Vertaal deze pagina

Geschillencommissie

Heeft u een klacht over onze dienstverlening en komt u er samen met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie in uw regio. De geschillencommissie is onafhankelijk.

Werkwijze geschillencommissie
Als de geschillencommissie uw klacht ontvangen heeft, krijgt u een ontvangstbevestiging. De commissie bericht u vervolgens hoe uw klacht wordt behandeld, binnen welke termijn en wat uw rechten zijn. Meestal zal de commissie u uitnodigen om uw klacht mondeling toe te lichten. U kunt daar zelf ook om verzoeken. De commissie kan ook medewerkers van Lefier uitnodigen om hun visie op de zaak te geven. Nadat de zitting is geweest besluit de commissie of uw klacht gegrond is of ongegrond. Daarna brengt de commissie een advies uit aan Lefier. U krijgt hiervan een afschrift. Meestal zal die het advies van de geschillencommissie opvolgen. Lefier mag alleen gemotiveerd met redenen van het advies afwijken.

Adressen

Groningen (stad)
Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen 
Winschoterdiep 50
9723 AB Groningen
telefoonnummer: (050) 369 36 98
bereikbaar: dinsdag t/m donderdag

Hoogezand / Slochteren / Stadskanaal
Gezamenlijke Geschillencommissie Midden Groningen
Postbus 5
9620 AA  Slochteren

Emmen en Borger-Odoorn
Regionale Geschillen Commissie
Postbus 2103
7801 CC EMMEN