Huurcommissie

Bent u het niet met ons eens over de huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komen we er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.

Dat geldt ook voor een klacht over onze producten en diensten. De Huurcommissie verwacht wel dat uw klacht eerst is voorgelegd aan de Geschillencommissie.

Klachten over het toe- of afwijzen van woonruimte, wanbetaling, huurbeëindiging of het afsluiten van nutsvoorzieningen worden niet behandeld door de Huurcommissie. Voor deze klachten kunt u terecht bij de rechtbank.

Let op: een klacht die aan de Huurcommissie wordt voorgelegd, mag niet ouder zijn dan 1 jaar.   

Legt u een klacht voor aan de Huurcommissie, dan betaalt u een voorschot van € 25,-. Dit bedrag krijgt u terug wanneer u in het gelijk wordt gesteld. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl.