Informatie voor relaties/leveranciers

Lefier

Postadres:
Postbus 2102
7801 CC Emmen

Telefoon:
088 - 20 33 000 (lokaal tarief)
Bereikbaar op werkdagen van 8:00 uur tot 16:30 uur

E-mail:
info@lefier.nl

Bankrekeningnummer:
NL68 INGB 0317075500

BIC:
INGBNL2A                                                                  

Kamer van Koophandelnummer:
02028826

BTW-nummer:
NL8026.65.482.B.01

Inkoopvoorwaarden Lefier

Bent u een leverancier van Lefier en heeft u van ons een schriftelijke opdracht gekregen? Lefier hanteert de Aedes 2.3 Inkoopvoorwaarden.  

Algemene Inkoopvoorwaarden

Bent u ICT leverancier en heeft u van Lefier een schriftelijke opdracht ontvangen? Voor ICT-producten en -diensten gelden de Aedes ACBIT voorwaarden. 

Voorwaarden voor ICT-producten en -diensten

Facturen sturen

Mail uw factuur naar facturen@lefier.nl.
Graag op de factuur het inkoopnummer van Lefier vermelden. U ontvangt dit van uw opdrachtgever bij Lefier.

Verplichte gegevens factuur

Zorg dat onderstaande gegevens staan vermeld op de factuur:

 1. De volledige naam van de leverancier en van Lefier.
  De juridische naam moet vermeld worden. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
 2. Het volledige adres van de leverancier en van Lefier.
  Het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd moet vermeld worden. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende.
 3. Het btw-nummer van de leverancier.
  Bij fiscale eenheden is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert.
 4. Het KvK-nummer van de leverancier.
 5. De datum waarop de factuur is uitgereikt.
 6. Een uniek volgnummer.
 7. Een omschrijving van de goederen of diensten die zijn geleverd.
 8. Het aantal geleverde goederen of diensten.
 9. De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling.
 10. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht, exclusief btw.
  Worden er prestaties met verschillende btw-tarieven geleverd? De aparte bedragen moeten dan vermeld zijn. De eenheidsprijs moet ook opgenomen zijn, als dit van toepassing is.
 11. Het btw-tarief dat in rekening wordt gebracht.
 12. Het btw-bedrag moet vermeld zijn.