met een zorgindicatie van minimaal tien uur per week, komt u altijd (ongeacht uw inkomen) in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Een zorgindicatie kan zijn:

VP = verpleging

PV = persoonlijke verzorging

IB = individuele begeleiding

Let op: dit wil niet zeggen dat u met voorrang een woning krijgt.

Ik heb een dubbele woningaanbieding gekregen, wat moet ik doen?

Algemeen

U kunt één van de aanbiedingen accepteren. Voor deze woning ontvangt u dan verdere informatie. De andere woning wordt dan automatisch geweigerd.

Ik wil graag reageren op een seniorenwoning maar ik heb kinderen die nog bij mij thuis wonen. Kan ik op deze woning reageren?

Algemeen

Nee. Als u thuiswonende kinderen heeft, komt u niet in aanmerking voor een seniorenwoning.

Hoe gaat de toewijzing van statushouders in zijn werk?

Algemeen

Asielzoekers met een verblijfsvergunning maken deel uit van onze samenleving. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wijst deze vergunninghouders toe aan gemeenten. Gemeenten moeten hen passende woonruimte aanbieden. Lefier speelt hierbij een belangrijke rol. In de stad Groningen gaat de toewijzing via WoningNet. Statushouders zijn urgent woningzoekende en kunnen zelf reageren via WoningNet. Buiten de stad Groningen gaat dit vaak in overleg met een begeleider van de statushouder en een medewerker verhuur van Lefier.

Heeft u nog andere vragen over de toewijzing, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Mag ik met meerdere studenten/vrienden in een huurwoning of een vrije sector huurwoning wonen?

Algemeen

Kamergewijze bewoning in sociale en vrije sector huurwoningen is niet toegestaan. Gezamenlijke duurzame huishoudens (met niet partners) is ter beoordeling aan de verhuurmakelaars.

Het kan zijn dat er in 1 huis of op een afdeling in een studentenpand meerdere kamers tegelijk vrij komen. Bij de advertentie staat hoe je in aanmerking kunt komen voor de kamer. Jullie kunnen dan zelf reageren, wij bemiddelen hier niet in.

Wat is interessepeiling bij woningaanbieding Woningnet?

Algemeen

Als een woning aan u wordt aangeboden, ontvangt u eerst een bericht of u nog steeds interesse heeft. Als u binnen de reactietermijn aangeeft nog steeds interesse te hebben, ontvangt u de daadwerkelijke woningaanbieding met de bijbehorende informatie.

Hoe verander ik mijn contactwijze voor het ontvangen van een woningaanbieding bij WoningNet?

Algemeen

Neemt u hiervoor telefonisch contact met ons op via 088 – 20 33 000.

Ik wil graag meer weten over het afbouwen van de woonduur bij een inschrijving bij WoningNet

Algemeen

Als huurder van een corporatie in de gemeente Groningen komt u sneller in aanmerking voor een sociale huurwoning op WoningNet Groningen dan andere woningzoekenden. Als huurder bouwt u woonduur op, die meetelt bij het reageren op sociale huurwoningen. Deze woonduurregeling gaat veranderen en wordt in 5 jaar afgebouwd.

Wat is woonduur?
Woonduur is de periode dat u een woning huurt van Lefier (of een andere corporatie in de gemeente Groningen). Het gaat om een lopend huurcontract dat op uw eigen naam staat. Als u woonduur heeft geactiveerd, dan spaart u de helft van de woonduur extra aan inschrijftijd op uw inschrijving bij WoningNet Groningen. Dit noemen wij de gecorrigeerde inschrijfdatum. De opgebouwde woonduur vervalt als je verhuist naar een ander adres. 

Vanaf 1 september 2022 wordt de gecorrigeerde inschrijfdatum 'bevroren' voor iedereen die zelf woonduur heeft geactiveerd. De bevroren datum telt nog tot en met 31 augustus 2026 mee bij het reageren op woningen. Daarna vervalt de bevroren datum en telt voor alle woningzoekenden alleen nog de datum van inschrijving. 

Wat is de afbouwregeling?
Vanaf 1 september 2022 vindt u uw opgebouwde woonduur niet meer terug bij uw gecorrigeerde inschrijftijd. U vindt uw woonduur nu onder het kopje “Voorrangsregeling” met als naam: Overgangsregeling Woonduur Groningen. De woonduur is vastgezet voor een periode van 4 jaar tot 1 september 2026. Daarna vervalt de bevroren datum en telt voor alle woningzoekenden alleen nog de datum van inschrijving.

Reden afbouwregeling woonduur
Door het afbouwen van de woonduurregeling heeft iedereen een gelijke kans op een sociale huurwoning in de gemeente Groningen. De afbouwregeling is één van de nieuwe spelregels die zijn ontstaan door het samengaan van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Op onze website www.lefier.nl/woningnet staat een flyer met een overzicht van alle nieuwe spelregels.

Vragen?
Op onze website www.lefier.nl/woningnet vindt u de nieuwe spelregels. Op de website www.woningnetgroningen.nl vindt u meer informatie over inschrijven en woning zoeken. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen. Klik hier voor onze contactgegevens.